Aarhus Universitets segl

Professor Signe Normand modtager EliteForsk-prisen 2021

Professor i biologi Signe Normand fra Aarhus Universitet er blandt de fem modtagere af EliteForsk-prisen 2021. Samtidig er der EliteForsk rejsestipendier til seks ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet – heraf to på henholdsvis Institut for Datalogi og Institut for Bioscience. Priserne bliver overrakt ved et arrangement i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 10. august.

Link til større version af foto
Professor Signe Normand modtager EliteForsk-prisen 2021 den 10 august. Foto: Søren Kjeldsgaard.
Signe Normand er blandt de førende i verden til at bruge droner til forskning i planters udbredelse og dynamik. Her sender hun én i vejret i Grønland. Foto: Urs Treier

Signe Normand modtager EliteForsk-prisen for at studere planters udbredelse og dynamik i tid og rum med originale og innovative metoder.

Hendes forskning går ud på at skabe et overblik over, hvordan klima- og miljøforandringer påvirker mange forskellige plantearter over tid, rum og skala.

Overblik skal forstås helt bogstaveligt.

Hun ser nemlig planterne i et andet lys og fra andre vinkler, end vi andre gør:

> fra rummet gennem satellit-fotos og -målinger i forskellige bølgelængder af lys
> fra luften gennem sensorer på fly og på droner, som hun selv sender op
> fra mikroskoper i laboratorier
> og fra landjorden, hvor hun på feltstudier selv kravler rundt mellem planter i bl.a. den danske natur og den arktiske tundra (hun har ledet flere og langvarige ekspeditioner i Grønland)

… og så formår hun at bearbejde og integrere disse meget forskellige data og skabe banebrydende ny viden, som hun blandt andet bruger til at udvikle nye, mere realistiske modeller – modeller, som bl.a. kan forudsige klimarelaterede ændringer, som mange områder i verden står over for.

Kobler metoder og data

Fakta:
Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år fem EliteForsk-priser til fremragende yngre forskere i international særklasse, og op til tyve EliteForsk-rejsestipendier til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og forskerstuderende. I år er det blevet til 15 rejsestipendier.

EliteForsk-prisen er på 1,2 millioner kroner. De 200.000 kr. er en personlig hæderspris, og 1.000.000 går til forskningsaktiviteter.

EliteForsk-rejsestipendierne er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

Læs Udannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse om dette års EliteForsk-priser.

”Jeg har gennem hele min karriere koblet metoder sammen. Jeg skaber på én gang et større og mere detaljeret billede, når jeg både skærer buske over på Grønland og måler vækst og analyserer cellestrukturer over tid, og kobler disse data sammen med data i stor skala fra satellitter, fly og droner. Og jeg er meget beæret over at få EliteForsk-prisen for det,” fortæller Signe Normand.

Hun etablerede i 2016 UAS4Ecology Lab, et drone-økologisk laboratorium, og hun leder en del af den nationale infrastruktur for anvendelse af droner i forskning.

”Jeg bruger droner og satellitinformation både til at planlægge feltarbejde – de prøver, man tager under feltarbejde, skal jo være repræsentative – og til at koble informationer sammen for at forstå, hvor generelle de enkelte planters responser er,” forklarer hun.

Fremtidssikre biodiversiteten

Siden 2020 har hun ledet forskningscenteret SustainScapes, som skal finde forskningsbaserede løsninger på, hvordan vi kan fremtidssikre biodiversiteten.

”Det nyeste er, at vi i højere grad bruger strukturelle informationer fra lidar (3D laserscanner på droner) i forskellige skalaer og høj punktopløsning i forbindelse med f.eks. eksperimenter på Mols og i Schweiz, samt på tværs af hele Danmark. Det hjælper til blandt andet at identificere skove af særlig naturværdi og finde steder med høj biodiversitet. Viden vi kan bruge til at prioritere, hvordan vi skal bruge vores landskab, samtidig med at der bliver flere af os og der er klimaforandringer,” fortæller hun.

Og så har hun i tværdisciplinære studier med antropologer og arkæologer skabt ny viden om, hvordan menneskets tilstedeværelse har påvirket planter og områder.

Modtagere af EliteForsk Rejsestipendier 2021:

Ph.d.-studerende Marius Hogräfer, Institut for Datalogi. 

Marius Hogräfer undersøger i sit ph.d.-projekt mulighederne for, at computeren kan lære om de data, en bruger er interesseret i, med henblik på at fokusere beregningerne til den del af data, brugeren synes, er vigtig. Formålet er at finde mening i vores data hurtigere, i stedet for at vente timevis på beregninger på fuldstændige datasæt. Læs mere om Marius Hogräfers forskning på instituttets hjemmeside.

Ph.d.-studerende Ane Pastor Rollan, Institut for Bioscience.

Ane Pastor Rollan kombinerer i sit ph.d.-projekt viden om marine arters fysiologi, udbredelse og spredning ved hjælp af avancerede 3D-Agent-Baserede Modeller (ABM’s) sammenholdt med genetiske data for marine nøglearter som muslinger og ålegræs. Læs mere om Ane Pastor Rollans forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Yderligere oplysninger:

Signe Normand er 41 år og har publiceret mere end 60 videnskabelige artikler, hvoraf en stor del er udgivet i førende tidsskrifter inden for forskningsfeltet. Hun er tildelt mange og prestigefyldte forskningsbevillinger f.eks. DFF: Sapere Aude Forskningsleder fra Danmarks Frie Forskningsfond og senest en ’Challenge’-bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 60 millioner kr. med fokus på biodiversitet og produktion i Danmark. Desuden har hun fået tildelt en række priser og hædersbevisninger – nationalt og internationalt – for sin banebrydende forskning. Eksempelvis har hun modtaget L’Oreal-prisen for kvinder i forskning, og hun er medlem af Det Unge Akademi i Det Kongelige Videnskabernes Selskab.

Signe Normand blev i 2019 udnævnt som professor ved Aarhus Universitet, hvor hun i mange år har ledet sin egen forskningsgruppe og været mentor og vejleder for mange postdoc og ph.d.-studerende. Hun er desuden en værdsat underviser.

Kontakt:

Professor Signe Normand,
Institut for Biologi
Aarhus Universitet
Mail: signe.normand@bio.au.dk
Mobil:  2371 8009