Aarhus Universitets segl

Smarte sundhedsdata skal hjælpe med at håndtere en ny corona-bølge

I et nyt forskningsprojekt analyserer forskere data fra bl.a. smartphones i husstande, hvor en af beboerne enten har haft corona eller har haft mistanke om det. Projektet kaldes CoronaLytics og er støttet af Innovationsfonden med 4 mio DKK, og skal hjælpe familier og praktiserende læger med at håndtere en eventuel ny corona-bølge bedre.

Link til foto
Kaj Grønbæk (th) og Carsten Obel (tv) vil bruge smarte sundhedsdata (Foto: Mellissa Bach Kirkeby Yildirim, Aarhus Universitet)

Corona-krisen har ramt det danske samfund hårdt. Både sundhedsvæsen og erhvervsliv kæmper med at begrænse skaderne og for mange danskere har det også haft både personlige og økonomiske omkostninger.

Hvis vi skal undgå, at næste bølge får ligeså store konsekvenser, er det vigtigt, at vi udvikler løsninger, som kan klæde os bedre på.

Professor Kaj Grønbæk fra Institut for Computer Science og professor Carsten Obel fra Institut for Folkesundhed har nu modtaget støtte fra Innovationsfonden til analyse af sundhedsdata fra bl.a. smartphones. Projektet, der kaldes CoronaLytics, vil gennem analyse af indsamlede sundhedsdata hjælpe med til bedre at forstå ændringer i adfærd og spredning af infektion i og uden for husholdninger før, under og efter samfundets nedlukning.

Smart indsigt kan hjælpe

Baseret på analyse af disse sundhedsdata kombineret med supplerende spørgsmål i en app, vil projektet udvikle ny viden om borgernes skiftende levemønster, udviklingen af ??infektion og hvordan det har påvirket familierne hverdagsliv og livskvalitet.

Det er forventningen, at viden fra projektet og app’en i fremtiden vil kunne støtte dialogen mellem familier og deres praktiserende læger. Samtidigt kan projektet bidrage til, at fremtidige strategier til at bekæmpe spredning af virus kan reducere behovet for at lukke samfundet.

Projektet udføres i et partnerskab mellem Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi), Alexandra instituttet, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, Teknologisk Institut og MedTech Innovation Consortium.

Læs mere om projektet på Innovationsfondens hjemmeside