Aarhus Universitets segl

Open Innovation in Science

Aarhus Universitet er med sine platforme for offentlig/privat forskningssamarbejde i fuld åbenhed blevet en frontløber i Open Innovation in Science. Adskillige danske og udenlandske virksomheder samarbejder nu med universitetet om forskning, der skal komme alle parter – og hele verden – til gode.


Open Science, eller åben forskning, handler i bund og grund om at gøre videnskabelig forskning og data tilgængelig for alle. Alene det er et nyt paradigme i den måde, forskere deler viden med hinanden og omverden på, og ideen vinder frem, ikke mindst fordi Europa-Kommissionen nu kræver åbenhed som betingelse for forsknings- og innovationsbevillinger.

Men Aarhus Universitet har med succes udvidet ideen, så åbenhed indgår som en integreret del af selve forskningen. Universitetsforskere og industrivirksomheder samarbejder på kryds og tværs om at skabe grundlæggende ny viden og innovation, som løbende bliver gjort åbent tilgængelig for alle – og som ingen må patentere. Til gengæld kan enhver derefter frit bruge denne viden til at udvikle og patentere sine egne unikke produkter.

Det første initiativ, SPOMAN, fokuserede på materialevidenskab og havde deltagelse af en række førende danske industrivirksomheder Læs mere om SPOMAN.

Byggesten til fremtidens lægemidler

Det nuværende og større projekt ODIN (Open Discovery Innovation Network) skal understøtte udviklingen af nye lægemidler ved at dele viden og data fra de tidligste og prækompetitive forskningsfaser.

Novo Nordisk Fonden støtter ODIN med 54,5 millioner kroner. Ud over de tre fakulteter Health, Natural Sciences og Technical Sciences på AU har ni danske og udenlandske virksomheder inden for lægemiddel- og biotekindustrien været med til at designe den nye model, skal gøre det nemt for forskere og virksomheder at skabe de byggesten, som er vigtige for udviklingen af fremtidige lægemidler. Det kan eksempelvis være udvikling af nye platforme og teknikker til at afprøve specificitet og utilsigtede virkning af lægemidler. Læs mere om ODIN.


Bliv en del af det åbne samarbejde

Det åbne samarbejde tager udgangspunkt i en digital matchmaking platform, hvor medlemmer af netværket kan foreslå ideer til projekter, kommentere på og bidrage til andres ideer, samt følge med i de projekter, der har modtaget bevillinger fra ODIN.

Alle interesserede virksomheder og forskere kan gratis tage del i projektet i det format, der giver mening for den enkelte.

Som deltager kan du enten:

  • Foreslå projekt ideer og søge efter partnere i netværket
  • Kommentere eller bidrage til andres ideer
  • Deltage på netværksmøder om fx industriens nuværende udfordringer
  • Følge med i de bevilligede projekters fremskridt;

Du kan læse mere om ODIN på hjemmesiden odin.au.dk eller du kan kontakte sekretariatet på odin@au.dk for at få adgang til den digitale matchmaking platform.

Aarhus Universitet planlægger i øvrigt at benytte rammerne for det åbne samarbejde i ODIN som skabelon for projekter inden for andre fagområder og brancher.


Små virksomheder får stort udbytte af åbent forskningssamarbejde

Ved Spoman Open Science-festivalen den 16. maj 2019 mødtes virksomheder, studerende og forskere for at fejre – og dele – deres fælles projekter. På kort tid har Open Science vist sig at give stor værdi.
Læs omtalen her.