Aarhus Universitets segl

Investering i CO2-fangst er billigt i forhold til den pris, vi må betale i sidste ende

Du ved med garanti, at vi skal begrænse vores CO2-udledning – men ifølge Professor Troels Skrydstrup fra Institut for Kemi og det Interdisciplinære Nanoscience Center (iNANO) er udledningen ikke den største klimaudfordring.

”Lige nu har vi ikke de teknologier, der skal til, for at indfange, lagre og udnytte den store mængde CO2, der befinder sig i atmosfæren. Og det er, efter min mening, samfundets største udfordring, fordi tallene er så store. Der skal en kæmpe indsats til for at løse problemet, og det kan kun gå for langsomt,” siger han.

I 2030 skal vi årligt kunne indfange 1 gigaton CO2 i atmosfæren, og i 2050 er den målsætning steget til 10-20 gigaton CO2. Den globale udledning ligger på 34-35 gigaton, så de næste mange år vil vi fortsat udlede mere CO2, end vi kan indfange. Regnestykket går altså ikke op.

Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center (CORC), hvor Troels Skrydstrup er meddirektør, arbejder de på at finde nye teknologier til at indfange, lagre og udnytte CO2.

”Vores mål er at udvikle andre teknologier end dem, der eksisterer i dag og se, om de kan opskaleres. Det gælder både direkte fangst af CO2 fra luften, men vi forsøger også at decentralisere problemet, så vi ikke kun fanger CO2 ét sted. Alle har et ansvar, så vi ser også på, om man kan fange CO2 i enkelte husstande,” siger Troels Skrydstrup, inden han fortsætter.

”Vi undersøger også, om vi kan omdanne CO2 til noget nyttigt. Hvis vi f.eks. kan omdanne CO2 til ethylen, der er en byggesten til mange af de mest anvendte polymere, eller andre små byggesten som bliver brugt i den kemiske industri, så kan vi på sigt blive uafhængige af fossile brændstoffer i produktionen.”

Skal vi knække koden til for alvor at indfange og genanvende CO2, kræver det massive investeringer i løsninger.

“Det kræver store investeringer i både den helt tidlige forskning, men også i forskning, som er så langt fremme, at vi kan anvende den ude i virkeligheden. Ellers går der for lang tid, før vi har konkrete teknologier,“ påpeger Troels Skrydstrup og konstaterer.

”Investering i CO2-fangst er billigt i forhold til den pris, vi må betale i sidste ende.”