Aarhus Universitets segl

Tre yngre forskere får millionbevillinger til forskning på Natural Sciences

Danmarks Frie Forskningsfond bevilger i alt ca. 8,6 mio. kr. til tre forskere fra institutterne for Biologi, Kemi, Fysik og Astronomi. Bevillingerne er en del af Inge Lehmann-programmet, der skal fremme ligestilling i danske forskningsmiljøer.

Eva Egelyng Sigsgaard fra Institut for Biologi
Anna Duncan fra Institut for Kemi
Rosana Martinez Turtos fra Institut for Fysik og Astronomi

De tre unge forskere Eva Egelyng Sigsgaard, Anna Duncan og Rosana Martinez Turtos får nu midler fra Danmarks Frie Forskningsfond til forskning i DNA fra miljøprøver, energiproduktion i celler og teknologi til PET-scannere. 

Støtten kommer fra forskertalentprogrammet Inge Lehmann, der uddeler bevillinger til unge, lovende forskere. Programmets formål er at styrke talentudviklingen i dansk forskning og fremme en mere ligelig kønsbalance af forskningsmiljøerne i Danmark med fokus på de karrieretrin, hvor uligheden sætter ind. 

> Adjunkt Eva Egelyng Sigsgaard fra Institut for Biologi modtager 2.879.406 kr. til forskningsprojektet ”DarkDNA - unidentified eDNA sequences as ecological indicators”. Der er behov for at kunne overvåge naturens tilstand effektivt og nøjagtigt i den nuværende biodiversitetskrise. Det kan DNA fra miljøprøver bl.a. bidrage til, men i dag er mange arter ubeskrevne eller ikke DNA-sekventeret. Ubestemte DNA-sekvenser kaldes for ”mørke arter”, og deres biologi er kun begrænset kendt i dag. Eva Egelyng Sigsgaard vil systematisk nummerere de mange mørke arter i miljø-DNA. 

> På Institut for Kemi får adjunkt Anna Duncan 2.879.467 kr. til forskningsprojektet ”How does such a small lipid make such a big difference? The impact of cardiolipin interactions on mitochondrial function, via multiscale modelling”. I projektet vil hun undersøge sammenhængen mellem mitokondrier, der producerer energi i vores celler, og det lille fedtmolekyle cardiolipin. Hun vil udvikle nye, kraftfulde simuleringsmetoder til at forstå ændringer i cardiolipin-strukturen. I dag er en af udfordringerne, at det er svært at studere og observere små detaljer i levende celler under eksperimentelle forhold. Simuleringer gør det muligt at se bevægelser på nanoskala. 

> Adjunkt Rosana Martinez Turtos fra Institut for Fysik og Astronomi modtager 2.879.888 kr. til projektet “Finding the interaction point of single gamma photons: enabling next-generation PET scanners (Points-gamma)”. Hun arbejder på en forbedring af den detektor-teknologi, som benyttes i bl.a. PET-scannere. Dermed vil PET-skannere kunne lave skarpere medicinske billeder, sådan at lægerne kan opdage mindre tumorer og dermed stille kræftdiagnoser tidligere. Teknologien kaldes scintillationsdetektion og baserer sig på krystaller, der udsender lysglimt, når de rammes af de gamma-fotoner, som opstår ved henfald af de radioaktive sporstoffer, der er sprøjtet ind i patienten. Ud fra lysglimtene kan man nogenlunde præcist beregne positionen for sporstoffet. Rosana Martinez Turtos’ projekt går ud på at måle fotonernes position med en bedre præcision, og dermed skabe mere detaljerede billeder. 

I alt modtager 28 kvindelige forskere støtte til deres forskningsprojekter – otte af dem kommer fra Aarhus Universitet. 

Denne artikel er baseret på en pressemeddelelse fra Danmarks Frie Forskningsfond. 

Du kan læse om alle projekterne på fondens hjemmeside her.