Aarhus Universitets segl

Fremtidens batterier skal produceres af bæredygtige materialer

Den grønne omstilling er afhængig af store mængder kritiske råstoffer, som har en uundværlig betydning for produktionen af eksempelvis batterier. Problemet er dog, at der ikke er en uendelig mængde af disse kritiske råstoffer, og den stigende efterspørgsel har gjort dem til en decideret mangelvare. 

Spørger man professor Dorthe Ravnsbæk, der er materialeforsker på Institut for Kemi på Aarhus Universitet, så er dét netop en af de største samfundsudfordringer inden for hendes forskningsfelt lige nu.

”Hvis vi f.eks. fokuserer på batterier, der er en helt central del af den grønne omstilling, så er mange af de hyppigst brugte batterier baseret på kritiske råstoffer, som f.eks. litium-ion batterier. Siden slutningen af 2020 er prisen på litium blevet 8 gange højere, hvilket er en god indikator på, at den stigende efterspørgsel har ført til en knaphed på litium. De kritiske råstoffer er med andre ord ikke bæredygtige, og da de ofte bliver leveret af lande, som vi i Danmark ikke vil være afhængige af, så opstår der en kæmpe udfordring,” siger hun, inden hun fortsætter.

”Som materialeforskere arbejder vi derfor hårdt på at udvikle teknologier, der bygger på materialer, som frigør sig fra de kritiske og ikke-bæredygtige råstoffer, hvor forsyningssikkerheden ikke kan sikres.”

Her er natrium-ion-batterier et godt eksempel på et resultat af materialeforskning. De består af mere miljøvenlige råstoffer og er billigere at producere. Problemet er bare, at denne type batterier endnu ikke er lige så effektive som litium-ion batterier, og derfor ikke fungerer så godt, at de kan bruges i f.eks. elbiler.

For at sætte skub i udviklingen kan forskningen ikke stå alene. Ifølge Dorthe Ravnsbæk skal der også skabes incitamenter for at benytte sig af disse teknologier.

”Én ting er forskningen, men industrien skal også bakke op om de mere bæredygtige løsninger. Hvis man eksempelvis lavede en løsning, der gjorde det mere attraktivt at gå væk fra at bruge litium-ion batterier og benytte sig af de nye løsninger, så ville det for alvor sætte skub i behovet for mere effektive og bæredygtige batterier,” siger hun.