Aarhus Universitets segl

Transportprotein har kurs mod kræftbehandling

Forskere fra Aarhus Universitet og Albumedix Ltd. har opdaget en ny og interessant adresse, som transportproteinet albumin kan bruges til at fragte medicin til: visse typer af kræftceller har vist sig at producere ekstra mange af netop den receptor, som albumin binder sig til. Opdagelsen kan bane vejen for en effektiv og præcis levering af kræftmedicin.

Skematisk præsentation af albumin-molekyle, som interagerer med den neonatale FcRn receptor. Grafik: Albumedix Ltd.
Skematisk præsentation af albumin-molekyle, som interagerer med den neonatale FcRn receptor. Grafik: Albumedix Ltd.

I 2014 havde lektor Ken Howard fra iNANO og forskere fra biotek-selskabet Albumedix Ltd. en vision, der skulle udnytte kroppens egen budservice, proteinet albumin, til at levere lægemidler direkte ind i syge celler. Det ville nemlig sikre en mere effektiv og sikrere behandling for patienterne.

Nu har forskerne taget et stort skridt i retning af visionen med offentliggørelsen af et fælles patent, som beskriver en ny metode til at diagnosticere og behandle visse kræftformer.

Forskerne har opdaget, at visse typer kræftceller overproducerer en bestemt receptor, den neonatale FcRn, som albumin binder sig til. Kræftceller er storforbrugere af næringsstoffer – og albumin transporterer netop næringsstoffer, fedtsyrer, hormoner og steroider rundt til de celler i kroppen, der har brug for dem. Dette kan forklare tidligere fund af akkumulerede mængder albumin i tumorer.

Dermed er FcRN et nyt sigtekorn for direkte og specifik levering af lægemidler.

Screening af 500 biopsier

Forskerne har dokumenteret kræftcellernes overproduktion af FcRn ved at screen ca. 500 biopsier fra kræftpatienter med en bred vifte af kræftformer, som de fik stillet til rådighed af klinisk professor Torben Steiniche fra Institut for Klinisk Medicin og Institut for Patologi på Aarhus Universitetshospital. Screeningen ledte ikke blot til identifikationen af overproduktionen af FcRn, som danner grundlaget for det offentliggjorte patent.

Albumedix' konstruerede rekombinante albuminer (Veltis®), der er specielt designet med en hidtil uset høj affinitet over for denne receptor, viste større akkumulering i tumorer implanteret i mus. Dette ansporer til en potentiel strategi for stedspecifik levering af lægemidler mod kræft uden toksiske bivirkninger sammenlignet med konventionel anti-cancer medicin.

"Dette er spændende arbejde. Det giver potentiale til stedspecifik målretning af stoffer til kræftceller, og dermed overvinde en stor hurdle inden for kræftbehandlinger. Opfindelsen er baseret på en velfunderet videnskabelig begrundelse og biologisk forståelse, og blev udført i kraft af vores langvarige forhold til Albumedix med generøs støtte fra Innovationsfonden. At udnytte transportegenskaberne af et naturligt protein i stedet for at være afhængig af komplicerede design for veje til levering af lægemidler giver potentielt en kortere vej til klinikken. Fokus er nu på inkorporering af anti-cancer lægemidler i albuminer opnået gennem fortsat stærk interaktion og samarbejde med Albumedix Ltd." siger lektor Ken Howard.

 "Gennem et godt og langt samarbejde med Ken Howard og hans gruppe på iNANO, faciliteret af et tilskud på 9 mio. DKK. fra Innovationsfonden, er vi tættere på bedre at forstå det fulde potentiale af vores konstruerede albuminer i kampen mod kræft - en kamp hvor Albumin-aktiverede terapier kan give en alternativ behandlingsmetode", siger Jason Cameron, Science Director ved Albumedix Ltd.


Fakta:

Albumedix Ltd. i Nottingham var, da forskningssamarbejdet begyndte i 2014, et datterselskab af Novozymes A/S. Firmaet er siden blevet udskilt til et selvstændigt selskab og frasolgt.

Kontakt:

Lektor Kenneth Howard
iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Tel. +45 87155831
Email: kenh@inano.au.dk 

COO Jonas Skjødt Møller
Albumedix Ltd.
Tlf. +45 4446 2227
Mail jsqm@albumedix.com