Aarhus Universitets segl

Projekt skal skabe bedre sundhed via data fra patienters smartphones

Nyt tværfagligt forskningsprojekt vil skabe bedre sundhed gennem analyse af helt aktuelle data f.eks. fra patienters smartphones og statistiske data fra sundhedssystemet. To professorer i henholdsvis folkesundhed og datalogi vil med 20 mio. kr. fra Innovationsfonden samarbejde med en række virksomheder, hospitaler, kommuner og borgere om at fremme mere personlige behandlingsforløb.

Carsten Obel og Kaj Grønbæk stående side om side i universitetsparken. Foto taget af Melissa B. Kirkeby Yildirim - AU Foto
Professorerne Carsten Obel fra Institut for Folkesundhed (tv) og Kaj Grønbæk fra Institut for Datalogi samarbejder med offentlige og private aktører om at nytænke forebyggelse og behandling i det danske sundhedsvæsen. Foto: Melissa B. Kirkeby Yildirim - AU Foto

Med et stigende antal ældre og kronikere, unge med mentale problemer og flere udgifter i sundhedsvæsenet er der behov for at nytænke tilbuddene om forebyggelse og behandling.  

Det er netop, hvad professorerne Carsten Obel fra Institut for Folkesundhed og Kaj Grønbæk fra Institut for Datalogi, i samarbejde med en lang række private og offentlige aktører, nu tager fat på: De vil sætte det danske sundhedssystem – og ikke mindst borgerne selv – i stand til at drage nytte af de nye typer af sundhedsdata, som borgerne genererer via mobile enheder og nye kropsbårne medicinske apparater. På nuværende tidspunkt er det danske sundhedssystem ikke gearet til at udnytte det store potentiale i netop denne type patientdata.

Data døgnet rundt

Professor i datalogi Kaj Grønbæk påpeger, at der for mange patientgrupper er et enormt potentiale i at samle data op døgnet rundt mellem konsultationerne, og analysere disse data med henblik på løbende at identificere mønstre i patienternes udvikling.

”For eksempel kan epileptiske kramper, diabetikeres blodsukkersvingninger og angst-anfald forstås og forebygges langt bedre, hvis man har detaljerede døgn indsamlede data fra sensorer på patienterne, som måler symptomerne præcist i de situationer, hvor de opstår,” siger Kaj Grønbæk.

HealthD360 projektet vil bygge piloteksempler på sundhedsløsninger, der tilbyder avancerede løbende dataanalyser samt en moderne software- og data-infrastruktur, der kan indsamle data fra netværksopkoblede sensorer og apparater, som patienter i perioder kan bære døgnet rundt i deres daglige arbejds- og familieliv.

Tæt samarbejde med borgerne

Sådanne løsninger kræver et tæt samarbejde med borgere, patienter og sundhedsprofessionelle inden for de to valgte pilotområder: 1) mental sundhed og overvægt blandt børn og unge; 2) sårbehandling og sundhed hos ældre. Målet er at udvikle nye modeller for effektive, personlige og sammenhængende patientforløb, hvor patienters privatliv og datasikkerhed sættes i højsæde. 

Projektet bygger på et enestående samarbejde mellem offentlige og private aktører om at håndtere udfordringer inden for datasikkerhed og GDPR. Investeringen fra Innovationsfonden gør det muligt for partnerne at koordinere deres indsatser i udvikling af løsninger til sundhedsområdet, som sikrer, at borgernes sundhedsdata forbliver fælleseje på en sikker måde og kommer alle danskere til gavn.

Kan forebygge ulighed

”Vores potentiale for at nytænke forebyggelse og behandling gennem sundhedsdata er enormt, hvis vi samarbejder med borgerne om at udvikle sikre og brugervenlige løsninger. Er vi ikke udfarende i projekter som dette, bliver det teknologigiganter som Google og Apple, der i fremtiden vil udvikle og tilbyde de bedste digitale sundhedsløsninger - og vel at mærke kun til dem, der har råd til at betale. Det kan på sigt føre til større ulighed i sundhed,” siger Carsten Obel, der leder projektet.

HealthD360 gennemføres i et partnerskab mellem Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi), Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Bispebjerg Hospital, Regionshospitalet Randers, Cambio, Novax, Opus Consult, Kite Invent, Sundhed.dk, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Danske Patienter samt kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Ringkøbing-Skjern.


Kontakt:

Professor Carsten Obel
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 29 42 84 05
Mail: co@ph.au.dk

Professor og Institutleder Kaj Grønbæk
Aarhus Universitet, Institut for Datalogi
Mobil: 21 49 56 34
Mail: kgronbak@cs.au.dk