Aarhus Universitets segl

Lav SRP- eller SOP-forløb på Natural Sciences - Aarhus Universitet

Aarhus Universitet udbyder vi en række forløb indenfor de naturvidenskabelige, matematiske og tekniske fag, som støtte til gymnasiets studieretningsprojekt (SRP) eller andre større skriftlige projekter (fx SOP).

Vores tilbud omfatter hovedsageligt hjælp til at udføre den eksperimentelle del og i visse tilfælde også litteratursøgning. Det kan være i form af, at eleverne laver en del af deres eksperimentelle arbejde i instituttets laboratorier eller får teoretisk vejledning af forskere eller ph.d.-studerende.

Ansøgning

Datoer for hvornår de enkelte forløb udbydes på AU findes under beskrivelsen af det enkelte forløb. Hvis der står 'Efter aftale' betyder det at forløbet udbydes hele året, og derfor er efter aftale.
Inde på de enkelte forløbsbeskrivelser vil der stå hvordan der ansøges. 

Hvem kan deltage?

Alle elever, der går på sidste år af en gymnasial uddannelse, har mulighed for at søge SRP-forløbene. Det er elevens lærer som står for at ansøge om plads på et SRP-forløb.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål af generel karakter omkring SRP-forløb, så kontakt os gerne på mail: skoleoggymnasiekontakt.nat-tech@au.dk
Vi tager også gerne imod forslag til øvelser som ikke står nævnt på hjemmesiden.
Specifikke spørgsmål til de enkelte forløb kan stilles til kontaktpersonen som står nævnt under forløbsbeskrivelsen.


Vil du modtage e-mails når AU har tilbud til science-lærere?

Tilmeld dig Aarhus Universitets 'Nyhedsbrev til gymnasielærere'.