Aarhus Universitets segl

Naturvidenskabelige samfundsudfordringer

Klimaforandringer, biodiversitet, vandforurening og CO2-lagring. Den grønne dagsorden fylder i samfundsdebatten. 

På Faculty of Natural Sciences har vi førende eksperter på netop de områder. Vores forskere sætter spot på nogle af de største naturvidenskabelige samfundsudfordringer og på hvilke løsninger vi har brug for. 

Skal du bruge en ekspertkilde? Se ekspertlisten længere nede på siden.

Find en forsker med ekspertise indenfor klima, grøn omstilling, alternativer til kød og andre emner, som er fylder i den grønne debat.

Biodiversitet

Ekspertområde

 • Biodiversitet
 • Klima - Mennesker og natur
 • Naturforvaltning og rewilding
 • Megabiota - store dyr og træer
 • Invasive arter
 • Big Data i økologi

Ekspertområde

 • Plantearters respons på forandringer i klima, blandt andet med satellitter og droner. 

Ekspertområde

 • Genetik 
 • Evolution 
 • Klimastress og påvirkning af miljøet 
 • Arv og Miljø 
 • Tilpasning til klimaændringer 

Klimaudvikling og -effekter

Ekspertområde

 • CO2 og Jordens klima 

 • Global opvarmning 

 • Solens aktivitet og Jordens klima 


Ekspertområde

 • Analytisk kemi – kemisk sammensætning af stoffer, særligt i luft 

 • Atmosfærekemi og luftforurening 

 • Aerosoler/partikler 

 • Kemien i klimaforandringer 


Ekspertområde

 • Klima - Mennesker og natur 

Ekspertområde

 • Plantearters respons på forandringer i klima.

Ekspertområde

 • Genetik og genomer 

 • Evolution 

 • Indavl og bevaring af genetisk variation 

 • Fiskebiologi 

 • Klimaændringer 

 • Bevaring af arter og bestande 


Ekspertområde

 • Evolution 
 • Genetik 
 • Dyrs tilpasning til klimaforandringer 

Ekspertområde

 • Bæredygtighed 

 • Global opvarmning 

 • Vedvarende energi 

CO2-lagring og ren energi

Ekspertområde

 • Udnyttelse af CO2 til at skabe nye bæredygtige materialer 

 • Indfangning, lagring og udnyttelse af CO2 

 • Nedbrydning og genanvendelse af plastic og polymerer 


Ekspertområde

 • Udvikler nye bæredygtige materialer til genopladelige batterier  

Ekspertområde

 • Analytisk kemi – kemisk sammensætning af stoffer, særligt i luft 

 • Atmosfærekemi og luftforurening 

 • Aerosoler/partikler 

 • Kemien i klimaforandringer 


Ekspertområde

 • Nanopartikler 

 • Energilagring 

 • Termoelektriske materialer 

Vand og forurening

Ekspertområde

 • Geokemi
 • Grundvand, Drikkevand, Vandforsyning
 • Jordbundsdannelse
 • Natur, miljø og landbrug, Vandressourcer

Kernekraft

Hans Otto Uldall Fynbo

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Ekspertområde

 • Kernekraft
 • Atomkraft

IT

Kaj Grønbæk

Institutleder Institut for Datalogi

Ekspertområde

 • Digitalisering 
 • Sundheds-IT 
 • Grøn IT 
 • Augmented reality 

Diego F. Aranha

Lektor Institut for Datalogi

Ekspertområde

 • Elektroniske valg og sikkerheden omkring dem 
 • Fordele og ulemper ved hhv. alm. og elektroniske valg 

Sikkerhed, bomber

Peter Hald

Sikkerheds-leder Institut for Kemi

Ekspertområde

 • Sprængstoffer 
 • Kemikaliesikkerhed 
 • Kemiske våben 

Naturvidenskabelige uddannelser

Kristine Kilså

Prodekan, Uddannelse Dekanat, Natural Sciences

Ekspertområde

 • Uddannelse
 • Udannelsespolitik