Aarhus Universitets segl

Karrierementor

[Tilmeldingen er lukket og deltagerne er i gang med deres mentorforløb. Hold dig løbende opdateret på andre mentorordninger på AU.] 

Din viden, erfaring og karrierevej kan hjælpe studerende på din gamle uddannelse!

Det naturvidenskabelige og humanistiske fakultet søger alumner i private, små og mellemstore virksomheder, der kunne tænke sig at være mentor for en studerende i efteråret 2023. Mentorordningens formål er at styrke relationen mellem studerende og alumner, hvilket vil bidrage til de studerendes karriereafklaring og alumnernes kompetenceudvikling.

Som en del af mentorordningen ønsker vi at skabe bevidsthed om det potentiale, der ligger i private, små og mellemstore virksomheder (SMV'er). På trods af, at SMV'er udgør godt halvdelen af den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft i Danmark og beskæftiger 2/3 af alle i den private sektor, så bliver de ofte overset af nyuddannede. Vi søger derfor mentorer, der på den ene eller anden måde har erfaring fra SMV’er, og dermed vil kunne give en indsigt i dette dynamiske erhvervsmiljø, og hvordan man udnytter de mange spændende karrieremuligheder.

Som alumne bærer du på en unik viden og erfaring, som gennem mentorrollen kan gøre en forskel for en studerendes fremtid. Du vil eksempelvis kunne give dine perspektiver på jobmuligheder, kompetencer, personlig og faglig karriereudvikling eller balancen mellem arbejde og privatliv.  

Matching og tidshorisont

Vi matcher dig med en mentee så tæt på dit fagområde og ønsker som muligt, så din egen vurdering af kompetencer, viden og erfaring matcher den studerendes behov for sparring og vejledning. Der tages yderligere højde for ønsker om mødeform.

Mentor og mentee aftaler indbyrdes de konkrete rammer og detaljer, samt tilpasser disse efter behov. Det forventes, at du som mentor kan dedikere 1-2 timer om måneden fra september til december til at mødes med din mentee. Du kan forvente, at din mentee tager ansvar for planlægning ift. tidspunkt for møder samt forslag til mødernes indhold.             

Arrangementer og tilmeldingsfrist

Der bliver afholdt et opstartsarrangement på Aarhus Universitet d. 6. september fra 17-19, hvor mentorer og mentees kan møde hinanden, få en sandwich og en fælles introduktion til forløbet. For dem der ikke har mulighed for at deltage d. 6. september, vil der den 12. september blive afholdt et virtuelt opstartsmøde. I starten af december afholdes der et afslutningsarrangement for alle deltagere.  

Mentormatchene bliver meldt ud i midten af august, hvor du også vil modtage vejledningsmateriale og en invitation til opstartsarrangementet.

Tilmeldingsfrist d. 13. august 2023.

Har du spørgsmål til mentorordningen er du meget velkommen til at kontakte Helena Hededal Hansen.