Aarhus Universitets segl

To forskere fra Institut for Biologi udpeget til Danmarks nye Biodiversitetsråd

Danmarks første Biodiversitetsråd er blevet nedsat og skal fremover rådgive regeringen og Folketinget om indsatser på naturområdet. Miljøminister Lea Wermelin har udpeget professor Signe Normand som formand for rådet og professor Jens-Christian Svenning som et af rådets medlemmer.

Signe Normand og Jens-Christian Svenning. Foto: AU foto.

Fremover skal et nyt Biodiversitetsråd hjælpe regeringen og Folketinget med at finde ud af, hvordan Danmark skaber mere vild natur, så det er til mest mulig gavn for både dyr og planter.

Nu har Miljøminister Lea Wermelin udpeget rådets formand og otte medlemmer for perioden 2021-2024. De bidrager alle med forskellig ekspertviden om, hvordan vi forbedrer biodiversiteten i Danmark. For eksempel viden om natur, miljø, økonomi og friluftsliv.

Formanden for Biodiversitetsrådet bliver professor Signe Normand fra Institut for Biologi. Foruden Signe Normand får også professor Jens-Christian Svenning fra Institut for Biologi en plads i Biodiversitetsrådet, da han er udpeget som et af dets otte medlemmer.

Biodiversitetsrådet skal blandt andet hvert år udarbejde en rapport om indsatser for natur og biodiversitet og indsatser i natur- og biodiversitetspakken, hvor der er afsat 888 mio. kr. til blandt andet at udlægge mere urørt skov og etablere op mod 15 nye naturnationalparker. 

Oprettelsen af rådet er en del af natur- og biodiversitetspakken mellem regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet fra december 2020, hvor fokus er at give et historisk løft til dansk natur.