Aarhus Universitets segl

To forskningstalenter modtager VILLUM-bevilling

Siden 2011 har Villum Young Investigator-programmet støttet unge, ambitiøse forskeres tidlige karriere. To af de unge modtagere findes på Faculty of Natural Sciences, der samlet modtager knap 14 millioner kroner.

Link til foto
Lektor Mie Andersen (foto: AU FOTO)
Link til foto
Adjunkt Tina Santl-Temkiv (Foto: AU FOTO)

I år uddeler VILLUM FONDEN 19 bevillinger til forskertalenter i hele Danmark, og på Aarhus Universitet modtager i alt fire talenter en såkaldt Young Investigator-bevilling.

Bevillingerne er hver for fem år, og hver modtager har formået at vise et klart defineret mål med deres forskning. Samtidig er det et krav, at projektet skal have et omfang, der er så stort, at udførelsen kræver etablering af en forskningsgruppe. På Faculty of Natural Sciences er der i år to modtagere:

Lektor Mie Andersen, Institut for Fysik og Astronomi og Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), modtager ca. 7,9 millioner kroner til projektet: Materialer til lavtemperatur katalyse designet via maskinlæring.

Udvikling af et materiale, der kan katalysere omdannelsen af CO2 til brændstof eller kemikalier, ville kunne hjælpe os med at tackle klimaforandringer og vores afhængighed af fossile brændstoffer. Projektet vil bidrage til dette mål ved at anvende teoretiske metoder baseret på maskinlæring til at dirigere søgningen efter et materiale der kan omdanne, hydrogenere, CO2 til metanol ved lave temperaturer. Bevillingen vil finansiere modtageren, en postdoc, to ph.d.-studerende og computer ressourcer.

Adjunkt Tina Santl-Temkiv, Institut for Biologi, modtager 5,9 millioner kroner til projektet: Is-dannende proteiners indflydelse på arktiske skyer (ICARUS.

Aerosolers indflydelse på skyernes egenskaber er en af ??de mindst forståede drivkræfter bag klimaændringer i Arktis. ICARUS vil undersøge potente mikrobielle aerosoler, der er yderst effektive, hvad angår dannelsen af is i skyerne. Data genereret af projektet vil blive inkluderet i klimamodeller, som skal hjælpe os med at forstå, hvordan biologiske aerosoler påvirker det arktiske klima. Bevillingen finansierer opbygningen af ??et laboratorie til forskning i isdannelse, en ph.d.-studerende og to postdocs.

Læs mere i nyheden fra VILLUM FONDEN om modtagerne på Aarhus Universitet og de øvrige modtagere.

Ny ansøgningsrunde begynder i foråret

Villum Young Investigator-programmet (YIP) har fokus på at tiltrække og fastholde dygtige yngre danske og udenlandske forskere på danske universiteter. Målet er at understøtte universiteternes udvikling af internationale forskningsmiljøer på højt niveau.

VILLUM FONDEN åbner for ansøgninger til programmet den 6. april 2021.