Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet indfører adgangskrav på alle naturvidenskabelige og tekniske uddannelser

Adgangskravene bliver indført fra sommeren 2019. Det betyder, at unge, der drømmer om en karriere inden for områderne, men er i tvivl om de lever op til kravene, skal huske at søge ind via kvote 2, der har ansøgningsfrist 15. marts.

Studerende på Institut for Geoscience
Foto: Lars Kruse, AU

De kommende studerende skal have mindst 7,0 i karaktersnit i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A for at blive optaget direkte gennem kvote 1.  Formålet med adgangskravet er ikke at uddanne færre, men at finde de rigtige. Aarhus Universitet ønsker at styrke kvaliteten i uddannelserne, mindske frafaldet og skabe bedre dimittender.

Studerende, der ikke kan leve op til adgangskravene, men som har evnerne og motivationen til at gennemføre uddannelserne har forsat mulighed for at blive optaget. Det sker via kvote 2, hvor der indføres en adgangsprøve.

Afklarende adgangsprøve

Alle, der søger optagelse via kvote 2, bliver inviteret til en adgangsprøve. Formålet med adgangsprøven er at hjælpe ansøgerne med at afklare deres studievalg og at identificere de mest motiverede og kvalificerede ansøgere.

Prøven består dels af en test, dels af et afklarende program på den uddannelse, man søger optagelse på.  Testen er en kognitiv test, der vurderer studieegnethed og tester i kompetencer, der er vigtige for at læse på en universitetsuddannelse.

”Det er vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad det vil sige at læse vores studier, der er spændende, men også krævende. Vi forventer at adgangskravet og –prøven kan hjælpe med en bedre afklaring. Adgangsprøven er et vigtigt tiltag for vores uddannelser og vi ser frem til følge effekterne af den over de kommende år”, siger Finn Borchsenius, prodekan for uddannelse på Science and Technology, og tilføjer at adgangsprøven derfor er et tiltag, som alle ansøgere kan få glæde af.

Allerede sidste år indførte Science and Technology, der er fakultet bag uddannelserne adgangskrav på tre uddannelser; Fysik, Datalogi og IT-produktudvikling.

Fra 2019 omfatter adgangskravene alle fakultetets bacheloruddannelser, dvs. både de naturvidenskabelige bacheloruddannelser samt uddannelser til civilingeniør og diplomingeniør.

Adgangsprøven finder sted lørdag 4. maj 2019 på Aarhus Universitet.

 

Læs mere om adgangsprøven for kvote 2-ansøgere til naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

Kontaktinfo:

Prodekan for uddannelse Finn Borchsenius

Finn.borchsenius@au.dk

Mobil: 23815322