Aarhus Universitets segl

Find en forsker

Find en forsker med ekspertise indenfor klima, grøn omstilling, alternativer til kød og andre emner, som er aktuelle i valgkampen. 

Klimaudvikling og -effekter

Ekspertområde

 • CO2 og Jordens klima 

 • Global opvarmning 

 • Solens aktivitet og Jordens klima 


Ekspertområde

 • Analytisk kemi – kemisk sammensætning af stoffer, særligt i luft 

 • Atmosfærekemi og luftforurening 

 • Aerosoler/partikler 

 • Kemien i klimaforandringer 


Ekspertområde

 • Klima - Mennesker og natur 

Ekspertområde

 • Plantearters respons på forandringer i klima.

Ekspertområde

 • Genetik og genomer 

 • Evolution 

 • Indavl og bevaring af genetisk variation 

 • Fiskebiologi 

 • Klimaændringer 

 • Bevaring af arter og bestande 


Ekspertområde

 • Evolution 
 • Genetik 
 • Dyrs tilpasning til klimaforandringer 

Ekspertområde

 • Bæredygtighed 

 • Global opvarmning 

 • Vedvarende energi 

Sikkerhed, bomber

Peter Hald

Sikkerheds-leder Institut for Kemi

Ekspertområde

 • Sprængstoffer 
 • Kemikaliesikkerhed 
 • Kemiske våben 

Kernekraft

Hans Otto Uldall Fynbo

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Ekspertområde

 • Kernekraft
 • Atomkraft

Vand og forurening

Ekspertområde

 • Geokemi
 • Grundvand, Drikkevand, Vandforsyning
 • Jordbundsdannelse
 • Natur, miljø og landbrug, Vandressourcer

Biodiversitet

Ekspertområde

 • Biodiversitet
 • Klima - Mennesker og natur
 • Naturforvaltning og rewilding
 • Megabiota - store dyr og træer
 • Invasive arter
 • Big Data i økologi

Ekspertområde

 • Plantearters respons på forandringer i klima, blandt andet med satellitter og droner. 

Ekspertområde

 • Genetik 
 • Evolution 
 • Klimastress og påvirkning af miljøet 
 • Arv og Miljø 
 • Tilpasning til klimaændringer 

CO2-lagring og ren energi

Ekspertområde

 • Udnyttelse af CO2 til at skabe nye bæredygtige materialer 

 • Indfangning, lagring og udnyttelse af CO2 

 • Nedbrydning og genanvendelse af plastic og polymerer 


Ekspertområde

 • Udvikler nye bæredygtige materialer til genopladelige batterier  

Ekspertområde

 • Analytisk kemi – kemisk sammensætning af stoffer, særligt i luft 

 • Atmosfærekemi og luftforurening 

 • Aerosoler/partikler 

 • Kemien i klimaforandringer 


Ekspertområde

 • Nanopartikler 

 • Energilagring 

 • Termoelektriske materialer 

IT

Kaj Grønbæk

Institutleder Institut for Datalogi

Ekspertområde

 • Digitalisering 
 • Sundheds-IT 
 • Grøn IT 
 • Augmented reality 

Diego F. Aranha

Lektor Institut for Datalogi

Ekspertområde

 • Elektroniske valg og sikkerheden omkring dem 
 • Fordele og ulemper ved hhv. alm. og elektroniske valg 

Naturvidenskabelige uddannelser

Kristine Kilså

Prodekan, Uddannelse Dekanat, Natural Sciences

Ekspertområde

 • Uddannelse
 • Udannelsespolitik