Aarhus Universitets segl

Science and Technology har fokus på FN’s verdensmål

Science and Technologys forskning og uddannelser peger direkte ind i de temaer FN’s verdensmål rejser. Det giver fakultetet mulighed for at spille en central rolle i udviklingen af løsninger til de store globale udfordringer. Hvordan vi som universitet understøtter verdensmålene og bæredygtighed er derfor et vigtigt fokuspunkt.

Dekan Niels Chr. Nielsen
Dekan Niels Chr. Nielsen understreger, at universitetet spiller en vigtig rolle i arbejdet med FN's verdensmål. (AU Foto)
Konference om bæredygtighed på AU
Der var fuldt hus til konferencen 'Partnerskaber for en bæredygtig fremtid' i Aulaen på Aarhus Universitet (AU Foto).
Partnerskaber for en bæredygtig fremtid
Partnerskaber for en bæredygtig fremtid (AU Foto)

Naturvidenskabelig grundforskning og teknisk videnskab er essentielle drivere i udviklingen af løsninger til de globale, samfundsmæssige udfordringer, der er formuleret i FN’s 17 verdensmål. Derfor giver Science and Technologys unikke kombination af naturvidenskab, ingeniørvidenskab og forskningsbaseret myndighedsbetjening helt naturligt et stærkt potentiale for at kunne finde bæredygtige løsninger. Det er baggrunden for, at arbejdet med verdensmålene har strategisk fokus for fakultetet.

”Vi ønsker at sende et klart signal om, at universitetet har en vigtig rolle i arbejdet med verdensmål. Det er os, der som universitet lægger kimen for løsningerne og uddanner dimittenderne til fremtiden arbejdsmarked. Og her har vi på Science and Technology en særligt central rolle. Vi ønsker at række ud mod erhvervslivet og at være en aktiv medspiller i at finde bæredygtige løsninger,” siger dekan Niels Chr. Nielsen.

Den 4. februar afholdt AU konferencen Partnerskaber for en Bæredygtig Fremtid, hvor der blev sat fokus på forskning, rådgivning, uddannelse og frem for alt erhvervssamarbejde i forhold til FN’s verdensmål. Science and Technology spillede en vigtig rolle i konferencen, der blev mødt med stor interesse og hurtigt var udsolgt. Der blev skabt gode og givtige kontakter og fakultetet fik markeret sig som en vægtig stemme i bæredygtighedsdagsordenen.

”Med konferencen har vi taget et afgørende skridt til at positionere os i forhold til verdensmålene. Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene, men i stedet gå målrettet imod at udfolde vores særlige rolle i arbejdet med verdensmålene. Gennem forskning skaber vi det fundament, erhvervslivet har brug for, når de skal udvikle løsninger inden for bæredygtighed. Og via vores uddannelser skaber vi de kandidater, der skal arbejde med at udvikle løsningerne,” siger Niels Chr. Nielsen.

Tværfagligt samarbejde er vigtigt

Tværvidenskabelige forskningsaktiviteter er afgørende for at udvikle løsninger på komplekse udfordringer. Det er baggrunden for, at fakultetet har valgt at oprette de tematiske interdisciplinære centre. Arbejdet på tværs af traditionelle faggrænser, og sammen med erhvervslivet, kan være med til at skabe nye, innovative og bæredygtige produkter, materialer, energiformer og meget andet.

”Der er stor bevidsthed om bæredygtighed blandt de unge mennesker. De vil gerne bidrage og arbejde med det, og vi vil bidrage til at uddanne den næste generation af talentfulde forskere og medarbejdere inden for bæredygtighedsdagsordenen, så de kan hjælpe med at løse udfordringerne vi står overfor,” siger Niels Chr. Nielsen.

På temasiden FN's verdensmål i fokus på Science and Technology kan du følge med i de historier, nyheder, cases, events, konferencer og meget mere fra fakultetet, der har relation til verdensmålene og bæredygtige løsninger.  

Konferencen Partnerskaber for en Bæredygtig Fremtid blev afholdt mandag d. 4. februar 2019 på Aarhus Universitet.