Aarhus Universitets segl

PhD

Er du ph.d.-studerende og interesseret i at udvikle din karriere i eller uden for akademia? Her finder du information om, hvad vi kan tilbyde, og hvordan du kan udvikle din karriere. 


Videnskabelig stilling: Ph.d.

En ph.d.-stilling er en 3-årig uddannelsesstilling. Ph.d.-uddannelsen fører til en ph.d.-grad, som er det højeste uddannelsesniveau på danske universiteter. En ph.d.-uddannelse kan starte efter en bachelor- eller kandidatuddannelse med eller uden andre meritter. Det er muligt at blive optaget på en ph.d.-uddannelse, mens du stadig er på kandidatniveau. I dette tilfælde forlænges ph.d.-uddannelsen og stillingen med 1-2 år. 

  • Alsidigheden i en ph.d.-grad giver en bred vifte af kompetencer og erfaringer og vil dermed kvalificere dig til jobs i både den private og offentlige sektor. 

  • En ph.d.-grad er normalt påkrævet, hvis du ønsker at forfølge en forskerkarriere i den akademiske verden eller erhvervslivet. 

  • Generelt vil du opnå kompetencer, som er nødvendige for at løse samfundsmæssige udfordringer, og som der er et stort behov for i samfundet. 

Læs mere om ansøgningsprocessen på Graduate School of Natural Sciences.

Hvad er en ph.d.-stilling?

I løbet af din ph.d.-uddannelse vil du arbejde på et ph.d.-forskningsprojekt under vejledning af en eller flere seniorforskere. Du vil interagere med forskergrupper uden for AU, herunder opholde dig på andre, hovedsageligt udenlandske, forskningsinstitutioner, samt deltage i lokale og internationale ph.d.-kurser og konferencer. Det er også muligt at lave en erhvervs-ph.d., hvor du bliver ansat i en virksomhed, der arbejder på et samarbejdsprojekt med vejledning fra både virksomheden og AU. 

De konkrete kompetencer og erfaringer, som du opnår gennem ph.d.-uddannelsen afhænger af dit ph.d.-projekts videnskabelige indhold og metode, dine kursusaktiviteter etc. Igennem ph.d.-projektet træner du dine kompetencer i og får erfaring med kvantitative og kvalitative metoder, samt opnår specialiseret viden inden for et videnskabeligt område. 

Gennem ph.d.-uddannelsen lærer du at kortlægge og forstå et stort og komplekst forskningsfelt og bestemme kvaliteten af de videnskabelige resultater. Du vil deltage i videnskabelige diskussioner, undervisning og formidling. Tidligt i ph.d.-uddannelsen bliver du uddannet i projektplanlægning og -ledelse samt evaluering og justering af projekter baseret på mellemresultater og sparring med vejledere og peers. Derudover vil du træne dine samarbejdsevner, fx ved at skrive publikationer eller under aktiviteter i nationale og internationale forskningsgrupper. 

I løbet af dit ph.d.-program får du mulighed for at fokusere på din karriereudvikling, fx ved at deltage i karriereworkshops som en del af onboarding-programmet på Graduate School of Natural Sciences, ved at diskutere karrieremuligheder og -planer gennem en struktureret dialogramme med din vejleder eller ved at søge vejledning på AU Karriere PhD og JR.

Hvad kræver det?

Læs mere om adgangskriterierne for at blive ph.d.-studerende på Faculty of Natural Sciences her (under Bedømmelseskriterier). 
 

Få adgang til karriereværktøjer hos Vitae

Vitae er en karriereplatform, der indeholder råd og viden om at udvikle sig som forsker, og hvordan man kan støtte eller supervisere andre i deres karriere. Aarhus Universitet er medlem af Vitae Community, så alle AU-forskere har adgang til hele pakken af online ressourcer. 

Log ind og registrer dig på Vitae med dit AU institutionelle e-mail-domæne, og du vil have ubegrænset brug af professionelt udviklings- og øvelsesmateriale.