Aarhus Universitets segl

Når jordens varme slipper ud glider Indlandsisen mod havet

I Nordøstgrønland har forskere målt transporten af den varme, der kommer fra Jordens indre. Det enorme område er et geotermisk ’hotspot’, der smelter Indlandsisen nedefra og sender dens gletsjere mod havet.

Link til foto
Flere gletsjere munder ud i området omkring Young Sund, hvor forskerne har vist at varme fra jordens indre varmer bundvandet i fjorden op. (Foto: Mikael Sejr).
Link til foto
Forskere fra Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut analyserer bundvand fra Young Sund, Nordøstgrønland. (Foto: Mikael Sejr).
Link til foto
Selv om det kan være bidende koldt over vandet tilfører Jordens indre varme til bundvandet af Young Sund i Nordøstgrønland. (Foto: Wieter Boone).
Link til foto
Prøvetagning i Young Sund i gennem foråret, hvor havisen stadig ligger som et solidt låg over hele fjorden. (Foto: Søren Rysgaard).
Link til foto
Selv om det kan være bidende koldt over vandet, tilfører Jordens indre varme til bundvandet af Young Sund i Nordøstgrønland. Her er forskerne på vej til at tage prøver i oktober lige før havisen vender tilbage. (Foto: Mikael Sejr).

Grønlands Indlandsis bliver mindre og mindre. Afsmeltningen sker med forøget styrke og med en hastighed, som ingen modeller hidtil har forudset.

I det anderkendte tidsskrift ’Scientific Reports’ præsenterer forskere fra Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut i dag resultater, der for første gang viser at det dybe bundvand i Nordøstgrønlandske fjorde varmes op fra Jordens indre. Og forskerne peger på, at denne varmefrigivelse sender gletsjerne fra Indlandsisen mod havet.

Islandske tilstande

”Nordøstgrønland har flere varme kilder, hvor vandet bliver op til 60 grader varmt og er som Island et område med stor geotermisk aktivitet i undergrunden”, forklarer professor Søren Rysgaard, der har stået i spidsen af undersøgelserne.

Forskerne har gennem mere end ti år målt temperatur og saltholdighed i fjordkomplekset Young Sund, der ligger ved Daneborg, nord for Scoresbysund, der har mange varme kilder og syd for Nioghalvfjerdsfjordens gletsjer, der smelter hurtig og som har forbindelse til den Nordgrønlandske isstrøm.

Ved at fokusere på et isoleret bassin i fjorden med en dybde på mellem 200 og 340 meter har forskerne målt, hvordan det dybtliggende vand bliver varmet op gennem en tiårig periode. Ud fra de mange data har forskerne beregnet, at strømmen af varme fra Jordens indre til fjorden er ca. 100 mW m-2. Det svarer til, at en 2 Mega Watt vindmølle året rundt sender strøm til et stort varmelegeme i bunden af fjorden.

Jordens varme med i regnskabet

Det er ikke nemt at måle jordens afgivelse af varme under en gletsjer, men netop i dette område ligger der flere store gletsjere med forbindelse direkte til Indlandsisen. Og frigiver Jorden varme til en fjord, frigiver den også varme til undersiden af gletsjere. Varme fra neden betyder at gletsjerne lettere smelter nedefra og dermed lettere glider over terrænet på vej mod havet.

”Det er en kombination af højere temperaturer i luften og havet, nedbøren fra oven, den lokale dynamik af Indlandsisen samt varmen fra Jordens indre, der bestemmer massetabet af Indlandsisen”, forklarer Søren Rysgaard.

”Der er ingen tvivl om at varmen fra Jorden påvirker isens bevægelse og vi forventer en lignende varmeafgivelse under store dele af iskappen i det nordøstlige hjørne af Grønland,” siger Søren Rysgaard.

Forskernes forventer, at de nye opdagelser kan forbedre modeller af Indlandsisens dynamik, så vi bedre bliver i stand til at forudsige stabiliteten af Grønlandske Indlandsis, dens afsmeltning samt de deraf følgende globale vandstandsstigninger.

 

Yderligere oplysninger:

Professor Søren Rysgaard: Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet; mail:  rysgaard@bios.au.dk; tlf.: +45 2464 3206.

Seniorforsker Mikael Sejr, Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet; mail: mse@bios.au.dk; tlf.: +45 3045 4314.