Aarhus Universitets segl

Fakultetssekretariatet på Natural Sciences

Fakultetssekretariatet udfører de strategiske analyser samt udviklings- og kvalitetsopgaver, som dekanen og prodekanerne har brug for i deres faglige og økonomiske ledelse af hovedområdet.


Sekretariatsleder

Medarbejdere i fakultetssekretariatet

Rådgiver

 • Karriereudviklingsinitiativer for VIP
 • Dimittendledighed og beskæftigelse hos studerende
 • Kontaktperson for universitetspædagogikum
 • Ansvarlig for alumnekontakt (CRM)

Rådgiver

 • Ligestilling, diversitet og inklusion
 • NAT International Forum og Circle U
 • NAT Forskningsetisk Underkomité
 • Professorforfremmelsesprogram og kontakt til Graduate School of Natural Sciences
 • Indstillinger til større priser

Jørgen Dahlgaard

Redaktør Aktuel Naturvidenskab

Redaktør Aktuel Naturvidenskab

 • Redaktion og udgivelse af tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, der udgives i et samarbejde mellem 5 danske universiteter.
 • Se mere på aktuelnaturvidenskab.dk

Chefsekretær

 • Kalender- og mailhåndtering for Dekanen
 • Planlægning af dekanatsmøder
 • Ferie/fravær registrering i AUHRA
 • IndFak, RejsUd, Emply, MSK, Workzone, PURE
 • Arbejdsmiljørepræsentant

Eva Forsom

Fundingrådgiver

Forskningsrådgiver

Pressekoordinator

 • Presse og ekstern kommunikation

Uddannelsesrådgiver

 • Rådgiver for prodekanen for uddannelse
 • Sekretariatsbetjening af fakultetets uddannelsesfora
 • Sags- og mødeforberedelse
 • Løbende målopfølgning på uddannelsesområdet
 • Workzone superbruger

Jesper Lykkegaard Karlsen

Data Management koordinator

Data Management Koordinator

 • Rådgiver for prodekan for forskning
 • Kontaktperson for Data Management, Nat
 • Nat Open Science koordineringsgruppe
 • Nat ERDA/SIF styregruppe
 • Tovholder på Nat’s Data Management forum

Carsten Rabæk Kjaer

Redaktør Aktuel Naturvidenskab

Redaktør Aktuel Naturvidenskab

 • Redaktør og skribent på tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, der udgives i et samarbejde mellem 5 danske universiteter.
 • Se mere på aktuelnaturvidenskab.dk

Forskningsrådgiver

 • Rådgiver for prodekan for forskning
 • Sekretariatsbetjening af forskningsudvalg og Akademisk Råd
 • Netværk for videnskabelige koordinatorer og forskningsstøtteenheden
 • Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed
 • Rekruttering og karriereudvikling for VIP

Rådgiver for dekanen

 • Fakultetets strategi herunder implementering og opfølgning
 • Tovholder på større fondsansøgninger, evalueringer mv.
 • Taleskrivning og udarbejdelse af præsentationer
 • Ansvarlig for møderne i Fakultetsledelsen

Susanne Rauff Møller

Markedsførings- og rekruttering

Markedsførings- og rekrutteringsmedarbejder

 • Studenterrekruttering
 • Kampagneplanlægning
 • Ekstern og intern kommunikation
 • Medlem af UOKKS – NAT-udvalg for online kommunikation til kommende studerende
 • Rådgivning

Rådgiver

 • Juridiske opgaver
 • Sekretariats og ledelsesbetjening af dekanat og fakultetsledelse
 • Sekretariatsbetjening af FSU
 • Databeskyttelseskoordinator

Studentermedhjælper

 •      
 •      

Webkoordinator

Henriette Stevnhøj

Pressekoordinator (Barselsvikar)

Kommunikationsrådgiver

 • Kommunikationsrådgiver for dekanen
 • Faglig leder, kommunikation og rekruttering
 • Strategisk og politisk kommunikation
 • Presseberedskab og koordinering af pressesager

Kommunikationsrådgiver

 • Ekstern og intern kommunikation
 • LinkedIn
 • Indhold på web

Cathrine Villaume

Kommunikationsrådgiver

Kommunikationsrådgiver

 • Ekstern og intern kommunikation
 • LinkedIn
 • Indhold på web

Særlige rådgivere for både Technical Sciences og Natural Sciences


Fagnær formidling

Chefkonsulent

 • Chefkonsulent for videnudvikling vedr. fagnær formidling.

Teamkoordinator