Aarhus Universitets segl

Fakultetssekretariatet på Natural Sciences

Fakultetssekretariatet udfører de strategiske analyser samt udviklings- og kvalitetsopgaver, som dekanen og prodekanerne har brug for i deres faglige og økonomiske ledelse af hovedområdet.


Sekretariatsleder

Chefrådgiver

 • Sekretariatsleder

Medarbejdere i fakultetssekretariatet

Rådgiver

 • Karriereudviklingsinitiativer for VIP
 • Dimittendledighed og beskæftigelse hos studerende
 • Kontaktperson for universitetspædagogikum
 • Ansvarlig for alumnekontakt (CRM)

Rådgiver

 • Ligestilling, diversitet og inklusion
 • NAT International Forum og Circle U
 • NAT Forskningsetisk Underkomité
 • Professorforfremmelsesprogram og kontakt til Graduate School of Natural Sciences
 • Indstillinger til større priser

Studentermedhjælper

 • Sociale medier og kommunikation til studerende
 • Andre kommunikationsopgaver

Jørgen Dahlgaard

Redaktør Aktuel Naturvidenskab

Redaktør Aktuel Naturvidenskab

 • Redaktion og udgivelse af tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, der udgives i et samarbejde mellem 5 danske universiteter.
 • Se mere på aktuelnaturvidenskab.dk

Chefsekretær

 • Kalender- og mailhåndtering for Dekanen
 • Planlægning af dekanatsmøder
 • Ferie/fravær registrering i AUHRA
 • IndFak, RejsUd, Emply, MSK, Workzone, PURE
 • Arbejdsmiljørepræsentant

Ida Dengsøe

Kommunikationsrådgiver

Kommunikationsrådgiver

 • Ekstern og intern kommunikation
 • LinkedIn
 • Indhold på web

Ditte Høyer Engholm

Administrativ koordinator

Administrativ koordinator

 • Administrativ koordinator for ODIN – the Open Discovery Innovation Network

Pressekoordinator

 • Presse og ekstern kommunikation

Uddannelsesrådgiver

 • Rådgiver for prodekanen for uddannelse
 • Sekretariatsbetjening af fakultetets uddannelsesfora
 • Sags- og mødeforberedelse
 • Løbende målopfølgning på uddannelsesområdet
 • Workzone superbruger

Kristoffer Jakobsen

Kommunikationsrådgiver

Kommunikationsrådgiver

 • Kommunikationsrådgivning
 • Studenterrekruttering

Kommunikationsrådgiver

 • Kommunikationsrådgiver for dekanen
 • Strategisk og politisk kommunikation
 • Presseberedskab og koordinering af pressesager

Carsten Rabæk Kjaer

Redaktør Aktuel Naturvidenskab

Redaktør Aktuel Naturvidenskab

 • Redaktør og skribent på tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, der udgives i et samarbejde mellem 5 danske universiteter.
 • Se mere på aktuelnaturvidenskab.dk

Forskningsrådgiver

 • Rådgiver for prodekan for forskning
 • Sekretariatsbetjening af forskningsudvalg og Akademisk Råd
 • Netværk for videnskabelige koordinatorer og forskningsstøtteenheden
 • Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed
 • Rekruttering og karriereudvikling for VIP

Rådgiver for dekanen

 • Fakultetets strategi herunder implementering og opfølgning
 • Tovholder på større fondsansøgninger, evalueringer mv.
 • Taleskrivning og udarbejdelse af præsentationer
 • Ansvarlig for møderne i Fakultetsledelsen

Rådgiver

 • Juridiske opgaver
 • Sekretariats og ledelsesbetjening af dekanat og fakultetsledelse
 • Sekretariatsbetjening af FSU
 • Databeskyttelseskoordinator

Webkoordinator

 • TYPO3 og Siteimprove support for Natural Sciences og Technical Sciences
 • Administrator, tests, kravspecifikation, prioritering

Kommunikationsrådgiver - på barsel

 • Ekstern og intern kommunikation
 • LinkedIn
 • Indhold på web

Cathrine Villaume

Kommunikationsrådgiver

Kommunikationsrådgiver

 • Ekstern og intern kommunikation
 • LinkedIn
 • Indhold på web

Særlige rådgivere for både Technical Sciences og Natural Sciences


oDIN Sekretariat

Marie Louise Conradsen

Head of Open Innovation in Science at NAT/TECH

Ditte Høyer Engholm

Administrativ koordinator