Aarhus Universitets segl

SRP- og SOP-forløb på Natural Sciences

Aarhus Universitet udbyder en række forløb inden for de naturvidenskabelige, matematiske og tekniske fag, som støtte til gymnasiets studieretningsprojekt (SRP) og andre større skriftlige projekter (fx SOP).

Vores tilbud omfatter hovedsageligt hjælp til at udføre den eksperimentelle del og i visse tilfælde også litteratursøgning. Det kan være i form af, at eleverne laver en del af deres eksperimentelle arbejde i instituttets laboratorier eller får teoretisk vejledning af forskere eller ph.d.-studerende.

Hvem kan deltage?

Alle elever, der går på sidste år af en gymnasial uddannelse, har mulighed for at søge et SRP/SOP-forløb.

Det er elevens lærer, som står for at ansøge om plads.

Kontakt

Har du spørgsmål af generel karakter om SRP- og/eller SOP-forløb, så kontakt os på skoleoggymnasiekontakt.nat-tech@au.dk.

Vi tager også gerne imod forslag til øvelser, som ikke står nævnt i listen over tema-forløb på Natural Sciences.

Specifikke spørgsmål til de enkelte forløb skal stilles til kontaktpersonen, der står nævnt i listen.

Ansøgning

I listen over SRP- og SOP-forløb på Natural Sciences står det beskrevet, hvordan der ansøges. 

Det er elevens lærer, som står for at ansøge om plads.

Datoerne for, hvornår de enkelte forløb udbydes på AU, findes i listen over SRP- og SOP-forløb på Natural Sciences. Står der 'Efter aftale', betyder det, at forløbet udbydes hele året og derfor efter aftale.

Rollefordeling

Gymnasielærerens rolle

Det er gymnasielæreren, som udfylder ansøgningsskemaet på vegne af eleven.

Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP/SOP-forløbet og problemformuleringen.

Gymnasieelevens rolle

Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantiner.

Det er vigtigt, at eleven møder forberedt på dagen, hvor forløbet afvikles.

Universitetets rolle

Undervisningen på universitetet er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.

Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb.