Aarhus Universitets segl

Seks Sapere Aude Forskningsledere fra Science and Technoloy

I denne uge uddelte Danmarks Frie Forskningsfond i alt 208 millioner kroner til 35 excellente Sapere Aude forskningsledere. Hele seks af de ekstraordinært dygtige unge forskere er fra Science and Technology.

Selin Kara (Foto: DFF)
Selin Kara (Foto: DFF)
Søren Ulstrup (Foto: DFF)
Søren Ulstrup (Foto: DFF)
Jonas Elm (Foto: DFF)
Jonas Elm (Foto: DFF)
Kasper Green Larsen (Foto: DFF)
Kasper Green Larsen (Foto: DFF)
Peter Refsing Andersen (Foto: DFF)
Peter Refsing Andersen (Foto: DFF)
Artan Sheshmani (Foto: DFF)

Danmarks Frie Forskningsfonds Sapere Aude forskningsledere giver yngre forskere med originale idéer og stærke lederevner muligheder for at styrke og udvikle deres forskningsidéer.  Alle de unge forskere har præsteret topforskning inden for deres forskningsfelt og har vist, at de kan lede et forskningsprojekt på internationalt niveau.

De seks forskere fra Science and Technology kan du læse om nedenfor.

Selin Kara
Lektor Selin Kara fra Institut for Ingeniørvidenskab modtager 6,2 millioner kroner til sit forskningsprojekt med titlen 'Photobiocatalytic oxyfunctionalization in continuous flow (PHOTOX-f)'

Søren Ulstrup
Adjunkt Søren Ulstrup fra Institut for Fysik og Astronomi modtager 6,2 millioner kroner til sit forskningsprojekt med titlen 'In operando nanoscale spectromicroscopy of two-dimensional heterostructures'  

Jonas Elm
Postdoc Jonas Elm fra Institut for Kemi modtager 6.2 millioner kroner til sit forskningsprojekt med titlen 'Formation and Growth of Atmospheric Molecular Clusters'

Kasper Green Larsen
Lektor Kasper Green Larsen fra Institut for Datalogi modtager 6,2 millioner kroner til sit forskningsprojekt med titlen 'Data Structure Techniques in Cryptography and Machine Learning'

Peter Refsing Andersen
Adjunkt Peter Refsing Andersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik modtager 6,2 millioner kroner til sit forskningsprojekt med titlen 'Molecular mechanisms of genetic conflicts'

Artan Sheshmani
Lektor Artan Sheshmani fra Institut for Matematik modtager 6,2 millioner kroner til sit forskningsprojekt med titlen 'Embedded surfaces, dualities, and quantum number theory'

I alt modtager 11 dygtige forskere fra Aarhus Universitet Sapere Aude-bevillinger:

Postdoc Jonas Elm, Institut for Kemi
Ph.d. Anne Mette Nyvad, Institut for Kommunikation og Kultur
Adjunkt Kathrin Weyer, Institut for Biomedicin - læs nyhed
Lektor Ole Schmeltz Søgaard, Institut for Klinisk Medicin - læs nyhed 
Lektor Kasper Green Larsen, Institut for Datalogi - læs nyhed
Adjunkt Peter Refsing Andersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik - læs nyhed 
Lektor Artan Sheshmani, Institut for Matematik
Lektor Selin Kara, Institut for Ingeniørvidenskab - læs nyhed
Adjunkt Søren Egedal Degn, Institut for Biomedicin - læs nyhed
Adjunkt Søren Ulstrup, Institut for Fysik og Astronomi
Trine Kellberg Nielsen, Universität zu Köln

De nye, unge forskningsledere får nu mulighed for at lede eget team og gennemføre forskning på højt internationalt niveau. Se listen over alle de 35 nye forskningsledere på DFF's hjemmeside her.

Danmarks Frie Forskningsfond har udbudt Sapere Aude-virkemidlet siden 2010 med en finansiering af 258 yngre forskningsledere til dato, heraf har flere indledt en karriere som ledere af større centerbevillinger.

Forud for en Sapere Aude Forskningslederbevilling har kandidaterne været igennem to bedømmelsesrunder i fondens faglige forskningsråd og individuelt peer review hos internationale eksperter, før de blev udvalgt til et tværrådsligt interview.

Læs også pressemeddelelsen fra Danmarks Frie Forskningsfond