Aarhus Universitets segl

PhD

Er du ph.d.-studerende og interesseret i at udvikle din karriere i eller uden for akademia? Her finder du information om, hvad vi kan tilbyde, og hvordan du kan udvikle din karriere. 


Videnskabelig stilling: Ph.d.

En ph.d.-stilling er en 3-årig uddannelsesstilling. Ph.d.-uddannelsen fører til en ph.d.-grad, som er det højeste uddannelsesniveau på danske universiteter. En ph.d.-uddannelse kan starte efter en bachelor- eller kandidatuddannelse med eller uden andre meritter. Det er muligt at blive optaget på en ph.d.-uddannelse, mens du stadig er på kandidatniveau. I dette tilfælde forlænges ph.d.-uddannelsen og stillingen med 1-2 år. 

  • Alsidigheden i en ph.d.-grad giver en bred vifte af kompetencer og erfaringer og vil dermed kvalificere dig til jobs i både den private og offentlige sektor. 

  • En ph.d.-grad er normalt påkrævet, hvis du ønsker at forfølge en forskerkarriere i den akademiske verden eller erhvervslivet. 

  • Generelt vil du opnå kompetencer, som er nødvendige for at løse samfundsmæssige udfordringer, og som der er et stort behov for i samfundet. 

Læs mere om ansøgningsprocessen på Graduate School of Natural Sciences.

Hvad er en ph.d.-stilling?

I løbet af din ph.d.-uddannelse vil du arbejde på et ph.d.-forskningsprojekt under vejledning af en eller flere seniorforskere. Du vil interagere med forskergrupper uden for AU, herunder opholde dig på andre, hovedsageligt udenlandske, forskningsinstitutioner, samt deltage i lokale og internationale ph.d.-kurser og konferencer. Det er også muligt at lave en erhvervs-ph.d., hvor du bliver ansat i en virksomhed, der arbejder på et samarbejdsprojekt med vejledning fra både virksomheden og AU. 

De konkrete kompetencer og erfaringer, som du opnår gennem ph.d.-uddannelsen afhænger af dit ph.d.-projekts videnskabelige indhold og metode, dine kursusaktiviteter etc. Igennem ph.d.-projektet træner du dine kompetencer i og får erfaring med kvantitative og kvalitative metoder, samt opnår specialiseret viden inden for et videnskabeligt område. 

Gennem ph.d.-uddannelsen lærer du at kortlægge og forstå et stort og komplekst forskningsfelt og bestemme kvaliteten af de videnskabelige resultater. Du vil deltage i videnskabelige diskussioner, undervisning og formidling. Tidligt i ph.d.-uddannelsen bliver du uddannet i projektplanlægning og -ledelse samt evaluering og justering af projekter baseret på mellemresultater og sparring med vejledere og peers. Derudover vil du træne dine samarbejdsevner, fx ved at skrive publikationer eller under aktiviteter i nationale og internationale forskningsgrupper. 

I løbet af dit ph.d.-program får du mulighed for at fokusere på din karriereudvikling, fx ved at deltage i karriereworkshops som en del af onboarding-programmet på Graduate School of Natural Sciences, ved at diskutere karrieremuligheder og -planer gennem en struktureret dialogramme med din vejleder eller ved at søge vejledning på AU Karriere PhD og JR.

Hvad kræver det?

Læs mere om adgangskriterierne for at blive ph.d.-studerende på Faculty of Natural Sciences her (under Bedømmelseskriterier). 
 



Karriereplanlægning video 2



Få adgang til karriereværktøjer hos Vitae

Vitae er en karriereplatform, der indeholder råd og viden om at udvikle sig som forsker, og hvordan man kan støtte eller supervisere andre i deres karriere. Aarhus Universitet er medlem af Vitae Community, så alle AU-forskere har adgang til hele pakken af online ressourcer. 

Log ind og registrer dig på Vitae med dit AU institutionelle e-mail-domæne, og du vil have ubegrænset brug af professionelt udviklings- og øvelsesmateriale.