Aarhus Universitets segl

Eksperter i Biologi

Er du journalist med et behov for at komme i kontakt med én eller flere eksperter i biologi? Eksempelvis personer, der har ekspertise i dyre- og planterigets evolution, vandløb, klima, genopretning af natur eller et andet emne, der har med biologi at gøre?

Så kan Institut for Biologi ved Aarhus Universitet hjælpe dig med at komme i kontakt med vores forskere i biologi. Disse individer forsker i en bred vifte af emner. Du kan finde biologer med ekspertise i biodiversitet, Arktis, akvatisk biologi, mikrobiologi, zoofysiologi, genetik og evolution.

Baseret på forskernes ekspertområde har vi opdelt dem i en række kategorier, der kan tilgås ved at klikke på de grønne, rektangulære knapper nedenfor.


Akvatisk biologi

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i akvatisk biologi. Disse forskere har fokus på f.eks. økologi vedrørende ferskvand og forandringer i klima:

Forsker i:

 • Ferskvandsøkologi
 • Vandløb
 • Arktisk vandmiljø
 • Overfladevand

Forsker i:

 • Havmiljø
 • Forandringer i klima
 • Havdyrsadfærd
 • Havdyrsbestand

Arktis

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i Arktis. Disse forskere har fokus på f.eks. Grønlands klima og indlandsis:

Forsker i:

 • Arktis
 • Grønlands klima
 • Natur og miljø
 • Havis
 • Indlandsis

Biodiversitet

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i biodiversitet. Disse forskere har fokus på f.eks. genopretning af naturen og krisen i biodiversitet:

Forsker i:

 • Biodiversitet
 • Evolution
 • Botanik
 • Taksonomi
 • Tropiske økosystemer

Forsker i:

 • Biodiversitet
 • Klima - Mennesker og natur
 • Naturforvaltning og rewilding
 • Megabiota - store dyr og træer
 • Invasive arter
 • Big Data i økologi

Forsker i:

 • Dynamik i vegetation gennem tid og rum
 • Plantearters respons på forandringer i klima, blandt andet med satellitter og droner.

Forsker i:

 • Botanik
 • Genopretning af naturen
 • Tropiske planteressourcer
 • Krisen i biodiversitet

Genetik og evolution

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i genetik og evolution. Disse forskere har fokus på f.eks. arters geografiske udbredelse og påvirkning af miljøet:

Forsker i:

 • Zoologi
 • Dyrerigets evolution - Arters geografiske udbredelse
 • Livscyklus, symbiose
 • Havsvampe, ringbærere, kæbedyr, hjuldyr og bjørnedyr, dolkhaler

Forsker i:

 • Genetik
 • Evolution
 • Insekter
 • Klimastress og påvirkning af miljøet
 • Arv og Miljø
 • Tilpasning til klimaændringer

Forsker i:

 • Genetik og genomer
 • Evolution
 • Indavl og bevaring af genetisk variation
 • Fiskebiologi
 • Klimaændringer
 • Bevaring af arter og bestande

Mikrobiologi

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i mikrobiologi. Disse forskere har fokus på f.eks. livets oprindelse og bakterier i symbiose:

Forsker i:

 • Mikrobiel økologi & evolution
 • Bakterier i symbiose
 • Bakterier i havbunden
 • Kabelbakterier

Forsker i:

 • Astrobiologi - liv udenfor jorden
 • Liv i ekstreme miljøer
 • Miljømikrobiologi - bakterier i atmosfærens betydning for klima
 • Livets oprindelse

Forsker i:

 • Kabelbakterier
 • Elektromikrobiologi

Zoofysiologi

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i zoofysiologi. Disse forskere har fokus på f.eks. evolution og dyrs tilpasning til miljø:

Forsker i:

 • Havpattedyrs biologi
 • Evolution
 • Sanseorganers funktion hos dyr
 • Dykning og undervandsstøj.

Forsker i:

 • Blod og ilttransport hos dyr
 • Dyrs tilpasning til miljøet i form af iltmangel og dvale
 • Proteinfunktioner
 • Nitrogenoxid
 • Frie radikaler

Forsker i:

 • Evolution
 • Dyrs tilpasning til miljø
 • Dyrefysiologi
 • Stofskifte
 • Hvirveldyr, krybdyr, padder, fisk
 • Videnskabshistorie