Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eksperter i Biologi

Er du journalist med et behov for at komme i kontakt med én eller flere eksperter i biologi? Eksempelvis personer, der har ekspertise i og kan levere viden om dyre- og planterigets evolution, vandløb, klima, genopretning af natur eller et andet emne, der har med biologi at gøre?

Så kan Institut for Biologi ved Aarhus Universitet hjælpe dig med at komme i kontakt med vores forskere i biologi. Disse biologi-eksperter forsker i en bred vifte af emner. Her finder du forskning indenfor en række emner, og vi har eksperter i biodiversitet, Arktis, akvatisk biologi, mikrobiologi, zoofysiologi, genetik og evolution.

Baseret på forskernes ekspertområde har vi opdelt dem i en række kategorier, der fremgår i de rektangulære knapper nedenfor. Du kan trykke på disse knapper for hurtigt at finde frem til de relevante forskere som du søger.


Akvatisk biologi

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i akvatisk biologi. Disse forskere har fokus på f.eks. økologi vedrørende ferskvand og forandringer i klima:

Forsker i:

 • Ferskvandsøkologi
 • Vandløb
 • Arktisk vandmiljø
 • Overfladevand

Forsker i:

 • Havmiljø
 • Forandringer i klima
 • Havdyrsadfærd
 • Havdyrsbestand

Arktis

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i Arktis. Disse forskere har fokus på f.eks. Grønlands klima og indlandsis:

Forsker i:

 • Arktis
 • Grønlands klima
 • Natur og miljø
 • Havis
 • Indlandsis

Biodiversitet

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i biodiversitet. Disse forskere har fokus på f.eks. genopretning af naturen og krisen i biodiversitet:

Forsker i:

 • Biodiversitet
 • Evolution
 • Botanik
 • Taksonomi
 • Tropiske økosystemer

Forsker i:

 • Biodiversitet
 • Klima - Mennesker og natur
 • Naturforvaltning og rewilding
 • Megabiota - store dyr og træer
 • Invasive arter
 • Big Data i økologi

Forsker i:

 • Dynamik i vegetation gennem tid og rum
 • Plantearters respons på forandringer i klima, blandt andet med satellitter og droner.

Forsker i:

 • Botanik
 • Genopretning af naturen
 • Tropiske planteressourcer
 • Krisen i biodiversitet

Genetik og evolution

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i genetik og evolution. Disse forskere har fokus på f.eks. arters geografiske udbredelse og påvirkning af miljøet:

Forsker i:

 • Zoologi
 • Dyrerigets evolution - Arters geografiske udbredelse
 • Livscyklus, symbiose
 • Havsvampe, ringbærere, kæbedyr, hjuldyr og bjørnedyr, dolkhaler

Forsker i:

 • Genetik
 • Evolution
 • Insekter
 • Klimastress og påvirkning af miljøet
 • Arv og Miljø
 • Tilpasning til klimaændringer

Forsker i:

 • Genetik og genomer
 • Evolution
 • Indavl og bevaring af genetisk variation
 • Fiskebiologi
 • Klimaændringer
 • Bevaring af arter og bestande

Mikrobiologi

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i mikrobiologi. Disse forskere har fokus på f.eks. livets oprindelse og bakterier i symbiose:

Forsker i:

 • Mikrobiel økologi & evolution
 • Bakterier i symbiose
 • Bakterier i havbunden
 • Kabelbakterier

Forsker i:

 • Astrobiologi - liv udenfor jorden
 • Liv i ekstreme miljøer
 • Miljømikrobiologi - bakterier i atmosfærens betydning for klima
 • Livets oprindelse

Forsker i:

 • Kabelbakterier
 • Elektromikrobiologi

Zoofysiologi

Forskere ved Institut for Biologi, der er eksperter i zoofysiologi. Disse forskere har fokus på f.eks. evolution og dyrs tilpasning til miljø:

Forsker i:

 • Havpattedyrs biologi
 • Evolution
 • Sanseorganers funktion hos dyr
 • Dykning og undervandsstøj.

Forsker i:

 • Blod og ilttransport hos dyr
 • Dyrs tilpasning til miljøet i form af iltmangel og dvale
 • Proteinfunktioner
 • Nitrogenoxid
 • Frie radikaler

Forsker i:

 • Evolution
 • Dyrs tilpasning til miljø
 • Dyrefysiologi
 • Stofskifte
 • Hvirveldyr, krybdyr, padder, fisk
 • Videnskabshistorie