Aarhus Universitets segl

Lundbeckfonden støtter yngre forskere på Faculty of Natural Sciences med 9,7 mio kroner

Fire yngre forskere på Nat har netop modtaget bevillinger fra Lundbeckfonden, som led i deres post-doc-program. Bevillingen skal sikre to-tre års arbejde til modtagerne inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

Foto: AU Foto

Lundbeckfondens postdoc bevillinger gives til særligt talentfulde forskere, som ønsker at specialisere sig yderligere med henblik på at skabe sig en lang forskerkarriere. Hvert projekt modtager i gennemsnit lidt over 2 millioner kr., som udbetales over en periode på to-tre år.

252 yngre forskere søgte om en bevilling, og alle ansøgninger, der opfyldte kravene, blev bedømt af fondens Talentpanel, som består af 15 internationale topforskere. Beløbet dækker løn til modtageren samt forskningsfinansiering, og i alt har Lundbeckfonden udbetalt 69 millioner kr. til de 33 postdoc-projekter, der får en 2021-bevilling.

På Faculty of Natural Sciences modtager fire yngre forskere i alt knapt 9,7 millioner kroner.

Postdoc Christian Jorgensen, Institut for Kemi, modtager 2,39 millioner til projektet Computational modelling of the human brain lipidome, der arbejder for at skabe en computerbaseret model af hjernens blod-hjerne-barriere med fokus på en særlig pumpefunktion. Denne pumpefunktion spiller bl.a. en vigtig rolle, når det handler om at kunne fordele medicin i hjernen.

Postdoc Guifen Wu, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, modtager 2,39 millioner til projektet Elucidating the connection between 3’end modification of RNAs and their decay, der omfatter studier af hvordan kroppens celler bortskaffer ikke-funktionelt RNA.

PhD-studerende Henrik Pedersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, modtager 2,49 millioner til sit projekt, Mechanistic investigations of complement component C4A in development of Schizophrenia, der handler om at undersøge mekanismerne bag en skizofreni-risikofaktor, der normalt er en del af immunforsvaret.

Forsker Manish Debnath, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), modtager 2,4 millioner kroner til projektet, Development of chemically modified aptamers for rapid detection of disease-specific biomarkers, der har fokus på at udvikle en ny test, hvor fluorescerende molekyler kan binde til bl.a. virus – fx i forbindelse med SARS COV-2 testning.

Læs mere om bevillingerne hos Lundbeckfonden.