Aarhus Universitets segl

Forskning i bæredygtighed og klimaforandringer

Faculty of Natural Sciences ønsker at bidrage til at løse samfundets store udfordringer, formuleret i FN’s 17 verdensmål. Vi bidrager gennem forskning og samarbejde på tværs af universitetet og ud i erhvervslivet og samfundet.

Særligt inden for udvikling, anvendelse og formidling af grundvidenskab har fakultetet en styrke – herunder eksempelvis inden for forskning i klimaforandringer og biodiversitet. Ved fakultetet har vi en særlig opgave i at formidle videnskabelige sammenhænge og bæredygtige løsninger til beslutningstagere og den brede befolkning.

Vi samarbejder tæt med Aarhus Universitets andre fakulteter og eksterne interessenter og har en stor andel i universitetets interdisciplinære tematiske centre, der samarbejder på tværs af fakulteterne og sammen med erhvervslivet om at udvikle løsninger inden for bl.a. cirkulær bioøkonomi, materialer, vand, digitalisering, fødevarer og klima.

Centrene er centrale for universitetets fokus på FN's verdensmål og bæredygtige løsninger. Ved at arbejde på tværs af de traditionelle faggrænser og sammen med erhvervslivet kan der udvikles nye, innovative og bæredygtige produkter, materialer, energiformer og meget andet. 

Se nogle af de bæredygtige løsninger, vi bidrager til, på denne side og tag fat i os, hvis du ønsker at samarbejde med os om udvikling af nye idéer.  


Eksempler på forskningsprojekter