Aarhus University Seal

AU med i nyt center for rum-iværksættere

Et nyt center til knap 50 millioner skal blandt andet levere teknologisk og forretningsmæssig rådgivning til 40 start-ups med et potentiale på op til 400 nye højteknologiske jobs. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og ESA samt AAU, DTU og AU støtter centeret for rum-iværksættere.

Delphini-1, Aarhus Universitets første satellit, som for nylig blev sendt op. Foto: Vichi Antoci
Små og billige nanosatellitter som denne, Delphini-1 - Aarhus Universitets første satellit, som for nylig blev sendt op - giver nye muligheder for rum-iværksættere. Rum-erhvervet bliver nu støttet af national millionsatsning på etableringen af ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC). Foto: Vichi Antoci

Satellitter, der bliver mindre og billigere og enorme mængder af gratis data fra rummet. Hvor mulighederne i rummet før var for nationale organisationer og store virksomheder, har den teknologiske udvikling givet store muligheder for iværksættere, der ser mod stjernerne for at finde på den næste virksomhedsidé.

Rumerhvervet har globalt set en omsætning på omkring 350 milliarder dollars, og selvom rumerhvervet i Danmark fortsat er en forholdsvis lille branche, så har de danske rumvirksomheder store forventninger til vækst.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og European Space Agency giver nu nye muligheder til iværksætterne i rumerhvervet med etableringen af ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC). Centeret er forankret ved DTU, AAU og AU samt støttet af en række virksomheder og fonde, og skal hjælpe nye start-ups og etablerede virksomheder, der udnytter og udvikler rumteknologi eller satellitdata. Der etableres ESA BIC hubs ved Danmarks Tekniske Universitet samt ved Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Det er i disse hubs, at ESA BIC aktiviteterne i Danmark vil være koncentreret.

I centeret kan iværksættere og virksomheder udover økonomisk støtte også trække på teknisk eksperthjælp fra European Space Agency, universiteter, GTS’ere samt virksomheder. Der er også hjælp til forretningsudvikling og til at søge finansiering, og hjælp til at finde forretningspartnere. Samtidig skal centeret også bidrage til innovation hos eksisterende virksomheder ved at fremme anvendelse af ny viden og teknologi i samarbejde med centerets startups og universitetsstuderende.

De første opstartsvirksomheder vil starte deres inkubationsforløb i ESA BIC i januar 2020. To gange hvert år vil der blive optaget nye virksomheder i inkubatoren. 40 nye højteknologiske virksomheder vil blive optaget over 5 år. I 2025 er målet at indsatsen har resulteret i et kuld af nye virksomheder med i alt 20 millioner euro i omsætning og 350-400 nye højteknologiske arbejdspladser.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (21.12.18)

Kontakt på Aarhus Universitet:

Lektor Christoffer Karoff
Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi
Email: karoff@geo.au.dk
Tlf. 2118 3926