Aarhus Universitets segl

VIPO-millioner til flagermus-computere

Postdoc Laura Stidsholt fra Institut for Biologi er blandt dette års modtagere af bevillinger fra talentprogrammet Villum International Postdoc. De 2.468.000 kr. går til hendes forskning i flagermus’ ekkolokalisering.

Laura Stidsholt modtager 2.468.000 kr. til et treårigt postdoc-projekt om, hvordan menneskelig aktivitet påvirker flagermus' evne til at finde føde. Foto: Privat

Villum International Postdoc (VIPO) er VILLUM FONDENs karrierekickstartsforløb øremærket kvindelige forskere i perioden 2019-2023. I år modtager seks kvindelige forskere fra henholdsvis DTU, AAU, KU og AU tilsammen 14,5 mio. kr. – og de 2.468.00 kr. går altså til Laura Stidsholt fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet.

Laura Stidsholt studerer flagermus’ ekkolokalisering ved hjælp af miniature-computere monteret på ryggen af vilde flagermus, og har sammen med sine kolleger allerede afsløret en del af dyrenes jagthemmeligheder.

Fakta
Målet med VIPO er at styrke talent­udviklingen i dansk forskning inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Programmet er udviklet i samarbejde med de danske universiteter, men det er en forudsætning, at modtageren primært gennemfører sit projekt i udlandet – f.eks. to af de tre år, en bevilling typisk varer.

Med VIPO-bevillingen vil hun igen sætte minicomputere på ryggen af vilde flagermus, men nu for at optage, hvordan menneskelig lys- og støjforurening påvirker deres evne til at finde føde og opretholde balance i deres energibudget.

Det vil hun gøre under sit to-årige samarbejde med Freie Universität Berlin (se faktaboks).

”Ved at undersøge denne sammenhæng vil jeg forstå nogle af de mekanismer, som ligger til grund for de markante nedgange, vi ser blandt flagermus, og hjælpe med at finde løsninger til at undgå disse mekanismer i fremtiden. Når jeg så kommer tilbage til Aarhus Universitet, vil jeg bruge denne tilgang til at forstå andre vilde dyrs naturlige adfærd og hvordan den påvirkes af menneskelige forstyrrelser. Den viden er vigtig, så vi i fremtiden kan tilpasse vores tilstedeværelse, så den ikke ødelægger livsvigtige økosystemer,” siger Laura Stidsholt.


Yderligere oplysninger


Kontakt:

Postdoc Laura Stidsholt
Institut for Biologi – Zoofysiologi
Aarhus Universitet
Mail: laura.stidsholt@bio.au.dk
Mobil: 2871 7824

Du kan læse pressemeddelelsen på Velux Fondens hjemmeside her: https://veluxfoundations.dk/da/vipo-2021