Aarhus Universitets segl

Mindeord: Professor Lars Arge

Professor Lars Arge, Institut for Datalogi, er død 23. december 2020 i en alder af kun 53 år.

Lars Arge, Professor at Department of Computer Science, Aarhus University. Photo: Morten Koldby
Lars Arge, Professor at Department of Computer Science, Aarhus University. Photo: Morten Koldby

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om, at professor Lars Arge er gået bort d. 23. december  2020 i en alder af kun 53 år. Hans hustru Alice og den nærmeste familie var hos ham.

Lars har endelig fået fred efter en årelang kamp mod nyrekræft. Lars har fortalt meget åbent om sin kamp både i personlige samtaler og på sociale medier. Vi har fulgt med i både gode og dårlige nyheder, herunder den seneste nyhed d. 6. december om, at han blev indlagt på Hospice Søholm. Lars have en videnskabelig tilgang til sin kræftsygdom, både i forhold til at forstå selve sygdommen og til behandlingsmulighederne.

Hans død er et stort tab både for Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet og for os personligt, der som hans kolleger har haft glæde af Lars’ fremragende og internationalt anerkendte bidrag til forskning inden for algoritmer og datastrukturer samt hans mange idéer til, hvordan man skaber et institut i verdensklasse.

Lars tog både sin kandidatgrad (1993) og sin ph.d.-grad (1996) på Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet. Efter sin uddannelse påbegyndte han i 1996 en forskningskarriere ved Department of Computer Science på Duke University i USA, hvor han avancerede fra adjunkt til professor i løbet af mindre end 10 år. I 2004 vendte han tilbage som professor på vores institut med et Ole Rømer-stipendium fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd. Han vil blive husket for at have sat betydningsfulde fodaftryk i det internationale forskningslandskab. Han har vundet international anerkendelse som en af pionererne inden for ekstern hukommelse og I/O-algoritmer, der blev nogle af de vigtigste teknikker til at skabe grundlaget for at arbejde med ”Big Data” - et begreb, som opstod og vandt indpas mange år efter Lars’ banebrydende arbejde.

I sine første år som professor på Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet banede han vejen for Center for Massive Data Algorithmics (MADALGO), som fik støtte fra Danmarks Grundforskningsfond som et Center of Excellence. Lars var centerleder for MADALGO i perioden 2007-2017, og centrets succes illustreres af konklusionen fra et internationalt evalueringspanel, som fastslog, at MADALGO "no doubt (is) the world-leading center in massive dataset algorithmics". I kølvandet på MADALGO involverede Lars sig i flere strategiske forskningsinitiativer som for eksempel DABAI og DIREC, som er finansieret af Danmarks Innovationsfond. Han var også medstifter af den succesrige virksomhed SCALGO ApS, som udnytter den algoritmiske viden fra MADALGO til at udvikle software, der kan behandle enorme datamængder om jordens overflade og på den måde forudsige oversvømmelsesrisici samt foretage anden analyse af geodata. Lars har således bevist, at han kunne omsætte fremragende grundforskning om algoritmer til operationelle løsninger og entreprenørskab, som har ført til en succesrig virksomhed.

Lars har modtaget en række hædersbevisninger og priser for sin forskning: I 2010 modtog han som den første datalog uddannelses- og forskningsministerens EliteForsk-pris. I 2012 blev han udnævnt til ACM (Association for Computing Machinery) Fellow på baggrund af sin forskning i algoritmer til håndtering af store datamængder. I 2015 blev han af Hendes Majestæt Dronningen udnævnt til Ridder af Dannebrog, og i 2016 blev han æresdoktor ved TU Eindhoven i Holland.

Ud over at være en succesrig forsker, underviser og vejleder var Lars også meget engageret i samfundsaktiviteter og forskningspolitik. Allerede som studerende var han meget politisk aktiv. Det bekymrede Lars’ vejleder, som spurgte ham, om han egentlig havde tid til at lave en ph.d. I løbet af sin professionelle karriere fortsatte Lars sit store engagement i politiske aktiviteter. Han har været medlem af flere forskningsnævn og -paneler og formand for Danmarks Frie Forskningsfond for Natur og Univers. I 2008 blev han medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og i 2016 blev han Generalsekretær og medlem af præsidiet. I 2011 blev han også valgt ind i Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Han har aktivt brugt disse platforme til at forbedre forholdene for fremragende grundforskning i Danmark. Han var en meget stærk stemme og fortaler for datalogi i sit store netværk, som omfattede politikere og formænd/direktører for både offentlige og private forskningsfonde. Blandt mange andre bedrifter kæmpede han en uophørlig kamp for at skabe optimale rammer for grundforskningen, og han var ivrig tilhænger af indførelsen af et tenure track-system til at understøtte unge forskeres karriereudvikling i Danmark.

På det personlige plan var Lars og jeg ikke enige om alt. I de gode gamle dage stod vi ind imellem i hver vores lejr, når vi diskuterede institutpolitik, men gennem årene fandt vi hinanden i konstruktive aftaler om de fleste emner. Vi kæmpede på samme side - for instituttets udvikling og for at etablere nye strategiske initiativer for datalogi i Danmark. Lars og jeg udviklede et venskab, og han har været en uvurderlig strategisk sparringspartner for mig, også gennem mine indtil nu 2½ år som institutleder. Jeg vil i den grad savne denne sparring og vores samtaler i fremtiden! Som menneske var Lars passioneret, humoristisk, social og livlig. Han var loyal og nærede en dyb interesse for sine kolleger, sine studerende, sin familie og sine venner.

På vegne af alle instituttets medarbejdere ønsker jeg at udtrykke en sidste dybtfølt tak fra instituttet til Lars Arge for hans uvurderlige indsats. Hans fremragende forskning og hans kampgejst har været og vil fortsat være en ledestjerne for instituttet.

Vores varmeste tanker går til Lars’ familie og særligt til hans hustru Alice og til Nick og David.

Kaj Grønbæk, institutleder
Institut for Datalogi