Aarhus Universitets segl

Ny leder af Institut for Geoscience: ”Nu skal min erfaring komme instituttet til gode”

I. juni tiltræder professor i maringeologi Marit-Solveig Seidenkrantz som ny leder for Institut for Geoscience. Med sig bringer hun internationalt fokus og et mangeårigt kendskab til den forskning og uddannelse, som finder sted på instituttet.

Foto: Marjun Danielsen

Det bliver den 61-årige Marit-Solveig Seidenkrantz, professor i maringeologi og mikropalæontologi ved Aarhus Universitet, der 1. juni overtager ledelsen af Institut for Geoscience efter Jan Piotrowski.

Hermed får instituttet en ’insider’ med internationalt udsyn, masser af forsknings- og undervisningserfaring og et stort netværk blandt samarbejdspartnere og forskningsrelationer.

Gennem sit forskerliv har Marit-Solveig Seidenkrantz rejst i barsk og udfordrende natur for at studere aflejringer på havbunde og kerner herfra for at forstå fortidens klima og blive klogere på fremtidens. Hun har arbejdet ved universiteter i Canada og Frankrig, før hun blev ansat som lektor ved Geologisk Institut i Aarhus i 2000, fra 2013 som professor samme sted, der siden kom til at hedde Institut for Geoscience.

Dekan ved Faculty of Natural Sciences, Birgit Schiøtt, glæder sig til at byde Marit-Solveig Seidenkrantz velkommen som institutleder:

”Marit-Solveig er en yderst kompetent professor og forskningsleder med et internationalt orienteret fokus og en række personlige erfaringer, der giver hende det bedst tænkelige afsæt for at blive en dygtig, strategisk leder af Institut for Geoscience. Jeg er meget glad for, at hun vil tage opgaven på sig”, siger Birgit Schiøtt.

Dekanen fremhæver bl.a., at Marit-Solveig Seidenkrantz har stor international erfaring fra både ansættelser på udenlandske universiteter, som leder af forskningsekspeditioner og i forskningspolitiske sammenhænge, hvor hun har repræsenteret Aarhus Universitet og Danmark. Eksempler er som rådsmedlem af FNU, medlem af ERC-panel, deltagelse i det europæiske COST-netværk og rådgiver for Uddannelses- og Forskningsministeriet indenfor Horizon Europe.

”Læg dertil Marit-Solveigs engagement for at formidle den samfundsnyttige forskning, som instituttets forskere er med til at skabe. Den geologiske historie og viden om klima er væsentligt i den offentlige debat om klimaforandringer, og Marit-Solveig forstår, at hun som forsker skal bidrage med sin viden”, siger Birgit Schiøtt.

Trivsel til medarbejdere og studerende

Marit-Solveig Seidenkrantz ser frem til skulle arbejde overordnet med personaleledelse, uddannelse og den forskning, som har været omdrejningspunktet i hendes eget arbejdsliv.

”Jeg har megen erfaring, som nu skal komme instituttet til gode. Jeg håber, at jeg kan inspirere andre til at finde veje, som kan styrke forskningen og undervisningen”, siger til Marit-Solveig Seidenkrantz, som også vil have særligt fokus på arbejdsmiljøet.

”Der bliver talt meget om stress og mistrivsel i vores samfund, og mit sigte er, at medarbejdere og studerende på Geoscience skal have det godt. Set fra min stol gælder det om at skabe stabilitet og en tydelig retning. Det skal ikke tolkes sådan, at der skal arbejdes hårdere, men mere målrettet. Et godt arbejds- og studiemiljø giver også bedre forsknings- og uddannelsesresultater. Der er ingen tvivl om, at der med klimaforandringer, miljøproblemer, øget behov for rent vand og andre råstoffer samt behov for løsninger på samfundets øvrige udfordringer vil være en betydelig fortsat efterspørgsel efter vores viden og ekspertise” siger Marit-Solveig Seidenkrantz, der refererer til mediers og fagfolks store interesse for instituttets forskere med viden om klima, CO2 lagring, jordarter og jordbundsforhold, ikke mindst senest efter jordskredet i landsbyen Ølst.

”Jeg ser frem til at hjælpe instituttet med at fortsætte en solid og god udvikling, som gennem årene har giver mig mange gode muligheder. Jeg har ambitioner om at skabe et endnu stærkere forsknings- og undervisningsmiljø, så jeg glæder mig til at komme i gang”, siger Marit-Solveig Seidenkrantz.

Mere om Marit-Solveig Seidenkrantz

Uddannet cand.scient. i geologi i 1989 fra AU, ph.d. i naturvidenskab i 1992 fra AU.

Modtog i 2018 Danmarks Geologipris for sit store bidrag til palæoklimaforskningen

Ridder af Dannebrogordenen i 2023.

Bonusinfo

Marit-Solveig Seidenkrantz er født i Sønderborg, er med egne ord 2. generationsindvandrer (tysk mor og dansk far). Hun taler flydende tysk og engelsk og kan klare en taxakonversation på fransk.