Aarhus Universitets segl

Bo Barker Jørgensen

Titel

Professor, Professor

Primær tilknytning

Bo Barker Jørgensen CV

Fagområder

  • Marine økosystemer
  • Mikrobiel økologi
  • Marin biogeokemi

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Mit forskningsområde er marin biogeokemi med specielt henblik på mikrobiologiske og kemiske processer i havbunden og deres lokale og globale betydning. Vi anvender blandt andet eksperimenter med radioaktive isotoper kombineret med kemiske analyser til at spore stofomsætninger og beregne deres hastighed. Vi anvender også modelværktøjer og databaser for at forstå reguleringen af havbundens stofkredsløb i samspil med økologi og klima.

Forskning

Jeg studerer mikroorganismer og stofkredsløb i havbunden, især sulfatreduktion, methan omsætning og nedbrydning af organisk materiale. Målet er at forstå stofskifte-vejene for disse biogeokemiske processer og hvordan mikrobiologi og geokemi kontrollerer deres hastigheder.

Samarbejder

Jeg studerer de mikrobielle processer i havbunden, hvorved metan dannes og nedbrydes i et "kryptisk" kredsløb. Dette DFF-støttede projekt er et samarbejde mellem kolleger ved Sektion for Mikrobiologi ved AU, og Prof. Amelia Rotaru's gruppe  ved Syddansk Universitet. Desuden arbejder jeg med data-analyser for biogeokemiske processer i  havbunden i samarbejde med udenlandske kolleger med henblik på at forstå processernes regulering og globale betydning.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte projekter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle