Aarhus Universitets segl

Erhvervspraktik i grundskolens 8., 9. eller 10. klasse

Erhvervspraktik på de naturvidenskabelige og ingeniøruddannelserne

Er du interesseret i naturvidenskab og teknik? Så er der mulighed for at komme i erhvervspraktik på de naturvidenskabelige uddannelser og ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet. 

Næste praktikperiode

Finder sted i 2024. Hold dig opdateret på denne side - mere info følger.

Hvad kan du opleve? 

Oplev livet som studerende på Aarhus Universitet og få samtidig indblik i, hvilke ting der forskes i på universitetet. Det eneste krav er, at du er nysgerrig og har interesse for de naturvidenskabelige fag. 

I løbet af praktikugen vil du komme i praktik i to fagområder, én dag i hvert fagområde. Du kommer på et hold, som du følges med i løbet af ugen. Den første og sidste praktikdag er fælles dage for alle hold. Vi sammensætter hold med forskellige kombinationer af fag, og du skal vælge i prioriteret rækkefølge, hvilke hold du helst vil på.

I 2023 var det muligt at vælge mellem disse hold:

Hold Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Hold A


Fællesdag på Science Museerne
Her skal I på opdagelse og opleve Science på alle tænkelige måder. På Steno Museet er der mulighed for at udforske og undersøge kuglebaner, kropsidealer, exoplaneter og kernekraft. I Væksthusene oplever du hele verdens klimazoner og planternes fantastiske tilpasninger.
Kemi og Medicinalkemi Datalogi og IT Produktudvikling


Fællesdag med
fokus på livet som
universitetsstuderende
Hold B Bioteknologi- og Kemiingeniør Datavidenskab
Hold C Molekylærbiologi Fysik
Hold D Nanoscience Bygningsdesign- og Byggeriingeniør
Hold E Matematik Geoscience

Af praktiske grunde kan vi desværre ikke garantere alle optagelse på deres første prioriteter. Vi håber, at alle i løbet af ugen vil komme til at møde nogle af de fag, de er mest interesseret i.

Hvordan kommer du med?

Læs mere om ansøgning nedenfor.

Programmer: Hold A, B, C, D og E

 

Hold A - Download program som PDF

Tidspunkt Mandag: Fælles dag på Science Museerne Tirsdag: Kemi og Medicinalkemi Onsdag: Datalogi og IT-produktudvikling Torsdag
9-10

9:00 Ankomst og registrering i vandrehallen på Institut for Matematik, bygning 1531. Herefter velkomst i Auditorie E, bygning 1533.

9.30: I fordeles på to hold. Hold 1 følges med en medarbejder til Steno Museet og hold 2 følge med en medarbejder til Væksthusene

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler.

9.20: Velkomst

9.30: Hvad laver en medicinalkemiker og en kemiker?

9.45: Introduktion til laboratorieøvelser (LØ)

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler i IT-byen på Katrinebjerg.

9:30: Velkomst og introduktion til Institut for Datalogi

9.00 Velkomst og introduktion til dagens program i Auditorie E (Bygning 1533)

9:15: Studielivsoplæg

10-11 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene.

10:00: Gruppe 1 - Teoretiske øvelser (TØ) og Gruppe 2 - Laboratorieøvelser (LØ)

10.15: Rundvisning med besøg i Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI)

10:00: Pause

10:15: Fagdating

11-12 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene. 11.30: Frokost. Medbring madpakker eller køb i Kemisk kantine. 11:15: Forelæsning om prototyping 11:30: Frokost
12-13 Frokost og gåtur til ny lokalitet (Væksthusene eller Steno Museet). Medbring madpakker. 12:00: Gruppe 1 - Laboratorieøvelser (LØ) og Gruppe 2 - Teoretiske øvelser (TØ)

12:00: Institut for Datalogi byder på sandwich og sodavand

12:30: Workshop om robottjenere og førerløse boleder

12.15: Fagligt oplæg
13-14 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene 13:45: Kemishow

13.15: Pause

13:30: Evaluering, quiz og refleksion

14-15 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene 15:00: Tak for i dag

15:15 Tak for i dag (og mulighed for at følges tilbage til Institut for Matematik)

14:15: Tak for denne gang!

 

Hold B - Download program som PDF

Tidspunkt Mandag: Fælles dag på Science Museerne Tirsdag: Bioteknologi og kemiingeniør Onsdag: Datavidenskab Torsdag
9-10

9:00 Ankomst og registrering i vandrehallen på Instititut for Matematik, bygning 1531. Herefter velkomst i Auditorie E, bygning 1533.

9.30: I fordeles på to hold. Hold 1 følges med en medarbejder til Steno Museet og hold 2 følge med en medarbejder til Væksthusene

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler.

9.20: Velkomst og introduktion til studierne og dages program

9.30: Oplæg om bioteknologiens-, kemiens og fødevarernes fantastiske verden set fra en ingeniørmæssig vinkel

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler.

9:30: Forelæsning

9.00 Velkomst og introduktion til dagens program i Auditorie E (Bygning 1533)

9:15: Studielivsoplæg

10-11 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene.

10:00: Undervisning - ”Introduktion til ingeniørmæssige beregninger” (eksempel på klasseundervisning)

10.30: Rundvisning

10:00: Pause

10:15: Fagdating

11-12 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene.

11:00: Introduktion til øvelser og laboratoriesikkerhed

11.30: Øvelse 1 – Hold 1: “Escape the chemical laboratory” / Øvelse 2 – Hold 2: ”Lav is i proceshallen” + rundvisning

11:00: Frokost (medbring madpakke eller køb i Matematisk Kantine) 11:30: Frokost
12-13 Frokost og gåtur til ny lokalitet (Væksthusene eller Steno Museet). Medbring madpakker. 12:30: Frokost. Medbring madpakker eller køb i nærmeste kantine (400 m. væk)

12:00: Hvad kan du blive med en uddannelse i Datavidenskab?

12.15: Fagligt oplæg
13-14 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene 13:00: Øvelse 1 – Hold 2: “Escape the chemical laboratory” / Øvelse 2 – Hold 1: ”Lav is i proceshallen” + rundvisning 13:00: Opgaveregning

13.15: Pause

13:30: Evaluering, quiz og refleksion

14-15 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene

14:00: Møde de studerende - hør om ingeniørpraktik og projekter

15:00: Afslutning og tak for i dag

14:00: Snak med studerende

15:00 Tak for i dag 

14:15: Tak for denne gang!

 

Hold C - Download program som PDF

Tidspunkt Mandag: Fælles dag på Science Museerne Tirsdag: Molekylærbiologi Onsdag: Fysik Torsdag
9-10

9:00 Ankomst og registrering i vandrehallen på Instititut for Matematik, bygning 1531. Herefter velkomst i Auditorie E, bygning 1533.

9.30: I fordeles på to hold. Hold 1 følges med en medarbejder til Steno Museet og hold 2 følge med en medarbejder til Væksthusene

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler.

9.20: Velkomst: Erhvervspraktik og Molekylærbiologi (v/Louise S. Petersen og studievejleder Christina K. Søndergaard)

9.50: Laboratorieøvelser: Hvilke proteiner findes i dit spyt

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler.

9:15: Velkomst (Hvad er fysik og erhvervspraktik?)

9:30: Forelæsning om aktuel forskning

9.00 Velkomst og introduktion til dagens program i Aud. E (Bygning 1533)

9:15: Studielivsoplæg

10-11 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene.

10.15: Pause

10:30: Hvordan bliver man fysikstuderende og hvad kan man bagefter?

10:00: Pause

10:15: Fagdating

11-12 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene.

11:00: Frokost (medbring madpakke eller køb i kantine)

11:30: Rundvisning i kælderen

11:30: Frokost
12-13 Frokost og gåtur til ny lokalitet (Væksthusene eller Steno Museet). Medbring madpakker.

12:00: Frokost. Medbring madpakker eller køb i kantine

12:30: Forelæsning: Det Centrale Dogme (v/ Louise S. Petersen)

12:00: Lavtemperaturøvelse (Forsøg omhandlende superledere)

12.15: Fagligt oplæg
13-14 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene 13:15: Laboratorieøvelser: Se en celle eller tusinde / Udvind dit eget DNA og tag det med hjem / Hvilke proteiner findes i dit spyt

13.15: Pause

13:30: Evaluering, quiz og refleksion

14-15 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene

15:00: Afslutning: Snak med nye molekylærbiologi studerende

15:30: Tak for i dag

14:15: Fysikshow

15:00 Afrunding og tak for i dag 

14:15: Tak for denne gang!

Hold D - Download program som PDF

Tidspunkt Mandag: Fælles dag på Science Museerne Tirsdag: Nanoscience Onsdag: Bygningsdesign og byggeriingeniør Torsdag
9-10

9:00 Ankomst og registrering i vandrehallen på Instititut for Matematik, bygning 1531. Herefter velkomst i Auditorie E, bygning 1533.

9.30: I fordeles på to hold. Hold 1 følges med en medarbejder til Steno Museet og hold 2 følge med en medarbejder til Væksthusene

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler.

9.30: Introduktion til Nanoscience + Nanoshow & rundvisning Introduktion til Nanoscience uddannelsen og programmet, samt inspirerende oplæg om Nanoscience og rundvisning i iNANO huset

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler på Ingeniørhøjskolen, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10 - lokale 03.40

9:45: Velkommen til Navitas - rundvisning

9.00 Velkomst og introduktion til dagens program i Aud. E (Byg. 1533)

9:15: Studielivsoplæg

10-11 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene.

10.15: Hvordan er bygningsstudierne bygget op

10:30: Workshop: Intro til det at være bygningsingeniør - teori og praksis - modelbygning

10:00: Pause

10:15: Fagdating

11-12 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene. 11:30: Frokost (spis medbragt mad i foyeren eller køb i kantinen) 11:30: Frokost
12-13 Frokost og gåtur til ny lokalitet (Væksthusene eller Steno Museet). Medbring madpakker.

12:15:Laboratorieøvelse med Grätzel solceller

12:30: Frokost (medbring mad eller køb i kantinen)

12.15: Fagligt oplæg
13-14 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene 13:15: Opfølgning på modelbygning - test og afprøvning incl præmieoverrækkelse

13.15: Pause

13:30: Evaluering, quiz og refleksion

14-15 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene

14:45: Evaluering

15:00: Farvel og tak for i dag!

14:15: Oplæg fra erhvervslivet - hvad arbejdet en bygningsingeniør med i det virkelige liv

15:00: Farvel - og forhåbentlig på gensyn!

14:15: Tak for denne gang!

Hold E - Download program som PDF

Tidspunkt Mandag: Fælles dag på Science Museerne Tirsdag: Matematik Onsdag: Geoscience Torsdag
9-10

9:00 Ankomst og registrering i vandrehallen på Instititut for Matematik, bygning 1531. Herefter velkomst i Auditorie E, bygning 1533.

9.30: I fordeles på to hold. Hold 1 følges med en medarbejder til Steno Museet og hold 2 følge med en medarbejder til Væksthusene

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler.

9:30: Forelæsning

9.00: Vi mødes i Auditorie E (Bygning 1533) og følges til vores lokaler.

9:30: Velkommen og kort intro til studieopbygning

9.00 Velkomst og introduktion til dagens program i Aud. E (Byg. 1533)

9:15: Studielivsoplæg

10-11 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene. 10:30: Rundvisning

10:00: Snus til forskellige geoscience kurser ved små øvelser der typisk forgår i udvalgte enkelte kurser

10:00: Pause

10:15: Fagdating

11-12 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene. Frokost (medbring selv mad eller køb i Matematisk Kantine) 11:30: Frokost
12-13 Frokost og gåtur til ny lokalitet (Væksthusene eller Steno Museet). Medbring madpakker. Hvad kan man blive med en uddannelse i Matematik?

12:00: Frokost (medbring madpakke)

12:30: Analysere sammensætning af en genstand du selv har med (smykke, sten, m.m) med røntgenflourescens 

12.15: Fagligt oplæg
13-14 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene Opgaveregning

13.15: Pause

13:30: Evaluering, quiz og refleksion

14-15 Aktiviteter på Steno Museet eller i Væksthusene

14:00: Snak med studerende

15:00: Tak for i dag

14:30: Spørg en studerende alt om studielivet på Geoscience og hvordan det er at gå på universitet 

15:00: Farvel og tak for i dag

14:15: Tak for denne gang!

Det forventer vi af dig

  • Du skal være nysgerrig og have interesse for nogle af de naturvidenskabelige og/eller tekniske fag
  • Du skal gå i 8., 9. eller 10. klasse
  • Du skal skrive i din ansøgning, hvorfor du gerne vil i praktik hos os
  • Du skal have en skriftlig anbefaling fra en af dine lærere. Anbefalingen skal du lægge ved din ansøgning

 

Bemærk

  • Transport til og fra universitetet foregår på dit eget/dine forældres ansvar.
  • Aarhus Universitet kan desværre ikke hjælpe med at arrangere overnatning.

Ansøgning - sådan søger du

  • Snak med en din lærer i god tid inden ansøgningsfristen. Du skal have en skriftlig anbefaling fra en af dine lærere (i elektronisk form), så du kan kopiere anbefalingen ind i dit ansøgningsskema. Kender din lærer ikke til praktiktilbuddet, kan du henvise ham/hende til siden her: nat.au.dk/erhvervspraktik
  • Udfyld ansøgningsskemaet herunder
  • Ansøgningfristen er i december 2023. Den præcise dato følger.

Svar

  • Du vil få svar på din ansøgning i december 2023.

Har du spørgsmål til erhvervspraktikken?

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål til erhvervspraktikken:

Bjørg Thur
Mobil: +45 9352 2956
E-mail: abt@au.dk
Anne-Mette Mikkelsen
Mobil: +45 4189 3257
E-mail: annem@au.dk

Vejledning og studieinformation
Nat-Tech Uddannelse
Aarhus Universitet