Aarhus Universitets segl

Velkommen til de nye studerende

Natural Sciences byder i år velkommen til 966 nye naturvidenskabsstuderende. Studiestarten er på grund af corona anderledes end den plejer at være – og alligevel ligner den sig selv.

Link til download af billede
Universitetsparken var onsdag præget af grupper af nye studerende, der blev vist rundt på campus af deres tutorer. Foto: Christina Troelsen
Link til download af billede
Nye Geoscience-studerende på rundvisning. Foto: @geoscience_au
Link til download af billede
Studiestarten bød som sædvanlig på forskellige 'ryste-sammen-aktiviteter' for at lære hinanden at kende. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Link til download af billede
For at der skal være plads til at afstandskravene kan overholdes, er der flere steder opsat store telte, hvor nogle af aktiviteterne både i forbindelse med studiestarten og i efterårssemestret kan foregå. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Link til download af billede
Af hensyn til sikkerheden bar tutorerne mundbind, da de tog imod de nye studerende. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Link til download af billede
Rundt omkring i bygningerne bliver der på forskellig vis vejledt i at holde afstand, holde til højre og undgå trængsel. Foto: Christina Troelsen

Forventningsfulde og lidt nervøse ansigtsudtryk på de nye studerende, tutorer i kulørte t-shirts, der forklarer, dirigerer og viser rundt, navnelege i en rundkreds i parken, mens solen begynder at titte frem bag regnvejrsskyerne.

Studiestarten 26. august 2020 ligner på mange måder studiestarten sidste år og året før, men intet er som bekendt helt som det plejer, efter at coronavirussen har vendt op og ned på alting, og ikke mindst på den måde, vi møder nye mennesker og er sammen på.

Da de nye studerende mødte op onsdag morgen, blev de budt velkommen af tutorer iført mundbind, som viste dem hen på deres nye stamhold. Når de nye studerende er på deres stamhold, skal de ikke overholde afstandskravet på 1 meter til hinanden, men afstandskravet gælder til alle andre.

Derudover skal de studerende vænne sig til at bruge håndsprit, spritte af i lokalerne, holde til højre på gangene og følge afmærkninger og pile på gulve og trapper. 

Det er også blevet indskærpet over for de nye studerende, at introaktiviteterne foregår uden alkohol. Men bortset fra det, venter der de nye studerende tre introdage med en masse nye informationer om faglige ting, praktiske forhold, skema, læsegrupper, navne på deres nye studiekammerater – og alt hvad der ellers altid har hørt studiestarten til.

Den første dag i et nyt liv

”Velkommen til Aarhus Universitet og Faculty of Natural Sciences. Jeg vil, sammen med mine gode kolleger, gøre alt hvad vi kan for at I får en fantastisk tid på Aarhus Universitet.”

Sådan lyder det i fra Kristian Pedersen, dekan for Faculty of Natural Sciences, i den velkomstvideo til de nye studerende, som i år har afløst den sædvanlige fælles velkomst i et stort auditorie.

Studiestarten er en af de vigtigste dage på året for et universitet, hvis fornemste opgave det er at uddanne unge mennesker til at løse vigtige opgaver i fremtidens samfund. Men det er i allerhøjeste grad en vigtig dag for den studerende selv, der starter en helt ny epoke i livet. Ikke bare fagligt, men i høj grad også personligt og socialt.

”Jeg håber at studietiden bliver til mere end 'bare' en masse faglige diskussioner. At i bygger venskaber, deltager i debat med hinanden og i den debat der foregår ude i samfundet, hvor vi som universitet har en vigtig rolle at spille,” siger dekan Kristian Pedersen ligeledes i videoen. Se dekanens velkomstvideo til de nye studerende på Natural Sciences.

Tak til tutorerne

Planlægningen og afholdelsen af studiestarten er i høj grad lagt i hænderne på de mange frivillige tutorer, som har brugt det sidste halve år på at forberede en god start for de nye studerende. I år under de særlige vanskelige omstændigheder, at nogle af de aktiviteter, som plejer at være en del af studiestarten, ikke kan lade sig gøre pga. risiko for smittespredning - eller de skal foregå under helt andre rammer.

Den opgave har tutorerne taget på sig med gå-på-mod og handlekraft, og de har tilrettelagt tre dages intensivt introforløb, som skal hjælpe de nye studerende godt i gang, både på uddannelsen, i forhold til at lære deres nye studiekammerater at kende – og i forhold til at overholde de mange restriktioner for at undgå smittespredning.

Tutorerne følger de nye studerende gennem hele første semester og står klar med råd og vejledning, når der er behov for det.

En stor tak skal lyde til tutorerne på Natural Sciences!