Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Natural Sciences

Kandidatstuderende Dina Sofia Mortensen modtager H.K.H. Dronning Margrethe II’s rejselegat på 25.000 kr. (Foto: AU FOTO)

10.09.2020 | Institut for Fysik og Astronomi

Dina Sofia Mortensen, kandidatstuderende i astronomi, modtager Margrethe II’s rejselegat

Dina Sofia Mortensen fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet modtager et af årets i alt fire H.M. Margrethe II’s Rejselegater. Legatet er på 25.000 kroner, og vil give Dina Sofia Mortensen mulighed for at deltage i konferencer om exoplaneter, hvor hun kan præsentere resultaterne fra sit specialeprojekt.

Et europæisk frøsprednings-samarbejde overflyttet til New Zealand. Solsorten (Turdus merula) spreder frø af hvidtjørn (Crataegus monogyna). Begge arter hører hjemme i Europa, men er her fotograferet i New Zealand. Foto: Steve Attwood.
Indfødte arter spreder frø fra indførte planter. Den new zealandske due, kererū (Hemiphaga novaeseelandiae) er den største frøspreder hjemmehørende i New Zealand, hvor den også spreder den europæiske hvidtjørn (Crataegus monogyna). Foto: Steve Attwood.
Indførte arter udvisker naturlige geografiske signaturer i det globale netværk af indbyrdes samspil mellem planter og frøspredere. Hver prik repræsenterer interaktioner, som er observeret på de pågældende lokationer; de grønne prikker er planter, de gule er dyr. De geografiske mønstre fremgår, når kortet kun viser samspil mellem indfødte arter (a) men bliver slørede, når man også medtager interaktioner med indfødte arter (b).

02.09.2020 | Institut for Biologi, Bæredygtighed

Globalisering gør også naturen ensartet

I takt med, at verden bliver mere og mere forbundet, er det ikke bare menneskenes kulturer, der blandes sammen på tværs af kloden. Et nyt studie viser, at økologiske netværk bliver stadig mere ens i takt med, at mennesker indfører dyre- og plantearter fra et kontinent til et andet.

Peter Balling (AU Foto)

29.08.2020 | Institut for Fysik og Astronomi

Fysiker udnævnt til professor

Peter Balling er pr. 1. september 2020 ansat som professor i eksperimentel fysik.

Universitetsparken var onsdag præget af grupper af nye studerende, der blev vist rundt på campus af deres tutorer. Foto: Christina Troelsen
Nye Geoscience-studerende på rundvisning. Foto: @geoscience_au
Studiestarten bød som sædvanlig på forskellige 'ryste-sammen-aktiviteter' for at lære hinanden at kende. Foto: Lars Kruse, AU Foto
For at der skal være plads til at afstandskravene kan overholdes, er der flere steder opsat store telte, hvor nogle af aktiviteterne både i forbindelse med studiestarten og i efterårssemestret kan foregå. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Af hensyn til sikkerheden bar tutorerne mundbind, da de tog imod de nye studerende. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Rundt omkring i bygningerne bliver der på forskellig vis vejledt i at holde afstand, holde til højre og undgå trængsel. Foto: Christina Troelsen

26.08.2020 | Faculty of Natural Sciences

Velkommen til de nye studerende

Natural Sciences byder i år velkommen til 966 nye naturvidenskabsstuderende. Studiestarten er på grund af corona anderledes end den plejer at være – og alligevel ligner den sig selv.

Fiskeøjets anatomi: Anatomien af øjet fra en regnbueørred, som viser nethinden (venstre) med fotoreceptorer (blå og rød) og et stort kapillærnetværk bag nethinden (diffus grøn). (Ill: Christian Damsgaard)

24.08.2020 | Institut for Biologi

Sure fiskeøjne ser bedre

Et nyt studie i eLife beskriver en mekanisme i fiskeøjet, som forbedrer nethindens iltforsyning og evnen til at behandle visuelt input. Denne mekanisme for forbedret synsevne kan have bidraget til den store udbredelse af fisk, som i dag udgør halvdelen af alle hvirveldyr.

Tinna V. Stevnsner (foto: Lisbeth Heilesen, AU)

24.08.2020 | Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Tinna V. Stevnsner er udnævnt til professor i alderdomsforskning

Tinna Stevnsner er udnævnt til professor i alderdomsforskning (aldring) ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet fra 1. september 2020.

Magnus Kjærgaard (tv) og Mateusz Dyla udfordrer en af hjørnestenene i biokemien, Michaelis-Menten ligningen, idet de viser, at mange enzymer i signaleringsveje er uafhængige af mængden af deres substrater, fordi substratet er fysisk forbundet med enzymet. Foto: Mateusz Dyla.

19.08.2020 | Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Molekylærbiologer udfordrer kendt biokemisk ligning

Forskere fra Aarhus Universitet udfordrer en af hjørnestenene i biokemien, Michaelis-Menten ligningen. De viser, at mange enzymer i signaleringsveje er uafhængige af mængden af deres substrater, fordi substratet er fysisk forbundet med enzymet. Med disse resultater bliver det måske en dag muligt at udvikle lægemidler målrettet mod forbindelsen…

Anne E. B. Nielsen modtager HC Ørsted-Selskabets forskningstalentpris 2020. (Privatfoto)

14.08.2020 | Institut for Fysik og Astronomi

Talentpris til ung kvantefysiker

Anne E. B. Nielsen modtager HC Ørsted Selskabets forskningstalentpris for sit banebrydende arbejde inden for elektromagnetisme og kvantemekanik. Prisen uddeles til talentfulde yngre forskere med ansættelse på danske universiteter, og er på 10.000 kroner.

Axel Dalberg Poulsen under feltarbejde i Papua Ny Guinea, her i selskab med Thomas Magun fra PNG Forest Research Institute og to lokale lodsejere. Gruppen beundrer en art af Riedelia ingefær, de netop har samlet fra en trætop. Foto: Axel Dalberg Poulsen.

07.08.2020 | Institut for Biologi

Madagaskar mister rekorden: Ny Guinea er den mest artsrige ø i verden

99 botanikere fra 19 lande – heraf tre danske – har kortlagt plantelivet på verdens næststørste ø, Ny Guinea, og identificeret foreløbig 13.634 arter. Det er 19 pct. flere end på Madagaskar.

Forskere har nu opdaget, hvordan bælgplanter opfanger særlige signalmolekyler for at skelne mellem skadelige og gavnlige mikrober. Resultaterne er publiceret i Science. Figur: Christina Krönauer og Damiano Lironi.

07.08.2020 | Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Forskere opdager, hvordan planter kan skelne gavnlige mikrober fra skadelige

Forskere fra Aarhus Universitet har nu opdaget, hvordan bælgplanter opfanger særlige signalmolekyler for at skelne mellem skadelige og gavnlige mikrober. Disse opsigtsvækkende resultater publiceret i Science er en stor milepæl for at nå det langsigtede mål om at overføre kvælstoffiksering til kornafgrøder for at begrænse behovet for forurenende…

Viser resultater 81 til 90 ud af 271

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste