Aarhus Universitets segl

Talentpris til ung kvantefysiker

Anne E. B. Nielsen modtager HC Ørsted Selskabets forskningstalentpris for sit banebrydende arbejde inden for elektromagnetisme og kvantemekanik. Prisen uddeles til talentfulde yngre forskere med ansættelse på danske universiteter, og er på 10.000 kroner.

Link til foto
Anne E. B. Nielsen modtager HC Ørsted-Selskabets forskningstalentpris 2020. (Privatfoto)

HC Ørsted opdagede i 1820, at elektrisk strøm kan frembringe et magnetisk felt. Han kaldte fænomenet elektromagnetisme, og den opdagelse kom til at påvirke vores forståelse af verden. Han åbnede med sin opdagelse for et nyt forskningsfelt med nye opdagelser og muligheder for videnskaben, der ud over store videnskabelige erkendelser siden også har givet menneskeheden alt fra harddiske, højtalere og mobiltelefoner til induktionskomfurer, elektromotorer og dynamolygter og virkelig meget derimellem.

Forskningen inden for elektromagnetisme er i dag lige så meget med til at præge fremtidens forskningsgennembrud, som den var dengang og verden over er fænomenet i allerhøjeste grad stadig en vigtig nøgle i at skabe nye forsøg og modeller, der kan gøre verden bare en smule mere forståelig.

Ørsted og kvantemekanik

En af de forskere, der er med helt fremme, er Anne E. B. Nielsen fra Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet og forskningsgruppeleder ved Max Planck-instituttet i Tyskland. Hun modtager nu HC Ørsted-selskabets forskningstalentpris 2020 for sit arbejde, hvor hun undersøger, hvordan enormt stærke magnetfelter kan få materialer til at opføre sig på nye måder.

”I mit arbejde forsøger jeg at åbne nye muligheder ved at kombinere HC Ørsteds opdagelse med kvantemekanik og blandt andet afsøge hvilke egenskaber, materialer kan have, når de bliver udsat for meget lave temperaturer og meget stærke magnetfelter. Jeg er meget glad for udnævnelsen og takker HC Ørsted Selskabet for æren og prisen. Det betyder meget for mig at modtage denne anerkendelse, som kan komme til at præge min videre karriere,” siger Anne E. B. Nielsen.

Nye veje gennem forskning

Kombinationen af meget stærke magnetfelter og ekstremt lav temperatur kan frembringe det, man i fagtermer kalder for den fraktionelle kvante-Hall-effekt. I denne tilstand omdannes materialers strømledende partikler til såkaldte anyoner, der f.eks. kan bruges til at lagre og bearbejde kvanteinformation, der anses som grundstenen i den næste teknologiske revolution.

Anne E. B. Nielsen har gennem sit arbejde bidraget med mange nye idéer inden for anyon-forskningen, nye metoder og modeller, og hun gør banebrydende opdagelser, der kan hjælpe den teknologiske revolution på vej, også inden for lys, som er elektromagnetiske bølger. Her åbner hendes forskning flere nye veje for interessante fænomener, der kombinerer elektromagnetisme og kvantemekanik.

Anne E. B. Nielsen har gennem årene modtaget flere udmærkelser og bevillinger for sit talent og arbejde - bl.a. Lundbeckfondens talentpris i 2012 og en VILLUM Young Investigator bevilling i 2015.

200-året markeres

H.C. Ørsted Selskabet uddeler i samarbejde med Langeland Kommune og med støtte fra energiselskabet Ørsted årets H.C. Ørsted Forskerpris og to H.C. Ørsted Forskertalentpriser. Priserne hylder H.C. Ørsteds indflydelse på kultur, kunst og videnskab, og i anledning af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen er der lagt vægt på forskere, der arbejder med elektromagnetismen og dens bredere anvendelse.

“Det er en stor glæde, at vi igen i år har fundet meget kvalificerede prismodtagere. De fortjener alle en stor anerkendelse for deres banebrydende forskning. Det er også meget passende, at forskningen for alle prismodtagerne har tydelige tråde tilbage til H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen for nu 200 år siden,” siger formanden for priskomitéen, professor Jacob Østergaard.

Kontakt:

Adjunkt Anne E. B. Nielsen,
Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet,
Email: annebn@phys.au.dk