Aarhus Universitets segl

AU med i europæisk samarbejde om livets molekyler

Fysikere på Aarhus Universitet er nu med til at gøre det muligt for europæiske forskere at søge efter viden om molekylær biologi i et paneuropæisk samarbejde, der kaldes MOSBRI. Konglomeratet dannes på basis af en Horizon 2020 bevilling fra EU Kommissionen på fem millioner Euro. Arbejdet på AU tager udgangspunkt i partikel-acceleratoren ASTRID2 på Institut for Fysik og Astronomi, der er blandt Europas mest lysstærke faciliteter inden for sit felt.

MOSBRI samler kompetencer og faciliteter fra hele Europa med deltagelse fra 13 akademiske grupper i 11 lande. (Ill: MOSBRI/Nykola Jones)
MOSBRI samler kompetencer og faciliteter fra hele Europa med deltagelse fra 13 akademiske grupper i 11 lande. (Ill: MOSBRI/Nykola Jones)

Molekylær biofysik omhandler forskning af arkitekturen, dynamikken og interaktionerne mellem livets forskellige molekyler som protein, DNA, RNA og mange flere. Det sker via måling af molekylernes fysiske proportioner og egenskaber, og er helt fundamental i arbejdet for at forstå, hvordan levende organismer fungerer som helhed, og ikke mindst finde frem til måder at blokere eller forstærke visse funktioner – for eksempel som led i udvikling af vaccine eller medicinsk behandling af en lang række sygdomme.

Livets byggesten er mangfoldige og ganske komplekse, og forskningen inden for området er derfor særdeles multifacetteret, hvor der trækkes på en skare af biofysiske tilgange. Forskningen er i rivende udvikling, og nu kan et paneuropæisk forskningssamarbejde skabe en forskningsmæssig infrastruktur, der kombinerer en hidtil uset vifte ekspertise og højteknologiske forskningsfaciliteter på tværs af fagligheder og landegrænser.

Samarbejdet kaldes Molecular-Scale Biophysics Research Infrastructure, eller MOSBRI blandt venner, og er etableret med en bevilling fra Horizon 2020, der skal sikre en ny form for forskningsinfrastruktur i Europa. Aarhus Universitet spiller en central rolle i etablering og drift af samarbejdet gennem forskergruppen ved partikelacceleratoren ASTRID2 på Institut for Fysik og Astronomi.

Ny europæisk forskningsmulighed

MOSBRI samler 13 akademiske grupper fordelt over 11 europæiske lande og gør det på den måde muligt at kombinere faglige tilgange og faciliteter for at kunne afdække helt nye områder af livets molekyler og mekanismer for både europæiske forskere og industri.

”Med dette samarbejde gør vi så at sige europæisk, biofysisk forskningssamarbejde til en form for one-stop-shop. I praksis betyder det, at vi åbner vores laboratorier op for europæiske forskere, så de altid kan rejse derhen, hvor det bedste udstyr og den bedste ekspertise er.

Således kan vi f.eks. tilbyde især yngre forskere mulighed for at trække på de teknologiske muligheder og den kombinerede videnspulje hos projektets partnere gennem trans-national adgang,” forklarer seniorforsker Søren Vrønning Hoffmann fra Institut for Fysik og Astronomi, der har spillet en central rolle i udtænkning og etablering af det nye samarbejde.

Talentudvikling og nye erkendelser

Et andet mål for MOSBRI er at udvikle talentmassen gennem for eksempel workshops og træningsprogrammer i brug af de avancerede teknikker, som kan fostre nye ideer og skubbe yderligere på forskningen i Europa.

”Det er umuligt at forudsige, hvor der findes nye erkendelser, og derfor er dette europæiske samarbejde vigtigt for fremtidens forskning inden for molekylær biologi. MOSBRI kombinerer faciliteter, der samlet set giver de bedste muligheder for at studere på niveauet mellem celler og atomer hvilket inkludere særlige spektroskopier som er det, vi er specialiseret i ved ASTRID2. Jeg er meget glad for, at vi på denne måde er med til at sikre den europæiske styrkeposition inden for de biofysiske forskningsdiscipliner,” siger Søren Vrønning Hoffmann.

Læs mere om MOSBRI på deres hjemmeside

Kontakt
Seniorforsker Søren Vrønning Hoffmann,
Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet,
Telefon: 23382344
Email: vronning@phys.au.dk