Aarhus Universitets segl

Om Natural Sciences

Faculty of Natural Sciences er Aarhus Universitets naturvidenskabelige fakultet og omfatter fagområderne biologi, fysik og astronomi, kemi, geologi, matematik, datalogi, molekylærbiologi og nanoscience.

Fakultetet består af syv institutter og et institutlignende center, en ph.d.-skole og en lang række større og mindre forskningscentre. Dertil kommer et antal interdisciplinære centre og initiativer på tværs, særligt i samarbejde med Faculty of Technical Sciences. Fakultetet er dannet pr. 1. januar 2020 ved en opdeling af det tidligere Faculty of Science and Technology. Faculty of Natural Sciences har ca. 3.300 studerende og 1.400 ansatte.

Vi rækker ud til samfundet

Gennem forskning, uddannelse og samarbejde med omverdenen bidrager vi til at løse samfundsmæssige udfordringer særligt med fokus på at skabe en bæredygtig fremtid.

Vi ser det som vores opgave at levere viden til samfundet gennem erhvervssamarbejde, samarbejde med gymnasier og skoler, og ved at formidle naturvidenskabelig viden til offentligheden i medierne, gennem foredrag og events og via vores museer.