Aarhus Universitets segl

Ph.d.-samarbejde og erhvervs-ph.d. ved Natural Sciences

Et samarbejde mellem din virksomhed og en ph.d.-studerende fra Natural Sciences kan løse en konkret problemstilling og give værdifuld ny viden til virksomheden.

Ønsker du at undersøge, om en akademisk medarbejder kan gøre en forskel for din virksomhed? Så kan et tidsbegrænset samarbejde med en ph.d.-studerende være en mulighed blive klogere på dine behov.

Samarbejde om et ph.d.-projekt

Et ph.d.-forløb kan strække sig over tre til fem år afhængig af, om den ph.d.-studerende starter før eller efter sin kandidatgrad. Hvis vedkommende starter før kandidatgraden, færdiggør han eller hun sin kandidatuddannelse samtidig med de første år på ph.d.en. og kan dermed tone kandidatdelen til at passe bedre til ph.d.-projektet.

Du kan enten samarbejde med en almindelig ph.d.-studerende, der er ansat ved universitetet, eller du kan ansætte vedkommende i din virksomhed – som erhvervs-ph.d. eller virksomheds-ph.d.

Ph.d.-studerende ansat i virksomheden

Ved en erhvervs-ph.d. søges der om støtte til projektet ved Innovationsfondens Erhvervsforsker-ordning, og den ph.d.-studerende ansættes med løn i virksomheden under hele erhvervs-ph.d.-projektet. Der ydes desuden tilskud til kursus- og konferencedeltagelse samt udlandsophold.

Ved en virksomheds-ph.d. er den ph.d.-studerende ansat i en virksomhed og finansieret helt af virksomheden uden tilskud fra Innovationsfonden.

I alle tilfælde gælder, at den ph.d.-studerende er indskrevet ved ph.d.-skolen Graduate School of Natural Sciences og skal opfylde krav om f.eks. kursusdeltagelse, formidling og udlandsophold (mobilitet).

Ph.d.-projekter kan tage udgangspunkt i en problemstilling i din virksomhed, men projektet skal godkendes af universitetet. Ved erhvervs-ph.d. og virksomheds-ph.d. skal den ph.d.-studerende have en vejleder både fra universitetet og fra virksomheden.

Læs mere om ph.d.-modeller og finansiering (pdf).


Eksempler på samarbejde