Aarhus Universitets segl

Internationalt forskningsprojekt vil undersøge klimapressede økosystemer i Arktis

Forskere fra Institut for Geoscience på Aarhus Universitet deltager i et nyt forskningsprojekt, ECOTIP, som vil undersøge, hvad klimaforandringerne gør ved de marine økosystemer i Arktis, og hvad det betyder for omgivelserne og samfundet. Målet er at sikre bæredygtig udnyttelse af økosystemerne i de kommende generationer.

Et nyt internationalt samarbejde skal fremme forståelsen af klimaforandringernes virkning på den arktiske biodiversitet og de kaskadevirkninger, som biodiversitetsændringer kan have på marine økosystemer og de samfund, der er afhængige af dem, fx gennem f
Et nyt internationalt samarbejde skal fremme forståelsen af klimaforandringernes virkning på den arktiske biodiversitet og de kaskadevirkninger, som biodiversitetsændringer kan have på marine økosystemer og de samfund, der er afhængige af dem, fx gennem fiskeri. Photo: Peter Prokosch /GRID-Arendal

I forskningsprojektet ECOTIP er en tværfaglig gruppe af forskere fra mere end 10 lande gået sammen om at studere kaskadeeffekterne af økosystemændringer i det arktiske havmiljø. Det internationale samarbejde skal fremme forståelsen af klimaforandringernes virkning på den arktiske biodiversitet og de kaskadevirkninger, som biodiversitetsændringer kan have på marine økosystemer og de samfund, der er afhængige af dem, fx gennem fiskeri.

Professor Marit-Solveig Seidenkrantz fra Institut for Geoscience er ledende AU-partner i projektet, og derudover deltager professor Hamed Sanei og adjunkt Christof Pearce, ligeledes fra Institut for Geoscience. Det fireårige forskningsprojekt, som er finansieret af EU's Horizon 2020-program, blev lanceret den 1. juni 2020.

Klimaets ’tipping points’ har uforudsigelige konsekvenser

Det arktiske hav og de tilstødende havområder ændrer sig hurtigt som reaktion på temperaturstigning, tab af havis og de kombinerede effekter af andre faktorer, som stresser økosystemerne, såsom invasive arter og forurening. Disse typer af forandringer kan fremkalde en pludselig og til tider irreversibel ændring i økosystemet – et regimeskifte – som kan have afledte og uforudsigelige effekter på de økosystemtjenester, der understøtter det menneskelige samfund.

Det arktiske havmiljø er sårbart over for en række såkaldte ’tipping points’, hvor udviklingen ikke længere kan standses, og som kan medføre et regimeskifte af uhørt omfang. Der står især to kritiske marine økosystemtjenester, som menneskelige samfund er afhængige af, på spil: kulstofbinding, der spiller en stor rolle i det globale klimasystem, og fiskeriproduktion, som er det økonomiske livsgrundlag for mange arktiske samfund.

Men forskerne mangler i øjeblikket tilstrækkelig viden om mekanismerne, driverne, tærsklerne og konsekvenserne af økosystemernes kaskadeeffekter til at kunne forudsige, hvordan udviklingen vil være i fremtiden. ECOTIP-projektet vil forsøge at udfylde disse videnshuller gennem et unikt samarbejde mellem eksperter på tværs af en række discipliner, fra økologi til socioøkonomi, fysisk oceanografi og paleo-oceanografi. Forskerne vil udføre feltundersøgelser via havekspeditioner og samarbejde om laboratorieeksperimenter, tidsserieranalyser og en række modelleringsmetoder. AU-forskerne vil have særlig fokus på ændringer i klima og havstrømme og deres indvirkning på økosystemerne over tid.

Forskerne i projektet vil løbende være i dialog med beslutningstagere, industrier og lokale og oprindelige samfund i Arktis. Målet er at producere ny viden, der giver mulighed for at tage informerede beslutninger om tilpasnings- og styringsstrategier med det formål at sikre bæredygtig brug af økosystemtjenesterne i de kommende generationer.

FAKTA:

Seksten europæiske og internationale organisationer samarbejder om ECOTIP: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Fisheries and Oceans Canada, Grønlands Institut for Naturressourcer, GRID-Arendal, Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Materials and Coastal Research, Hokkaido Universitet, Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences,  DTU Aqua, UiT Det arktiske universitet i Norge, Københavns Universitet, University of Stirling, Tokyo Universitet, Wien Universitet og Åbo Akademi.

ECOTIP vil bidrage til at opbygge en fremtid, som er CO2-fattig og modstandsdygtig over for klimaforandringer i tråd med målene for bæredygtig udvikling, Parisaftalen og det kommende FN Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

ECOTIP-projektet har modtaget finansiering under EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram. Projektet er ledet af DTU Aqua, projektleder Marja Koski, mak@aqua.dtu.dk.

 

Yderligere oplysninger:

Professor Marit-Solveig Seidenkrantz
Institut for Geoscience
Aarhus Universitet
Email: mss@geo.au.dk
Tlf. 2778 2897