Aarhus Universitets segl

Puljen til Forskningsinfrastruktur udpeger to modtagere på fakultetet

På Faculty of Natural Sciences modtager to forskningsprojekter i alt 61,6 millioner kroner til forskningsudstyr og –faciliteter der kan understøtte arbejdet med den grønne udvikling.

Ill: Colourbox
Ill: Colourbox

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort 16 forslag, der er udvalgt på baggrund af forslag fra danske universiteter og forskningsinstitutioner, til at blive en del af den danske forskningsinfrastrukturs roadmap. På Aarhus Universitet har fire projekter modtaget midler – de to er på Faculty of Natural Sciences.

Ministeriet beskriver i forbindelse med udpegelsen, hvordan forskningsinfrastruktur omfatter en bred vifte af avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter med mere, der er nødvendige for forskningsprocessen og danner grundlag for videnskabelig udvikling og nybrud i forskningen.

Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2020 er Danmarks nationale strategi for forskningsinfrastrukturområdet. Den indeholder en række strategiske sigtelinjer og konkrete milepæle, som viser retningen for de kommende års udvikling af området. De udpegede projekter på Faculty of Natural Sciences er.

GIOS: Greenland Integrated Observing System

Grønland spiller en unik og central rolle i det globale klimasystem. Formålet med Grønlands Integrerede Observations System (GIOS) er at måle og forstå de styrende mekanismer bag miljømæssige forandringer i Grønland, og hvordan de påvirker resten af kloden. GIOS vil således være et nyt koordineret netværk af bæredygtig forskningsinfrastruktur i og omkring Grønland, der muliggør observationer af ændringer i luft, is, land og hav. GIOS vil sammenknytte alle institutioner og universiteter, der udfører arktisk forskning i Rigsfællesskabet.

Professor Søren Rysgaard, Institut for Biologi, leder projekter, der modtager 36,6 millioner kroner fra Pulje til Forskningsinfrastruktur. Læs mere om projektet her.

SINCRYS: Single Crystal X-ray Diffraction Side-station at DanMAX

MAX IV er en af de mest intense synkrotronfaciliteter i verden, og DanMAX strålelinjen, som bygges af Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og MAX IV, har fokus på røntgensprednings- og imaging-studier og åbner i 2021. DanMAX har en ekstra eksperimentel station (”hutch”), som for en relativ lille investering kan udbygges til en enkrystal strålelinje. Information om 3D atomar struktur opnået vha. enkrystal røntgendiffraktion udgør en hjørnesten i moderne naturvidenskab. Projektet ledes af Aarhus Universitet, der har ekspertise inden for krystallografi. Konsortiet består af 79 uafhængige forskningsgrupper fra 18 nordiske institutioner inklusive 39 grupper fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Professor Bo Brummerstedt fra Institut for Kemi er leder for projektet, der modtager 25 millioner kroner.

Læs meget mere om projekterne og om forskningsinfrastrukturen på hjemmesiden for Uddannelses- og Forskningsministeriet https://ufm.dk/publikationer/2021/roadmap-for-forskningsinfrastruktur-2020