Aarhus Universitets segl

Science and Technology vil uddanne fremtidens rumentreprenører

ST klæder de studerende på til at komme med ideer til opstartsvirksomheder gennem et tværfagligt Space Entrepreneurship Program, hvor de studerende vil blive undervist i faglige emner inden for både rumteknologi og entrepreneurship.

Studerende AU har de sidste par år været med til at gøre nanosatellitten Delphini-I klar til opsendelse. Satellitten befinder sig nu ombord på den Internationale Rumstation, hvorfra den i februar skal sætte i kredsløb omkring jorden. Målet med ESA BIC DK
Studerende AU har de sidste par år været med til at gøre nanosatellitten Delphini-I klar til opsendelse. Satellitten befinder sig nu ombord på den Internationale Rumstation, hvorfra den i februar skal sætte i kredsløb omkring jorden. Målet med ESA BIC DK er, at give de studerende mod på at starte deres egne virksomheder inden for rumteknologi efter afslutningen af deres studier. Foto: Lars Kruse/AU foto
Lektor Christoffer Karoff. Foto: Privat
Lektor Christoffer Karoff. Foto: Privat

Før jul blev det offentliggjort at AU deltager i etableringen af ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC DK)), et nationalt center der skal være rugekasse for fremtidens rumentreprenører og gøre Danmark til kraftcenter inden for den hurtigt voksende rumindustri. Det 50 millioner store projekt er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og det europæiske rumforskningsagentur ESA. Nationalt vil centeret blive ledet fra DTU.

Læs nyheden om centeret.

”Hvor entrepreneurship har været en fast del af ingeniøruddannelsen i mange år, er det nyt, at vi også inviterer studerende fra geoscience, bioscience og fysik og astronomi indenfor” fortæller lektor ved Institut for Geoscience Christoffer Karoff, og fortsætter: "ESA BIC hub’en ved AU bliver etableret som et samarbejde mellem ingeniørvidenskab, geoscience, bioscience samt fysik og astronomi og netop det tværfaglige aspekt er vigtig for de fremtidige rumentreprenører. Det er vigtig for os at bibeholde den stærke faglige forankring vi har på AU og således uddanne rumentreprenører, som kan arbejde på tværs af traditionelle faggrænser”.

Christoffer Karoff skal lede arbejdet på ESA BIC hub’en ved Aarhus Universitet.

Centeret er støttet af en række virksomheder og fonde, og skal hjælpe nye start-ups og etablerede virksomheder, der udnytter og udvikler rumteknologi eller satellitdata.

De første opstartsvirksomheder vil starte deres inkubationsforløb i ESA BIC i januar 2020. To gange hvert år vil der blive optaget nye virksomheder i inkubatoren. 40 nye højteknologiske virksomheder vil blive optaget over 5 år. I 2025 er målet, at indsatsen har resulteret i et kuld af nye virksomheder med i alt 20 millioner euro i omsætning og 350-400 nye højteknologiske arbejdspladser.

Et eksempel på en eksisterende AU spin-off er virksomheden SCALGO, der laver kortlægning af oversvømmelsesrisiko fra hav og vandløb, og netop monitorering af og tilvænning til klimaforandringer er et af de steder, hvor rumindustrien forventes at kunne gøre en stor forskel de kommende år og hvor der er brug for iværksættere der kan arbejde på tværs af faggrænser. ”Målet med ESA BIC DK er, at vi i fremtiden kan laver AU spin-offs ligesom SCALGO,” fortæller Christoffer Karoff.

Rumerhvervet har globalt set en omsætning på omkring 350 milliarder dollars, og selvom rumerhvervet i Danmark fortsat er en forholdsvis lille branche, så er de danske rumvirksomheder allerede nu i stærk vækst.

Læs mere om ESA BIC og resultater.

 Læs mere om SCALGO