Aarhus Universitets segl

TEST opsætning med workshops

Inspirationsdag for naturvidenskabslærere i gymnasieskolen

27. januar 2023

Faculty of Natural Sciences

Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C

KOM TIL NATURVIDENSKABELIG INSPIRATIONSDAG FOR GYMNASIELÆRERE 2023

Underviser du i et naturvidenskabeligt fag i gymnasieskolen, så håber vi du har lyst til at deltage i AU's inspirationsdag for gymnasielærere fredag d. 27. januar 2023 på det naturvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet.

Det bliver en dag med faglig fordybelse, nye ideer til din undervisning og mulighed for at udveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet.

Dagen byder på oplæg i forskellige spor, messestande og workshops, som er rettet mod et eller flere gymnasiefag. Der vil derfor være relevant indhold for alle fag.

Hør ligeledes om de forskellige tilbud som Aarhus Universitet og det naturvidenskabelige fakultet har til gymnasieskolen. Find ud af hvordan du som lærer og dine elever kan drage nytte af vores aktiviteter i din undervisning.

Find programmet for dagen, oplægsholdere, workshops, tilmelding og kontaktoplysninger længere nede på siden.

Husk at tilmelde dig!

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding (tilmeldingsfrist 5. januar 2023).

Ved at tilmelde dig, takker du ja til løbende information om arrangementet, og det er også her at du vil få et tilmeldingslink til workshoppene om eftermiddagen, når vi åbner for dette i midten af december 2022.

FORELØBIGT PROGRAM FOR DAGEN

kl.
09:00- 09:45

Registrering og kaffe

Vi stiller kaffe op ved langbordene ude foran Auditorium E hvor I også får mulighed for at registrere jer.

Bygning 1531, Ny Munkegade 116, Aarhus C

kl.
09:45 - 10:00

Velkomst:

Prodekan for de naturvidenskabelige uddannelser, Kristine Kilså, byder jer velkommen. Kristine indleder arrangementet med at fortælle om det nye Naturvidenskabelige Fakultet og hvordan vi håber at styrke det allerede gode samarbejde med gymnasieskolen.

Auditorium E, Bygning 1531, Ny Munkegade 116, Aarhus C

kl.
10:00 - 12:00

Oplæg og Messestand:

Her vil der være mulighed for at I kan komme ind og blive inspireret til jeres undervisning igennem forskellige oplæg fra forskere og undervisere på de naturvidenskabelige uddannelser.
Der vil blandt andet være disse oplæg: (listen udvides løbende)

Se oplægsholderne længere nede på siden.

Udover oplæggene vil der også være en messestand hvor I vil have mulighed for at besøge de forskellige besøgsservices og andre gymnasierettede tilbud som Aarhus Universitet tilbyder. Derudover, vil du også kunne møde repræsentanter fra: 

kl.
12:00 - 13:00

Frokost

Nyd en fælles frokost i kantinen, hvor du får yderligere mulighed for at netværke med fagfæller og de andre deltagere.

kl.
13:00 - 15:30

Workshops:

Det vil være muligt at deltage i én ud af flere forskellige workshop’s, hvor det f.eks. vil være muligt at få ting i mellem hænderne og deltage i diskussioner omkring brugen af materiale i undervisningen m.m.

Workshops inkl. relevante gymnasiefag:

Læs mere om hver enkelt workshop længere nede på siden.

OBS: Programmet opdateres løbende

Oplægsholdere kl. 10.00-12.00

Listen af oplæg bliver løbende opdateret og udvidet.

"Miljø-DNA til lands, til vands og i luften"

Eva Egelyng Sigsgaard

Adjunkt Institut for Biologi - Genetik, økologi og evolution

"Quantum Devices og Nobelprisen i Fysik 2022”


"Kemisk modificering af proteiner og deres medicinske anvendelser"


”Genopladelige batterier og den uorganiske kemis rolle i den grønne omstilling”


”Digital matematik på universitetet og overgangen fra gymnasiet”


”Biologisk krigsførelse i naturen”


"Kunstige celler med syntetisk biologi"


Workshops kl. 13.00-15.30

Tilmelding til Workshops

Ved at tilmelde dig, takker du ja til løbende information om arrangementet, og det er også her at du vil få et tilmeldingslink til workshops om eftermiddagen, når vi åbner for dette i midten af december 2022.

Nedenfor kan du læse mere om hver enkelt workshop: beskrivelse, program og relevante gymnasiefag.

Nanobiosensorer: et effektivt redskab til detektion af bl.a. sygdomme og kemiske stoffer

Nanobiosensorer finder du bl.a. i antigentesten, som du kunne bruge derhjemme til at detektere COVID-19 smitte.  I det hele taget er nanobiosensorer blevet et vigtigt redskab, der i forskellige afskygninger bruges til hurtig og effektiv detektion af f.eks. patogener, sygdomme, genetiske lidelser, screening for medicin/stoffer m.m. Her på iNANO får du muligheden for at lave din egen sensor baseret på guldnanopartikler, hvor man, ligesom i COVID-19 antigentesten, udnytter at guldpartikler har en stærk farve i det visuelle spektrum. 

Program

 • 13:00–13:30 Oplæg  
 • 13:30–15:00 Praktisk øvelse: Lav din egen sensor baseret på guldnanopartikler  
 • 15:00–15:30 Diskussion af inddragelsesmuligheder i bl.a. undervisning og større skriftlige opgaver

Relevante gymnasiefag 

 • Bioteknologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi 

Revolutionen i strukturbestemmelsesmetoder

I denne workshop vil vi præsentere dig for de nyeste metoder til bestemmelse af biomolekylers tredimensionelle struktur og komme med eksempler, hvor strukturviden har haft afgørende betydning for forståelsen af en biologisk problemstilling. Herefter vil vi lave computerøvelser (medbring egen laptop - gerne med ekstern mus) ved brug af en frit tilgængelig database og tilhørende machine-learning system, som på baggrund af aminosyresekvens kan forudsige proteiners tredimensionelle struktur. Du vil blive introduceret til, hvordan du søger blandt de eksisterende strukturer og hvilke spørgsmål der kan besvares ud fra de tilgængelige informationer. Desuden vil vi vise dig, hvordan man kan lave sin egen strukturbestemmelse på baggrund af sekvenser som endnu ikke findes i Alphafold databasen. 

Program

 • 13:00-13:30 Oplæg om state-of-the-art indenfor strukturbestemmelse 
 • 13:30-13:45 Introduktion til Alphafold  
 • 13:45-15:15 Hands-on erfaring i Alphafold 
 • 15:15-15:30 Opsamling og diskussion af implementeringsmuligheder i undervisningen

Relevante gymnasiefag 

 • Bioteknologi
 • Biologi
 • Kemi

Matematikken bag neurale netværk

Der vil blive taget udgangspunkt i Rosenblatts perceptron, også kendt som det første moderne neurale netværk. Efter en introduktion til teorien bag perceptronen kommer man til at have hænderne nede i kodningen og derved arbejde konkret med, hvordan et neuralt netværk virker, og hvilken matematik, der ligger bag. Vi afslutter med en diskussion om, hvordan neurale netværk kan indgå i opgaver såsom SRO eller SRP med matematik som studieretningsfag.  

Medbring computer til den praktiske øvelse. 

Program

 • 13:00-13:30 Oplæg; teorien bag perceptronen 
 • 13:30-14:40 Praktisk øvelse med kodning 
 • 14:40-15:00 Oplæg; fra perceptronen til neuralt netværk 
 • 15:00-15:30 Diskussion af inddragelsesmuligheder i større skriftlige opgaver 

Relevante gymnasiefag 

 • Matematik
 • Informatik

Fremtidens miljøvenlige batterier

Vi dykker ned i kemien i de genopladelige Li-ion batterier, som bruges i vores telefoner og i el-biler. Og vi ser på hvilke problemer udnyttelsen af Li-ion teknologien medfører i fht. miljø- og adgang til råstoffer. Afledt heraf vil vi udforske nogle af fremtidens batteriteknologier baseret på miljøvenlige materialer, bl.a. Mg-ion batterier. I laboratoriet vil I få mulighed for at fremstille et Mg-ion batteri af helt nye materialer udviklet af forskere på Institut for Kemi.  

Program  

 • 13:00-13:30 Oplæg af Prof. Dorthe Ravnsbæk  

 • 13:30-15:00 Hand-on øvelse  

 • 15:00-15:30 Diskussion af resultater og implementering i gymnasieundervisning  

Relevante gymnasiefag 

 • Kemi
 • Fysik
 • Teknologi
 • Geovidenskab  

Kvantemekanik i forskning og undervisning

Workshop'en vil indeholde besøg ved et eksperiment i kælderen, en forelæsning og et oplæg med fagkonsulenten.

Program

 • 13.00-13.30 Oplæg ved fagkonsulenten 
 • 13.45-14.30 Forelæsning 
 • 14.30-15.00 Besøg i laboratorier 
 • 15.30-16.30 Kaffe/kage i Fysisk Kantine 

Relevante gymnasiefag 

 • Fysik

Undervisningsforløb om Informatik og Computational Thinking i gymnasiefag

I denne workshop får du kendskab og værktøjer til at integrere undervisning i Computational Thinking (CT) i gymnasiefag (fx matematik, samfundsfag, fysik, kemi, informatik m.fl.) workshoppen baserer sig på læringsforløbene i biblioteket graspIT udviklet af Center for Computational Thinking and Design, Aarhus Universitet. 

Program

Under udarbejdelse

Relevante gymnasiefag 

 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Fysik
 • Kemi
 • Informatik
 • m.fl. 

Har du spørgsmål til arrangementet?

Bjørg Thur

Gymnasiekoordinator og studie- og trivselsvejleder

AU's nyhedsbrev for gymnasielærer

Kommende gymnasielærerdage annonceres her på hjemmesiden og i nyhedsbreve, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil være sikker på at få informationen om kommende arrangementer.