Aarhus Universitets segl

Nyt center skal sikre klodens overlevelse

Varmere temperaturer, øget globalisering og flere mennesker presser Jordens biodiversitet og økosystemer. Det betyder, at store dele af klodens arter trues af udryddelse, økosystemer risikerer sammenbrud. Samtidigt vil fremtidige generationer opleve ekstreme klimaforandringer og leveforhold. Nu vil nyt center ved Aarhus Universitet forhindre, at det går så galt.

Foto: Bart van Dieken

Dyrearter, der forsvinder eller spredes til helt nye kontinenter, planter, som tvinges højere og højere op på bjerge for at trives, skove, der fældes, og mennesker, der udsættes for ekstreme hedebølger. Vi menneskers aktiviteter skaber miljøforhold uden sidestykke, og det presser både mennesker, dyrelivet og planternes levevilkår, hvis ikke der findes en løsning. Den vil professor Jens-Christian Svenning finde, og han er netop blevet udvalgt til kontraktforhandlinger med Danmarks Grundforskningsfond om etableringen af Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO).

”Grundlæggende handler centrets forskning om at sikre, at vi har en klode, der er værd at leve på i fremtiden. Både for mennesker og resten af det liv, der er på jorden”, siger Jens-Christian Svenning.

Nøglen til en bedre fremtid: Planter, heste og rensdyr

Klimamodellerne spår en ekstrem fremtid for kloden, hvis ikke udviklingen bremses. Skovområder vil dø, arter vil uddø og livet på Jorden vil skulle vænne sig til varmere og varmere temperaturer. Lige nu oplever vi varmere temperaturer end i de sidste 100.000 år. Samtidigt forårsager globaliseringen en accelererende spredning af arter mellem kontinenterne, og mange økosystemer forsimples via ubæredygtig udnyttelse af nøglearter. Forskerne i ECONOVO vil undersøge, hvad der kan gøres for at mindske de negative effekter af de store ændringer, som Jordens klima og økosystemer gennemgår. 

”Hvis vi fortsætter i en nedadgående retning, mister vi mere og mere af biodiversiteten og får mere og mere ødelagte økosystemer. Men vi tror på, at vi kan opnå at få en udvikling, der giver gode livsvilkår for både mennesker og biodiversitet i fremtiden. Det er ikke for sent”, understreger Jens-Christian Svenning. 

Målet med ECONOVO er at forstå, hvordan det er muligt at fremme en høj biodiversitet og robuste økosystemer med positive klimaeffekter på en varmere, globaliseret planet og derved bidrage til en fremtidig biosfære med gode livsvilkår for både mennesker og resten af livet. Det vil forskere undersøge ved en kombination af studier af både nutidige og fortidige økosystemer, Big Data og feltstudier med fokus på naturgenopretningsprojekter i både Europa og Sydafrika, genom-studier af klimatilpasning hos nøglearter og globale økosystem-modeller. Forskerne vil teste, hvordan økosystemer kan optimeres i de nye rammer med fokus på biodiversitet, klimaeffekter og resiliens i forhold til klimastress. 

”Klimaændringerne er en kæmpe risiko for både mennesker og biodiversitet. For at undgå den helt store katastrofe skal vi mindske drivhusgasudledningerne, men det er også afgørende at fremme robuste økosystemer af høj værdi for biodiversiteten og med stor positiv klimaeffekt, ikke mindst via langtidsholdbar, stabil kulstofophobning”, siger professoren. 

På forkant med udviklingen

Danmarks Grundforskningsfond inviterer 11 danske forskere til kontraktforhandlinger om nye forskningscentre. Fonden tror på, at de nye centre bliver internationale fyrtårne i dansk forskning, og at de vil skabe banebrydende resultater.

”Ansøgerne repræsenterer meget forskellige forskningsområder, og de beviser alle, at de er i stand til at tænke ud af boksen og være på forkant med udviklingen. De er uden tvivl førende på deres område”, siger Søren-Peter Olesen, som er direktør i Danmarks Grundforskningsfond. 

Fonden er klar til at støtte ECONOVO og Jens-Christian Svenning med 59.998.000 kroner, og det nye center bliver etableret for en seksårig periode. 

”Det er fantastisk fedt, det er jeg glad for. Det er helt afgørende for forskningen, fordi der er så store frihedsrammer i det, og det rammer lige i kernen af det, jeg synes er allermest væsentligt at beskæftige sig med, så det er jeg meget glad for”, siger Jens-Christian Svenning med et smil.


Centrale deltagere i Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO)

Professor Jens-Christian Svenning, Institut for Biologi, Aarhus Universitet

Professor Felix Riede, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Professor Michael M. Hansen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet

Lektor Trine K. Nielsen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Adjunkt Alejandro Ordonez, Institut for Biologi, Aarhus Universitet

Adjunkt Elizabeth Le Roux, Institut for Biologi, Aarhus Universitet

Adjunkt Robert Buitenwerf, Institut for Biologi, Aarhus Universitet