Aarhus Universitets segl

Adjunkt

Arbejder du som adjunkt, eller er du interesseret i en stilling som adjunkt ved Faculty of Natural Sciences? Her kan du læse, hvad der kendetegner stillingen på vores fakultet, og hvordan du kan udvikle din karriere. 


Videnskabelig stilling: Adjunkt

Adjunkt-stillinger er tidsbegrænsede og forbeholdt forskere, der forfølger en karriere inden for universitetet. De primære opgaver for adjunkter er forskning og forskningsbaseret undervisning. Vi støtter alle adjunkter i at kvalificere sig til en fastansat stilling en tenure stilling som lektor. For at hjælpe forskere i midlertidige stillinger med deres karriereplanlægning udarbejdes en karriereudviklingsplan i samarbejde med deres leder. 

  • Adjunkter er typisk mere selvstændige forskere end postdocs. Mange af dem opbygger deres egen forskningsenhed.  
  • Adjunkter underviser, vejleder kandidatstuderende og samarbejder om vejledning af ph.d.-studerende med en mere erfaren kollega. Udvikling af undervisningskompetencer er et vigtigt karrieremål for adjunkter.
  • For adjunkter uden tenure track er ansættelse ved Faculty of Natural Sciences begrænset til højst fire år, hvorefter de ofte fortsætter deres karriere på en anden forskningsinstitution. Tenure track adjunkter kan - efter en grundig ekstern evaluering med positivt resultat - fortsætte deres karriere som lektorer ved Faculty of Natural Sciences. 

Hvad er en adjunkt-stilling?

Ligesom en postdoc-stilling er stillingen som adjunkt tidsbegrænset. Dog er den, i modsætning til en postdoc-stilling, forbeholdt forskere, der ønsker at forfølge en universitetskarrriere ved at kvalificere sig til en stilling som lektor. En stilling som adjunkt er derfor et vigtigt skridt fra ph.d. eller postdoc til en fastansat universitetsstilling som seniorforsker. De primære opgaver for en adjunkt er forskning og forskningsbaseret undervisning. 

Adjunkter er typisk mere uafhængige forskere end postdocs, og mange af dem bliver ansat efter at have udviklet kvalifikationer og videnskabelig uafhængighed i løbet af nogle år som postdoc, selvom dette ikke er et formelt krav. På Faculty of Natural Sciences etablerer de normalt deres egen forskningsgruppe og samarbejdsnetværk, både inden for akademiske kredse og uden for (f.eks. med den private sektor). Mange af dem opnår prestigefyldte karrierebevillinger fra nationale eller internationale finansieringsorganer, og nogle engagerer sig også i entreprenørielle aktiviteter. 

Adjunkter underviser, vejleder kandidatstuderende og samarbejder om vejledning af ph.d.-studerende sammen med en mere erfaren kollega. Udvikling af undervisningskompetencer er et vigtigt karrieremål for adjunkter (jf. afsnittet om Uddannelse og Undervisning i ABC-kriterierne), og alle nyansatte adjunkter på Faculty of Natural Sciences skal tilmelde sig universitetspædagogikum.

For adjunkter uden tenure track er ansættelsen ved Faculty of Natural Sciences begrænset til højst fire år, hvorefter de ofte fortsætter deres karriere på en anden forskningsinstitution. Tenure track assistant professors ved Faculty of Natural Sciences kan - efter en grundig ekstern evaluering med positivt resultat - fortsætte deres karriere som associate professor ved Faculty of Natural Sciences. Læs mere om vores Tenure Track-program

Vi støtter adjunkter med og uden tenure track i planlægning, udformning og fremme af deres karrierer. Karriereplanlægning er en obligatorisk del af ansættelsen som adjunkt, og deres karriereudviklingsplan kan omfatte, men er ikke begrænset til, international mobilitet, mentor-aktiviteter, kompetenceudvikling og anerkendelse af undervisnings- og vejledningsaktiviteter. 

Hvad kræver det?

Vores ABC-kriterier beskriver de kriterier, som Faculty of Natural Sciences anvender, når vi vurderer kandidater til forskellige typer videnskabelige stillinger. Først og fremmest er det en invitation til dialog mellem en (potentiel) kandidat til en stilling og det pågældende institut. Karriereplanlægning video 2


Programmer for forskere på seniorniveau

Som forsker på seniorniveau ved Faculty of Natural Sciences har du adgang til specialiserede programmer, der er dedikeret til at udvikle dine færdigheder som leder, forskningsleder og underviser. 


Få adgang til karriereværktøjer hos Vitae

Vitae er en karriereplatform, der indeholder råd og viden om at udvikle sig som forsker, og hvordan man kan støtte eller supervisere andre i deres karriere. Aarhus Universitet er medlem af Vitae Community, så alle AU-forskere har adgang til hele pakken af online ressourcer. 

Log ind og registrer dig på Vitae med dit AU institutionelle e-mail-domæne, og du vil have ubegrænset brug af professionelt udviklings- og øvelsesmateriale.