Aarhus Universitets segl

AU-forskere hjælper indbyggerne i Kenya til selv at finde vand

Kenyanerne skal lære at bruge særligt udstyr og tolke data, som vil gøre dem i stand til selv at finde vand i undergrunden. Derfor var en gruppe forskere fra Aarhus Universitet tre uger i Kenya, hvor de underviste lokalbefolkningen i brugen af udstyret.

Der mangler vand mange steder i Afrika. Rigtig meget vand. I flygtningelejren Kakuma i det nordvestlige Kenya har hver indbygger kun adgang til 7 liter vand om dagen – FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) anbefaler minimum 20 liter.

”Når man skal finde vand i Kenya og mange andre afrikanske lande, prøver man sig for det meste bare frem. Eller benytter gamle, besværlige og upræcise metoder. Det betyder, at man ofte borer forgæves eller rammer ganske små vanddepoter,” siger Denys Grombacher, der er adjunkt på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

Han er netop vendt hjem fra tre uger i Kenya, hvor han sammen med kollegaer og samarbejdspartnere har trænet lokalbefolkningen i at anvende særligt udstyr, som kan kortlægge vandet i undergrunden.

”Mine kollegaer og jeg har hjulpet med at finde vand mange steder i verden, men det nye her er, at vi lærer lokalbefolkningen selv at gøre det. Vi træner dem simpelthen i at anvende udstyret og tolke data, så de nu selv kan udpege de rigtige steder at bore efter vand,” forklarer Denys Grombacher.

Udstyret, som forskerne har trænet kenyanerne i at bruge, er en såkaldt tTEM (towed Transient Electromagnetic Method), som kan finde grundvandsdepoter op til 120 meter under jordens overflade. Udstyret er opfundet af forskere fra HydroGeofysik Gruppen ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet.

Det særlige ved udstyret er, at det kan være i to store kufferter og kan spændes efter en terrængående firhjulet motorcykel, en knallert eller sågar en okse eller et æsel. Udstyret er derfor egnet til at finde vand i udviklingslande, hvor behovet for vand stort, men ressourcerne er små.

Avanceret udstyr kan betjenes af ikke-forskere

Forskerne har hjulpet med at finde vand i flere afrikanske lande og i Indien, men det er første gang, de har været afsted med ambitionen om at træne mennesker uden en forskerbaggrund i at anvende udstyret til at finde vand.

”Vi har brugt et par uger på at træne forskellige menneske fra den lokale vandsektor, der normalt arbejder med rørledninger til vand, rensning af vand og lignende, i at anvende vores udstyr til at finde vand. De har øvet sig i at bruge udstyret og tolke data, og nu kan de faktisk selv,” lyder vurderingen fra Denys Grombacher og uddyber:

”Dem, vi lige har undervist, er endnu ikke nået til at bore, men sidste år var vi i Togo, hvor vi underviste i brugen af det her udstyr. De har allerede boret de første huller med succes. Lige nu arbejder de på at bygge et distributionsnet og et vandrensningsanlæg, så de kan få rent drikkevand frem til byerne ved de nye boringer”.

I Kenya er de også klar til at lave nye drikkevandsboringer og styrke både distributionsnettet og sikre vandkvaliteten. Poul Due Jensens Fond har doneret det tTEM-udstyr, som de har trænet med, så også fremover vil de lokale kunne udbygge forsyningen af vand til både lokalbefolkningen og flygtningelejren Kakuma.

Kortlægningen af grundvandsdepoterne med tTEM giver ikke fuldstændig sikkerhed for at finde vand, men sandsynligheden stiger markant. Borer man efter vand 100 steder, vil man med de gamle metoder finde vand cirka 50 gange, mens man med tTem rammer en vandåre i mindst 85 af tilfældene.

Undervisning og træning i brug af tTem vil fortsætte i de kommende år. I 2024 og 2025 er der planlagt både introduktionskurser og mere avanceret træning med medarbejdere i vandsektoren i Kenya. Arbejdet vil være finansieret af Udenrigsministeriet via den danske ambassade i Kenya. Træningen matcher udviklingsprojekter inden for vandområdet, som er støttet af Danida og Poul Due Jensens Fond – som har et erklæret mål om at sikre mere drikkevand til befolkningen i Turkana-regionen i løbet af de kommende år.


Kontakt

Adjunkt Denys Grombacher
Institut for Geoscience
Aarhus Universitet
Mail: denys.grombacher@geo.au.dk