Aarhus Universitets segl

Eksperter i Kemi

Er du journalist med et behov for at komme i kontakt med én eller flere eksperter i kemi? Eksempelvis personer, der har ekspertise i materialer, strukturer, medicinalkemi, magnetisme eller et andet emne, der har med kemi at gøre?

Så kan Institut for Kemi ved Aarhus Universitet hjælpe dig med at komme i kontakt med vores forskere i kemi. Disse individer forsker i en bred vifte af emner. Du kan finde kemikere med ekspertise i biologiske materialer, bioinspirerede materialer, CO2 (kuldioxid), energimaterialer, fysisk kemi, kemi til lægemidler, klima, aerosoler, materialekemi, nanokemi, teoretisk kemi, sprængstoffer, kemikaliesikkerhed og kemiske våben.

Baseret på forskernes ekspertområde har vi opdelt dem i en række kategorier, der kan tilgås ved at klikke på de grønne, rektangulære knapper nedenfor.


Biologiske og bioinspirerede materialer

Forskere ved Institut for Kemi, der er eksperter i biologiske og bioinspirerede materialer. Disse forskere har fokus på f.eks. biokompatibilitet og biologisk materiale dannelse:

Forsker i:

 • Billedgenerering, herunder knogler, muskler og led
 • Røntgenstråler: diffraktion, billedgenerering, synkrotroner
 • Biologiske og bioinspirerede materialer
 • Materialekemi, nanovidenskab

CO2 (Kuldioxid)

Forskere ved Institut for Kemi, der er eksperter i CO2 (Kuldioxid). Disse forskere har fokus på f.eks. udnyttelsen af CO2 til bæredygtige løsninger og CO2-katalyse:

Forsker i:

 • Organisk kemi
 • Medicinalkemi
 • Lægemidler
 • Katalyse
 • Udnyttelse af CO2 til at skabe nye bæredygtige materialer

Forsker i:

 • CO2-katalyse
 • Nanostrukturerede overflader
 • Polymer- og elektrokemi 
 • Grafen
 • Open science
 • Industrisamarbejde

Energi-materialer

Forskere ved Institut for Kemi, der er eksperter i energi-materialer. Disse forskere har fokus på f.eks. energilagring, energi-konverterende og nanoenergi-materialer:

Ekspert i:

 • Batterier
 • Krystallografi
 • Energilagring

Forsker i:

 • Energilagring, primært vha brintholdige materialer bundet i faststof.
 • Hydrogen- og brintsamfund.
 • Udvikling af nye batterier.

Forsker i:

 • Materialeforskning: Nanoenergiske og termoelektriske materialer, magnetisme
 • Energi-konverterende materialer, energiløsninger
 • Røntgen- og neutron-diffraktion, European Spallation Source (ESS)

Fysisk kemi

Forskere ved Institut for Kemi, der er eksperter i fysisk kemi. Disse forskere har fokus på f.eks. forskellige typer af spektroskopi, struktur og undersøgelse af materialer:

Forsker i:

 • NMR-spektroskopi
 • Proteinstruktur
 • Biofysik
 • Molekylær genkendelse
 • Alzheimers sygdom

Forsker i:

 • Laserspektroskopi
 • Kontrol og spektroskopi af molekyler med lasere

Forsker i:

 • Bløde materialers kemi
 • Proteiners strukturer
 • Small angle x-ray diffraction

Forsker i:

 • Laserbaserede metoder til at undersøge molekyler ved overflader
 • Molekylære tricks som bakterier bruger til at danne is i skyer
 • Naturlig lim fra gekkoer, edderkopper, frøer og planter

Kemi til lægemidler mv.

Forskere ved Institut for Kemi, der er eksperter i kemi til lægemidler mv. Disse forskere har fokus på f.eks. katalyse, multi-funktionelle lægemidler, DNA-origami, organisk og bioorganisk kemi:

Forsker i:

(Taler ikke dansk)

 • Polymerer til medicinal-spørgsmål. F.eks. vacciner mod virus baseret på polymerer
 • Drug delivery

Forsker i:

 • Kulhydrater
 • Organisk og bioorganisk kemi
 • Medicinalkemi
 • Nye metoder til at lave nye organiske stoffer

Forsker i:

 • Organisk kemi
 • Spejlbillede-kemi
 • Enzymers katalytiske egenskaber
 • Kroppens kemi
 • Asymmetrisk katalys

Forsker i:

 • DNA og proteiner til brug for biokemi
 • DNA-origami (nano-strukturer bygget af DNA-strenge)
 • Multi-funktionelle lægemidler

Thomas Poulsen

Professor, Vice-institutleder

Forsker i:

 • Kemisk biologi
 • Natur-inspireret syntetisering af stoffer, bl.a. til kræftbehandling

Forsker i:

 • Organisk kemi
 • Medicinalkemi
 • Lægemidler
 • Katalyse
 • Udnyttelse af CO2 til at skabe nye bæredygtige materialer

Forsker i:

 • Teoretisk kemi, ikke mindst medicinalkemi.
 • Biomodellering.
 • Teoretiske metoder til at undersøge, hvordan sygdomme udvikler sig vha computersimuleringer

Klima og aerosoler

Forskere ved Institut for Kemi, der er eksperter i klima og aerosoler. Disse forskere har fokus på f.eks. atmosfære- og klimaforskning, indeklima, luftforurening, analytisk kemi og arktisk forurening:

Forsker i:

 • Atmosfære- og klimaforskning
 • Aerosoler
 • Indeklima
 • Luftforurening

Forsker i:

 • Analytisk kemi – kemisk sammensætning af stoffer, særligt i luft
 • Atmosfærekemi og luftforurening
 • Aerosoler/partikler
 • Kemien i klimaforandringer
 • Arktisk luftforurening

Jonas Elm

Adjunkt (Tenure Track)

Forsker i:

 • Atmosfærekemi
 • Klimaforskning
 • Aerosol partikler
 • Atmosfæriske processer på molekylært niveau

Materialekemi, nanokemi

Forskere ved Institut for Kemi, der er eksperter i materialekemi og nanokemi. Disse forskere har fokus på f.eks. energilagring, nanooverflader, medicinalkemi, uorganisk og organisk kemi og hydrogen- og brintsamfund.

Ekspert i:

 • Batterier
 • Krystallografi
 • Energilagring

Forsker i:

 • Materiale- og uorganisk kemi
 • Nanopartikler
 • Energilagring
 • Termoelektriske materialer
 • Katalyse
 • Krystaller

Forsker i:

 • CO2-katalyse
 • Nanostrukturerede overflader
 • Polymer- og elektrokemi 
 • Grafen
 • Open science
 • Industrisamarbejde

Forsker i:

 • Faststofkemi og faststoffysik
 • Materialer under tryk
 • Udvikle nye materialer eller give materialer nye egenskaber vha ekstremt højt tryk

Forsker i:

 • Materialeforskning: Nanoenergiske og termoelektriske materialer, magnetisme
 • Energi-konverterende materialer, energiløsninger
 • Røntgen- og neutron-diffraktion, European Spallation Source (ESS)

Thomas Vosegaard

Centerleder, Professor

Forsker i:

 • NMR-ekspert
 • Undersøgelse af specielle materialer, f.eks. edderkoppesilke som stærke fibre
 • Udvikler metoder til at undersøge med NMR

Forsker i:

 • Organisk kemi
 • Medicinalkemi
 • Lægemidler
 • Katalyse
 • Udnyttelse af CO2 til at skabe nye bæredygtige materialer

Jørgen Skibsted

Konstitueret institutleder, professor

Forsker i:

 • Cement
 • Udvikling af klimavenlig cement
 • Faststofkemi, uorganisk kemi
 • Materialekemi
 • NMR-spektroskopi

Shuai Wei

Adjunkt (Tenure Track)

Forsker i:

 • Faseændringsmaterialer til datalagring og neuromorfisk databehandling
 • 3D-printede amorfe metaller
 • Metalliske glas og væsker
 • Termodynamik

Forsker i:

 • Energilagring, primært vha brintholdige materialer bundet i faststof
 • Hydrogen- og brintsamfund
 • Udvikling af nye batterier

Forsker i:

 • Røntgenkrystallografi
 • Røntgen- og synkrotronstråling
 • Materiale under tryk
 • Molekylær magnetisme til brug i kvantecomputere

Teoretisk kemi

Forskere ved Institut for Kemi, der er eksperter i teoretisk kemi. Disse forskere har fokus på f.eks. udvikling af sygdomme gennem simulering, bio- og molekyle-modellering og medicinalkemi:

Forsker i:

 • Teoretisk kemi, ikke mindst medicinalkemi.
 • Biomodellering.
 • Teoretiske metoder til at undersøge, hvordan sygdomme udvikler sig vha computersimuleringer

Forsker i:

 • Teoretisk kemi
 • Modellering af molekyler
 • Molekyler og atomer
 • Biomolekyler

Forsker i:

 • Teoretisk kemi
 • Machine learning i kemi.

Jonas Elm

Adjunkt (Tenure Track)

Forsker i:

 • Teoretisk kemi
 • Molekylær modellering af atmosfæriske processer

Sprængstoffer, kemikaliesikkerhed, kemiske våben

Personer fra Institut for Kemi, der er eksperter i sprængstoffer. Disse individer har fokus på f.eks. kemikaliesikkerhed:

Ekspert i:

 • Sprængstoffer
 • Kemikaliesikkerhed
 • Kemiske våben

Ekspertlister med lignende ekspertområder