Aarhus Universitets segl

Ny dekan vil finde ind til fakultetets DNA

Faculty of Natural Sciences fik 1. april sin første dekan, da Kristian Pedersen tiltrådte. Han glæder sig til at tage fat på arbejdet, på trods af corona-krise og hjemmearbejde. Læs hans tanker om sit nye job, fakultetet og hvad der driver ham som leder.

Dekan Kristian Pedersen. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto
Dekan Kristian Pedersen. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto

Kristian Pedersens start på jobbet som dekan for Nat var noget anderledes end han havde forventet: Hjemme bag en skærm og med virtuelle møder frem for fysiske. For en person, der værdsætter det personlige møde og at komme rundt i organisationen, har det ikke været drømmescenariet, men det forhindrer ham heldigvis ikke i at tage fat og begynde at lære sin nye arbejdsplads at kende.

”Jeg glæder mig til at møde alle jer dygtige mennesker, der arbejder her. Det kommer til at tage noget tid, og er ikke blevet nemmere af, at det kun kan lade sig gøre via en skærm, så jeg ser frem til, at jeg kan komme rundt og se på aktiviteterne og snakke med jer ansigt til ansigt,” siger dekan Kristian Pedersen.

Den nye dekan har også haft sine første overvejelser om, hvordan det nye Nat-fakultet får skabt sin egen identitet som naturvidenskabeligt fakultet, og det arbejde der ligger foran, skal ifølge Kristian Pedersen komme fra det faglige miljøer.

”Vi skal finde ind til kernen i hvad Nat er. Hvad der er vores DNA og vores primære styrker, som vi i ledelsen kan være med til at sætte rammerne for og hjælpe i gang? Jeg tror ikke på, at man kan lave forskning udelukkende top-down – initiativerne skal i høj grad komme fra de faglige miljøer,” siger han.

Han lægger vægt på, at Nats identitet i vid udstrækning beror på samspil med de andre fakulteter på AU og også med omverdenen, og han har derfor stort fokus på det tværgående samarbejde med de andre fakulteter og særligt Tech.

”Vi skal skabe og holde fast i mange af de snitflader der er, og som tilskynder til samarbejde. Der er mange samarbejdsmuligheder både på uddannelses- og forskningsfronten, og vi har de interdisciplinære centre, som er en meget synlig del af det tværgående samarbejde. Med temaer som går på tværs som fx klimaændringer og FN’s verdensmål, er det nødvendigt at bringe forskere fra forskellige institutter sammen for at adressere udfordringerne. På den måde er vi med til at spille bedst muligt ind i AU’s nye overordnede strategi,” uddyber han. ” Og så skal vi samarbejde med erhvervslivet og aktivt indgå i samarbejder med vores omverden, så vi sikrer at vores viden kommer i spil og samfundet til gode. Alt sammen med rod i vores dybe faglighed.”

Vi skal gøre verden klogere

Kristian Pedersen ønsker i rollen som dekan på Nat at være med til at udfolde de muligheder, der ligger på fakultetet, som han beskriver som ét af de bedste i landet. Han lægger vægt på at rollen som dekan i høj grad er faciliterende for andre, og hans drivkraft som leder ligger i at få andre til at lykkes.

”Jeg føler mig heldig og glæder mig over at jeg er blevet sat i spidsen for et nydannet fakultet helt fra starten. Det der driver mig er at se fantastiske forskningsresultater og at se forskere og studerende blomstre, og på den måde også være med til – som jeg plejer at sige – at gøre verden klogere. Det er vores opgave på universitetet, både på kort og på lang sigt,” understreger han.

Han fremhæver at han, sammen med fakultetsledelsen og i tæt dialog med institutterne, har en vigtig opgave i at sætte nogle gode og stærke rammer op, som fakultetet kan virke indenfor, dér hvor vores styrkepositioner er, dér hvor vi kan blive bedre, og måske oven i købet dér, hvor vi kan opdyrke nye områder.

”Der er for eksempel nogle af vores gode folk, der lige nu forsker i coronavirus og måske kan være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står med lige nu og her. Og så er der meget andet forskning, der måske først om 100 år kan bruges til noget og sætte nye ting i spil til den tid,” siger Kristian Pedersen.

Nysgerrighed og naturvidenskab som drivkraft

Kristian Pedersen har en baggrund som astrofysiker og har fra barnsben interesseret sig for naturvidenskab og i at forsøge at forstå, hvordan verden hænger sammen.

”Som barn blev jeg optaget af stjernehimlen, og jeg fandt ud af at, at jeg var nødt til at lære noget fysik og matematik for at kunne forstå og beskrive stjernerne, så det gav jeg mig i kast med, og det endte med en ph.d. i astrofysik,” fortæller han.

Dekanen beskriver sig selv som den nysgerrige type, der er interesseret i, hvordan tingene hænger sammen, om det gælder stjerner, hvad der får en bil til at køre fremad eller hvad der er de mindste dele af grundstofferne.

”Jeg har altid været optaget af de fundamentale og store spørgsmål, samtidig med at jeg også finder det interessant at se, når selv meget grundlæggende afsøgninger af, hvordan verden er skruet sammen, kan føre til ekstremt brugbare ting. Elektronik har jo fuldstændig revolutioneret vores verden i form af computere og telefoner og den slags, og det startede også som grundforskning. Så man ved aldrig på forhånd hvor udforskningen af verden kan føre os hen, og det er det, der er så interessant” forklarer han.

Drevet af at tingene lykkes

Den grundlæggende nysgerrighed bruger Kristian Pedersen også aktivt som leder, og holder sig ikke tilbage med at stille spørgsmålstegn ved det, han ikke forstår, for derefter at forsøge at sætte sig ind i det.

”Om det er hvordan en økonomimodel hænger sammen eller hvordan en galaksehob bevæger sig, så er det jo et spørgsmål om at gå tilstrækkelig ned i detaljen til at man kan se, hvad de fundamentale mekanismer er, og ud fra det finde ud af, hvad der er det bedste at gøre,” uddyber Kristian Pedersen.

For dekanen har det stor betydning, at dagligdagen på fakultetet fungerer, og at folk bruger deres tid rigtigt. Hans ambition er, at få så meget som muligt til at fungere dér, hvor opgaverne bliver løst.

”Det er vigtigt for mig at spille folk så gode som muligt, så ingen spilder deres tid, fordi det ikke er klart, hvad opgaven egentlig er eller hvor man vil hen. Mit mål er at få tingene til at fungere, og et godt pejlemærke for, om det er lykkes er, når så få ting som muligt havner på mit bord,” siger han og fortsætter: ”Det der driver mig som leder er at se ting blive til noget og at medarbejdere lykkes med det, de brænder for, og så skal jeg som leder være med til at skubbe på nogle ting, som måske ellers ikke ville være blevet til noget, eller skabe nogle kontakter, som kan opnå nye spændende resultater.”

Vi skal fortælle, hvad vi laver

Kristian Pedersen har gennem hele sin karriere brugt tid på at formidle ved siden af sin forskning. Han er både en flittig Twitter-bruger og foredragsholder, der passioneret arbejder med at kommunikere naturvidenskabens fascination og vigtighed til borgere og beslutningstagere.

”Kommunikation og formidling er noget jeg lægger meget vægt på. Jeg mener at vi har en forpligtigelse over for skatteyderne til at fortælle hvad de får for pengene. Og hvis vi vil gøre os i den internationale konkurrence såvel som nationalt, så skal omverdenen og ikke mindst beslutningstagerne vide, hvad Nat står for. Det er en opgave ikke bare for mig, men for hele fakultetet, at vi løbende skal fortælle, hvad vi går og laver,” siger dekanen, der også vil arbejde for at skabe et godt arbejdsmiljø og med at rekruttere og fastholde de bedste kræfter til fakultetet:

”Rekruttering og karriereudvikling ligger mig meget på sinde, for det er jo de gode folk vi har, om det så er forskere, undervisere eller det administrative og tekniske personale, der er kernen i vores aktiviteter og det, der skal drive os fremad. Så derfor vil jeg bruge en stor del af mit krudt på at vi får de bedste ind på alle niveauer og skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor man kan udfolde sig og blive udfordret, men også gå glad hjem med et smil på læben.”

Dekan i en coronatid

Trods en travl start med onlinemøder og håndtering af corona-situationen, har Kristian Pedersen også haft tid til at reflektere over, hvad nedlukningen betyder for fakultetet. Og selvom der er mange ting, der er svært på distancen, er han også overbevist om, at vi kan tage meget læring med fra denne usædvanlige situation.

”Jeg er virkelig imponeret over, hvor ekstremt omstillingsparate og løsningsorienterede alle har været under disse besynderlige omstændigheder. Det er det gode, vi kan tage med her. Jeg er selv ved at være godt træt af at alting foregår på videomøder, men det er jo sådan, man kan mødes med folk på, og man kan jo faktisk få klaret ganske meget på den måde, må jeg sige. Måske har hele digitaliseringsdagsordenen fået et ordentligt spark bagi, som giver os nogle erfaringer, vi kan bygge videre på. Det kan være vi skal til at overveje, om det er nødvendigt i helt så høj grad at fare hele landet rundt til møder, når man kan komme ganske langt med videomøder. Men når det er sagt, så glæder jeg mig rigtig meget til vi kan komme tilbage til kontorerne og laboratorierne og undervisningslokalerne og få normale tilstande igen,” siger han.

Læs udpluk fra Kristian Pedersens cv:

  • 2012-2020 Institutdirektør for DTU Space
  • 2009-2012 Direktør for Space Science Center på KU
  • Professor i rumforskning i 2018 og har en baggrund som ph.d. i astrofysik
  • 2013-2020 Medlem af bestyrelsen, Folkeuniversitetet i København
  • Medlem af advisory board for flere virksomheder, bl.a.Space Composite Structures Denmark, en rumteknologivirksomhed

Læs om Kristian Pedersens udnævnelse til dekan.