Aarhus Universitets segl

Karrieremuligheder ved Natural Sciences

Dimittender fra Natural Sciences er yderst kompetent, specialiseret og eftertragtet arbejdskraft, der kan bidrage med ny viden, nye idéer og nye metoder inden for din virksomheds faglige område. Der er stor efterspørgsel efter vores naturvidenskabelige kandidater og derfor lav ledighed.

Se eksempler på, hvad vores dimittender arbejder med herunder.

Biologi Færdiguddannede biologer fra AU finder job inden for mange områder, fx i bioteknologi- og medicinalindustrien, inden for miljøadministration og miljøteknologi, som miljømedarbejder eller som konsulent i virksomheder og organisationer. Se filmen om Bjarke, der arbejder med vandløb i Aarhus Kommune.
Datalogi Der er stor efterspørgsel på dataloger. Mange ender i private virksomheder, fx generelle softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig inden cyber security og sikkerhed, medicinsk teknologi, offentlig administration, grafik, bioinformatik og meget andet. Mød Troels, seniorkonsulent ved Netcompany.
Fysik Fysikere fra AU arbejder inden for mange forskellige områder, blandt andet i det private erhvervsliv, i konsulentfirmaer eller inden for områder som medicinsk fysik, meteorologi eller som gymnasielærer. Se filmen om fysikeren Lauge, der arbejder hos Kamstrup som Product Manager.
Nanoscience Kandidater fra Nanoscience er kvalificerede til at udføre forsknings- og udviklingsarbejde i såvel offentlige institutioner som i private virksomheder, fx inden for medico-sektoren, i industrien inden for nye materialer eller med bioteknologi. Michael er CTO hos CemeCon Scandinavia.
Kemi Fremtidens lægemidler og næste generation af bæredygtige byggematerialer: Både medicinalindustrien og den kemiske industri har brug for kemikere. Det samme har kommuner, stat, miljøorganisationer og internationale virksomheder. Mød udviklingsingeniøren Morten.
Matematik Matematikere arbejder i fx banker, realkreditforeninger, forsikringsselskaber, IT-firmaer og andre højteknologiske virksomheder. De arbejder også med bl.a. eksperimentelle data inden for eksempelvis sundhedssektoren, den bioteknologiske branche og IT-branchen. Tobias er konsulent ved Netcompany.
Matematik-økonomi Mange af vores eftertragtede matematik-økonomer har job inden for bankverdenen og forsikringsbranchen, men også som fx problemknusere i konsulent- og telekommunikationsfirmaer. Andre arbejder på universiteter, i styrelser eller ministerier. Mød Sara, der er specialiseret i operationsanalyse og arbejder hos TDC.
Molekylærbiologi To ud af tre molekylærbiologer ender som forskere. De finder typisk job ved universiteter eller på det private arbejdsmarked, fx i medicinal- og sundhedsindustrien, den højteknologiske fødevareindustri eller forskningsvirksomheder. Maiken arbejder hos Arla Foods Ingredients.
Molekylær medicin Kandidater fra Molekylær medicin arbejder typisk i forsknings- og sundhedssektoren. Med forståelsen af sygdomme på det molekylære plan, har mange job inden for bioteknologi-, fødevare- eller medicinalindustrien, på universiteter eller i private virksomheder. Martin arbejder i medicinalindustrien.