Aarhus Universitets segl

Lektor

En stilling som lektor ved Faculty of Natural Sciences er en seniorstilling. Her finder du information om, hvordan du løbende kan udvikle din karriere og kompetencer inden for både forskning, vejledning og undervisning.


Videnskabelig stilling: Lektor

En stilling som lektor er en seniorstilling og som udgangspunkt en tidsubegrænset stilling, hvor forskning og forskningsbaseret undervisning er de primære ansvarsområder. 

  • Lektorer er selvstændige forskere, og de leder typisk deres egen forskningsenhed, herunder vejledning af ph.d.-studerende og postdocs.  
  • Lektorer underviser og eksaminerer selvstændigt deres studerende. De samarbejder med kolleger og studerende om udvikling af nye kurser og uddannelsesprogrammer. 

Hvad er en lektor-stilling?

Ofte har en lektor omfattende erfaring fra internationale videnskabelige miljøer, før de tiltræder stillingen, og mange af dem samarbejder med private virksomheder eller engagerer sig i iværksætteraktiviteter. Sammenlignet med en professorstilling indebærer en lektorstilling typisk færre og mindre tunge ledelsesopgaver, og adgangskravene, især med hensyn til ledelse inden for forskning og undervisning, er lavere. Faculty of Natural Sciences anvender disse kriterier til at vurdere kandidater til en lektorstilling. Læs ABC-kriterierne. 

Vi støtter lektorer i at udvikle deres færdigheder og karrieremuligheder. Dette inkluderer et ledelsesprogram for forskningsledere, træning i koordinering af større EU-tilskudsansøgninger, støtte til spin-out-aktiviteter og mere. Derudover kan en udvalgt lille gruppe af lektorer hvert år indskrives i professorforfremmelsesprogrammet. Læs om forfremmelsesprogrammet på denne side. 

Hvad kræver det?

Vores ABC-kriterier beskriver de kriterier, som Faculty of Natural Sciences anvender, når vi vurderer kandidater til forskellige typer videnskabelige stillinger. Først og fremmest er det en invitation til dialog mellem en (potentiel) kandidat til en stilling og det pågældende institut. 


Programmer for forskere på seniorniveau

Som forsker på seniorniveau ved Faculty of Natural Sciences har du adgang til specialiserede programmer, der er dedikeret til at udvikle dine færdigheder som leder, forskningsleder og underviser. 


Få adgang til karriereværktøjer hos Vitae

Vitae er en karriereplatform, der indeholder råd og viden om at udvikle sig som forsker, og hvordan man kan støtte eller supervisere andre i deres karriere. Aarhus Universitet er medlem af Vitae Community, så alle AU-forskere har adgang til hele pakken af online ressourcer. 

Log ind og registrer dig på Vitae med dit AU institutionelle e-mail-domæne, og du vil have ubegrænset brug af professionelt udviklings- og øvelsesmateriale. 


Professorforfremmelsesprogram på Faculty of Natural Sciences

Som lektor eller seniorforsker kan du blive udvalgt til at deltage i programmet for forfremmelse til professor. Læs om formålet med programmet og hvordan man kan komme i betragtning til programmet. Materialet kan også hjælpe med at afklare karrierevejen til en professorstilling og støtte karrieredialog, f.eks. under en medarbejderudviklingssamtale (MUS). 

Læs mere om programmet

Vores forfremmelsesprogram til professor er et karriereudviklingsprogram. Formålet med programmet er at tilbyde særligt talentfulde kandidater muligheden for at deltage i et forfremmelsesprogram til professor. Programmet kan anvendes, når en særligt talentfuld lektor eller seniorforsker forventes at udvikle sit potentiale for at opfylde ansættelseskriterierne på professorniveau, og hvor forfremmelsesprogrammet forventes at have en positiv indflydelse på kandidatens karriereudvikling. Programmet har typisk en varighed på mellem tre og fem år. 

Beslutningen om udvælgelse, og hvorvidt forfremmelsesprogrammet skal anvendes, afhænger af en specifik vurdering af kandidatens dokumenterede kvalifikationer og udviklingspotentiale, med særlig fokus på: 

  • Lederegenskaber inden for både uddannelse og forskning, herunder udvikling af velfungerende akademiske kollegiale miljøer  

  • Evnen til at etablere, innovere eller udvide et forskningsområde  

  • Ofte citerede forskningspublikationer i førende publikationskanaler inden for kandidatens fagområde  

  • Undervisningsaktiviteter og udvikling af ny forskningsbaseret undervisning, metoder, kurser og ph.d.-uddannelse  

  • Evnen til at fremme og udvikle yngre kollegers karrierer, både inden for uddannelse og forskning  

  • Deltagelse i råd eller udvalg, redigering af tidsskrifter og lignende  

  • Evnen til at formidle viden til offentligheden og samarbejde med industrien eller den offentlige sektor. 

Den endelige vurdering af kandidaten vil være i overensstemmelse med ABC-kriterierne på fakultetet. Kandidaten forventes at opfylde alle "A"-kriterierne inden for den aftalte tidsramme. 

Udvælgelse til forfremmelsesprogrammet finder sted på institutniveau og er tæt knyttet til instituttets øvrige ansættelser og beskæftigelsesplanlægning. Hver institution vil vurdere kandidaterne ud fra deres dokumenterede ekstraordinære akademiske initiativer og resultater. Overvejelserne bør også omfatte, hvordan de bedst kvalificerede kandidater kan bidrage til instituttets strategiske og langsigtede mål for at styrke f.eks. faglig viden, mangfoldighed, forskning, undervisning og samarbejde. 

Baseret på en anbefaling fra institutlederen vil dekanen foretage den endelige udvælgelse af kandidater til forfremmelsesprogrammet. Især når det gælder lektorer/seniorforskere, der allerede er ansat, drøfter kandidaten forfremmelsesmuligheder med institutlederen i forbindelse med medarbejderudviklingssamtale (MUS). Institutlederens anbefaling af kandidater til dekanen støttes af instituttets forfremmelsesudvalg. 

Find yderligere oplysninger her.