Aarhus Universitets segl

Giv naturen mere plads – også for vores egen skyld

Det går den gale vej for naturen både ude i verden og i Danmark. På trods af megen debat, politiske målsætninger og indsatser er det generelle billede fortsat dårlig tilstand og tilbagegang for en meget stor del af arterne. Intet tyder på, at vi er ved at vende udviklingen. 

For biologiprofessor Jens-Christian Svenning er det en af de største samfundsudfordringer i øjeblikket. Og klart den største inden for hans eget forskningsfelt, som netop er biodiversitet.

”Oven i den hidtidige massive tilbagegang for biodiversiteten over hele Jorden står vi nu over for massive klimaændringer, som i sig selv bliver en katastrofe for vores samfund, og som samtidig vil forværre biodiversitetskrisen meget mere,” siger Jens-Christian Svenning.

Han gør opmærksom på, at mindst 25 pct af arterne i Danmark er truede, og at data på tværs af de forskellige økosystemer på landjorden og i vandet viser en udbredt tilbagegang for biodiversiteten. 

Og han peger på to nøgleindsatser for at få vendt udviklingen:

”Det vigtigste er at skabe flere og større naturarealer, som har værdi som levesteder for de vilde arter, både til lands og til vands. En stærk sammenhæng i økologien er, at antallet af arter stiger med arealet.  Den anden nøgleindsats er at sikre, at de naturarealer, vi har, rent faktisk fungerer for biodiversiteten. Det kræver to ting,” påpeger han:

Genopret de naturlige faktorer, som fremmer biodiversiteten. På land betyder det bl.a. at etablere bestande af store, vilde planteædere som vilde heste og bisoner, da deres afgræsning og afbidning af buske og tæer, frøspredning og gødning er vigtige processer for biodiversiteten. 

Fjern de negative faktorer, vi påfører naturen og biodiversiteten. Det gælder f.eks. trawling, unaturligt hård sommergræsning og udledning af næringsstoffer. 

“Det vil også komme samfundet til gavn. Alene af klimahensyn bør vi omlægge til et landbrug med fokus på plantebaserede fødevarer. Det kan frigive store arealer til natur, hvilket både vil gavne biodiversiteten og klimaet, da nye naturområder typisk vil ophobe kulstof i hundredvis af år. Fiskeriet vil få gavn af mindre kvælstofforurening fra landbruget. Mere natur og biodiversitet vil samtidig øge livskvaliteten for mange mennesker, og gavne både vores fysiske og mentale sundhed,” siger Jens-Christian Svenning.