Aarhus Universitets segl

Jens-Christian Svenning modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat

Professor Jens-Christian Svenning forsker i biodiversitet og økosystemers dynamik for at afdække hvilke faktorer, der former, truer og sikrer Jordens biologiske mangfoldighed. Nu modtager han det prestigefyldte Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kroner for sit store arbejde.

Enlarge this photo
Professor Jens-Christian Svenning modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr. for sit markante bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Jens-Christian Svenning, professor ved Institut for Biologi, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr. for sit markante bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning er den største individuelle danske forskerpris. Den anerkender en særlig værdifuld indsats inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder. Prisen er på 5 millioner kroner, og kan ikke søges: VILLUM FONDENs bestyrelse udpeger modtageren af årslegatet. Det sker efter indstilling fra en sagkyndig komité, som indhenter en udtalelse om den enkelte kandidat fra internationale eksperter på det pågældende forskningsområde.

”Jeg er meget beæret over at modtage Villum Kann Rasmussens Årslegat. Det er en helt exceptionel anerkendelse af min forskning og vil være til stor inspiration i årene fremover,” siger Jens-Christian Svenning om tildelingen af Årslegatet.

VILLUM FONDEN begrunder med udpegelsen med, at Jens-Christian Svenning har en usædvanlig bred og dyb viden om biologi. Den omfatter dyr og planter på artsniveau; de økologiske samspil mellem levende organismer og deres omgivelser; i mange forskellige økosystemer; og det hele både i fortiden og i nutiden. Han forsker i at beskrive de forventede klimaændringers betydning for livet på Jorden i fremtiden.

”Hvis vi fortsætter med de fossile brændstof-udledninger som nu, så viser vores forskning, at over tre milliarder mennesker kommer til at leve ved en årlig middeltemperatur på 29 grader eller mere ved slutningen af århundredet. Det svarer til de varmeste steder i sydkanten af Sahara og Arabien i dag. Det er cirka forhold, det bliver nærmest umuligt at leve under. Det er helt ekstremt,” siger Jens-Christian Svenning.

En forsker-forpligtigelse

Jens-Christian Svennings forskningscenter forsker i dynamikker i biodiversitet og økosystemer over det meste af verden. Her kombineres viden fra feltarbejde med data fra satellitter og store databaser, og beregner sammenhænge og konsekvenser i statistiske modeller.

I arbejdet kombinerer de ren grundforskning med anvendelsesorienteret forskning, der prøver at løse biodiversitetskrisen. Det gælder blandt andet udvikling af metoder til effektiv overvågning af naturen ved hjælp af satellitter.

”Jeg ser det som en forpligtelse, som forsker på dette område, at arbejde med, hvordan vi overkommer biodiversitetskrisen og får vendt udviklingen, så vi kan bevare en rig biologisk mangfoldighed på Jorden,” forklarer Jens-Christian Svenning.

Årslegatet blev overrakt fredag d. 22. januar 2021.

Kontakt:
Professor Jens-Christian Svenning,
Institut for Biologi,
Aarhus Universitet,
Telefon: 28992304
Email: svenning@bio.au.dk

Læs også om de fire forskertalenter, der har modtaget en såkaldt Villum Young Investigator-bevilling.