Aarhus Universitets segl

Professor Signe Normand modtager Victor Albeck-prisen 2022

Professor i biologi Signe Normand modtager Victor Albeck-prisen på 100.000 kr. for sin innovative og banebrydende forskning i klimaforandringer og naturbeskyttelse.

Foto: Anne Kring

Professor i biologi Signe Normand modtager Victor Albeck-prisen på 100.000 kr. for sin innovative og banebrydende forskning i klimaforandringer og naturbeskyttelse. 

Signe Normand studerer planters udbredelse og dynamik i tid og rum for at skabe overblik over, hvordan klima- og miljøforbedringer påvirker mange forskellige plantearter. Det gør hun ved at skabe, bearbejde og integrere data fra vidt forskellige luftlag, bogstaveligt talt, og ved at koble metoder sammen.

Hun er en af få forskere på verdensplan – og den eneste i Danmark – der kombinerer særlige drone- og satellitbaserede billeder, såkaldt remote sensing, med bl.a. økologisk forståelse og studier af årringe i træer og buske. Hun har stået i spidsen for flere feltekspeditioner til Grønland og indsamlet unikke datasæt med denne nye metodologi. 

Signe Normands forskning giver indsigt i, hvordan vegetation og biodiversitet ændrer sig – fra fortid til fremtid, fra troperne til Arktis – set gennem både mikroskopet og fra luften. Signe Normand har blandt andet bidraget til at vise kompleksiteten i, hvordan arktiske buskes årlige vækst og højde ændres i takt med klimaforandringerne. Hun har også udviklet en model til at forstå ændringer i arternes udbredelser siden sidste istid – herunder undersøgt det paradoks, at arterne trods tusindvis af års spredning stadig ikke findes alle steder, hvor klimaet er passende. 

I videoen nedenfor fortæller Signe Normand om sin forskning.

Senest har hun (sammen med forskerkolleger på AU) arbejdet med at skabe lettilgængelige kort over vegetationsstrukturen i Danmark. De har oversat de massive datamængder fra den luftbårne laserscanning af hele landet, som blev gennemført i 2014/15, til økologisk relevant information, og gjort det let tilgængeligt for alle.

Erfaren prisvinder

Signe Normand har en imponerende videnskabelig produktion og har modtaget EliteForsk-prisen og mange andre nationale og internationale priser og bevillinger. Hun arbejder tværvidenskabeligt og bygger bro på tværs af fagligheder og holdninger. 

I 2020 blev hun leder af det nye forskningscenter SustainScapes (Center for Sustainable Landscapes under Global Change), som skal give indblik i, hvordan ændringer i arealanvendelse og klimaforhold historisk set har påvirket biodiversiteten på tværs af Danmark. Den nye viden skal bruges til at udvikle værktøjer, der kan forudsige, hvordan og på hvilke landbrugsarealer man mest effektivt kan genoprette naturen og biodiversiteten i fremtiden.

I 2021 blev hun både udpeget som forperson for Danmarks første Biodiversitetsråd og bestyrelsesmedlem i Klimaskovfonden.


Du kan læse mere om Signe Nordmands forskning her:
https://bio.au.dk/forskning/forskningscentre/sustainscapes

http://www.signenormand.net/

og vil du gerne vide, hvem Victor Albeck var, kan du lære ham at kende i videoen her.