Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Natural Sciences

21.09.2020 | Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Indvielse af Danmarks nationale Cryo-EM facilitet, EMBION

EMBION, Danmarks nationale cryo-EM-faciliteter, bliver indviet den 12. oktober. Cryo-EM (kryogen elektronmikroskopi) er en vigtig teknik inden for molekylær cellebiologi, medicin og bioteknologi. Den nye forskningsinfrastrukturs faciliteter er baseret på Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Et dansk forskerhold har i Nature Communications beskrevet, hvordan et velbeskrevet cirkulært RNA-molekyle, som man mente var kræftfremkaldende, alligevel ikke findes i kræftcellerne.

21.09.2020 | Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Kendt RNA-molekyle findes alligevel ikke i kræftceller

Et såkaldt cirkulært RNA-molekyle, som man mente var kræftfremkaldende, findes alligevel i ikke i kræftceller. Et dansk forskerhold har offentliggjort de nye resultater i Nature Communications.

Skyer spiller en vigtig rolle i, hvor meget sollys, der når ned til jordens overflade. Nu vil et tværfagligt hold af forskere undersøge, hvad bioaerosoler betyder for dannelsen af is i skyerne. Foto: Colourbox

17.09.2020 | Faculty of Natural Sciences

15 Novo-millioner til forskning i skyer

Novo Nordisk Fonden bevilger 15 mio. kr. fra sit interdisciplinære synergiprogram til projekt DRAMA, som med forskere fra både Nat og Tech vil afkode, hvilken rolle mikrobielle aerosoler i atmosfæren spiller for skydannelsen.

Foto: Colourbox

15.09.2020 | Faculty of Natural Sciences

Bevillinger til vilde ideer

VILLUM Experiment har netop uddelt deres bevillinger til danske forskere, der hver især repræsenterer innovative tilgange til deres forskningsområder, og dermed til at afprøve deres modige og mærkelige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer. På Aarhus Universitet modtager ni forskere i alt 17,8 mio. kroner.

Organoid-3 ©Agnieszka Rybak Wolf, MDCLifeTime

11.09.2020 | Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Internationalt initiativ vil forbedre sundhedsvæsenet gennem cellebaseret medicin

Forskningsinitiativet LifeTime repræsenterer mere end 50 europæiske universiteter, herunder Aarhus Universitet. En ny Perspective-artikel i Nature, med Jørgen Kjems fra iNANO og MBG som medforfatter, skitserer LifeTimes vision om, hvordan man kan revolutionere sundhedsvæsenet gennem personlig, cellebaseret interceptiv medicin.

Kandidatstuderende Dina Sofia Mortensen modtager H.K.H. Dronning Margrethe II’s rejselegat på 25.000 kr. (Foto: AU FOTO)

10.09.2020 | Institut for Fysik og Astronomi

Dina Sofia Mortensen, kandidatstuderende i astronomi, modtager Margrethe II’s rejselegat

Dina Sofia Mortensen fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet modtager et af årets i alt fire H.M. Margrethe II’s Rejselegater. Legatet er på 25.000 kroner, og vil give Dina Sofia Mortensen mulighed for at deltage i konferencer om exoplaneter, hvor hun kan præsentere resultaterne fra sit specialeprojekt.

Et europæisk frøsprednings-samarbejde overflyttet til New Zealand. Solsorten (Turdus merula) spreder frø af hvidtjørn (Crataegus monogyna). Begge arter hører hjemme i Europa, men er her fotograferet i New Zealand. Foto: Steve Attwood.
Indfødte arter spreder frø fra indførte planter. Den new zealandske due, kererū (Hemiphaga novaeseelandiae) er den største frøspreder hjemmehørende i New Zealand, hvor den også spreder den europæiske hvidtjørn (Crataegus monogyna). Foto: Steve Attwood.
Indførte arter udvisker naturlige geografiske signaturer i det globale netværk af indbyrdes samspil mellem planter og frøspredere. Hver prik repræsenterer interaktioner, som er observeret på de pågældende lokationer; de grønne prikker er planter, de gule er dyr. De geografiske mønstre fremgår, når kortet kun viser samspil mellem indfødte arter (a) men bliver slørede, når man også medtager interaktioner med indfødte arter (b).

02.09.2020 | Institut for Biologi

Globalisering gør også naturen ensartet

I takt med, at verden bliver mere og mere forbundet, er det ikke bare menneskenes kulturer, der blandes sammen på tværs af kloden. Et nyt studie viser, at økologiske netværk bliver stadig mere ens i takt med, at mennesker indfører dyre- og plantearter fra et kontinent til et andet.

29.08.2020 | Institut for Fysik og Astronomi

Fysiker udnævnt til professor

Peter Balling er pr. 1. september 2020 ansat som professor i eksperimentel fysik.

Universitetsparken var onsdag præget af grupper af nye studerende, der blev vist rundt på campus af deres tutorer. Foto: Christina Troelsen
Nye Geoscience-studerende på rundvisning. Foto: @geoscience_au
Studiestarten bød som sædvanlig på forskellige 'ryste-sammen-aktiviteter' for at lære hinanden at kende. Foto: Lars Kruse, AU Foto
For at der skal være plads til at afstandskravene kan overholdes, er der flere steder opsat store telte, hvor nogle af aktiviteterne både i forbindelse med studiestarten og i efteråressemestret kan foregå. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Af hensyn til sikkerheden bar tutorerne mundbind, da de tog imod de nye studerende. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Rundt omkring i bygningerne bliver der på forskellig vis vejledt i at holde afstand, holde til højre og undgå trængsel. Foto: Christina Troelsen

26.08.2020 | Faculty of Natural Sciences

Velkommen til de nye studerende

Natural Sciences byder i år velkommen til 966 nye naturvidenskabsstuderende. Studiestarten er på grund af corona anderledes end den plejer at være – og alligevel ligner den sig selv.

Fiskeøjets anatomi: Anatomien af øjet fra en regnbueørred, som viser nethinden (venstre) med fotoreceptorer (blå og rød) og et stort kapillærnetværk bag nethinden (diffus grøn). (Ill: Christian Damsgaard)

24.08.2020 | Institut for Biologi

Sure fiskeøjne ser bedre

Et nyt studie i eLife beskriver en mekanisme i fiskeøjet, som forbedrer nethindens iltforsyning og evnen til at behandle visuelt input. Denne mekanisme for forbedret synsevne kan have bidraget til den store udbredelse af fisk, som i dag udgør halvdelen af alle hvirveldyr.

Viser resultater 11 til 20 ud af 206

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste